REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-868/19: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 15 kwietnia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Berlin-Brandenburg – Niemcy) – M-GmbH / Finanzamt für Körperschaften [Odesłanie prejudycjalne – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 9 – Podatnicy – Artykuł 11 – Uprawnienie państw członkowskich do uznania uznawać za jednego podatnika podmioty niezależne pod względem prawnym, lecz ściśle powiązane pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym („grupa VAT”) – Pojęcie „ścisłego związku finansowego” – Przepisy krajowe wykluczające możliwość bycia członkiem grupy VAT przez spółki osobowe, których wspólnicy, obok podmiotu dominującego, nie są jedynie osobami powiązanymi finansowo z przedsiębiorstwem podmiotu dominującego – Pewność prawa – Środki zapobiegające uchylaniu się od płacenia podatków lub unikaniu ich płacenia – Proporcjonalność – Neutralność VAT]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-875/19 P: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 15 kwietnia 2021 r. – FV / Rada Unii Europejskiej [Odwołanie – Skarga o stwierdzenie nieważności – Służba publiczna – Sprawozdanie z oceny – Kryteria oceny – Regularne świadczenie pracy – Spóźnienia – Przedstawienie zaświadczenia lekarskiego – Obowiązek dbałości]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-877/19 P: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 15 kwietnia 2021 r. – FV / Rada Unii Europejskiej [Odwołanie – Skarga o stwierdzenie nieważności – Służba publiczna – Sprawozdanie z oceny – Kryteria oceny – Regularne wykonywanie zadań – Spóźnienia – Przedstawienie zaświadczenia lekarskiego – Obowiązek dbałości]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-935/19: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 15 kwietnia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu – Polska) – Grupa Warzywna Sp. z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu [Odesłanie prejudycjalne – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 273 – Zawyżenie kwoty zwrotu VAT w deklaracji podatkowej – Popełniony przez podatnika błąd w ocenie w kwestii podlegania przez transakcję opodatkowaniu – Korekta deklaracji podatkowej w wyniku kontroli – Sankcja wynosząca 20 % kwoty zawyżenia zwrotu VAT – Zasada proporcjonalności]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-53/20: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 15 kwietnia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – Hengstenberg GmbH & Co. KG / Spreewaldverein eV [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych – Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 – Artykuł 49 ust. 3 akapit pierwszy i art. 49 ust. 4 akapit drugi – Artykuł 53 ust. 2 akapit pierwszy – Zmiany w specyfikacji produktu – Ogórki spreewaldzkie (Niemcy) „Spreewälder Gurken (IGP)” – Zmiany, które nie są nieznaczne – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Sprzeciw od wniosku o zmianę – Środek odwoławczy od decyzji uwzględniającej ten wniosek – Pojęcie uzasadnionych interesów]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-62/20: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 kwietnia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgia) – Vogel Import Export NV / Belgische Staat [Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 – Unia celna – Wspólna taryfa celna – Klasyfikacja taryfowa – Nomenklatura scalona – Pozycje taryfowe – Pozycje 4407 i 4409 – Strugane deski drewniane, których wszystkie cztery kanty zostały nieznacznie zaokrąglone na całej długości deski]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-399/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 25 czerwca 2020 r. w sprawie T-511/18, XH / Komisja, wniesione w dniu 22 sierpnia 2020 r. przez XH

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-504/20 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 17 lipca 2020 r. w sprawie T-715/19, Wagenknecht / Rada Unii Europejskiej, wniesione w dniu 28 września 2020 r. przez Lukáša Wagenknechta

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-535/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okryżen syd – Razgrad (Bułgaria) w dniu 20 października 2020 r. – BNP Paribas Personal Finance S.A., Bulgaria Branch / T.G.M.

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-622/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 2 września 2020 r. w sprawie T-613/19, ENIL Brussels Office i in. / Komisja, wniesione w dniu 12 listopada 2020 r. przez Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre and Center for Independent Living Association

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-667/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 5 października 2020 r. w sprawie T-51/19, Laboratorios Ern / EUIPO – SBS Bilimsel Bio Çözümler (apiheal), wniesione w dniu 7 grudnia 2020 r. przez Laboratorios Ern, S.A.

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-678/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 5 października 2020 r. w sprawie T-53/19, SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ / EUIPO – Laboratorios Ern (apiheal), wniesione w dniu 7 grudnia 2020 r. przez Laboratorios Ern, S.A.

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-100/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Ravensburg (Niemcy) w dniu 17 lutego 2021 r. – QB / Daimler AG

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-102/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Włochy) w dniu 18 lutego 2021 r. – KW / Autonome Provinz Bolzano

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-103/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Włochy) w dniu 18 lutego 2021 r. – SG / Autonome Provinz Bolzano

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-134/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal du travail de Liège (Belgia) w dniu 4 marca 2021 r. – EV / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-154/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 9 marca 2021 r. – RW / Österreichische Post AG

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-158/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 11 marca 2021 r. – Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado i Partido político VOX / Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés i Anna Gabriel Sabaté

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-161/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania (Włochy) w dniu 10 marca 2021 r. – Comune di Camerota

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-178/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Ravensburg (Niemcy) w dniu 22 marzec 2021 r. – GL i in. / Volkswagen AG i Audi AG

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa C-184/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Belgia) w dniu 24 marca 2021 r. – Christian Louboutin / Amazon.com, Inc., Amazon Services LLC

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-198/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba w składzie rozszerzonym) wydanego w dniu 10 lutego 2021 r. w sprawach połączonych T-345/19, T-346/19, od T-364/19 do T-366/19, od T-372/19 do T-375/19, T-385/19, Santini i in. / Parlament, wniesione w dniu 29 marca 2021 r. przez Giacoma Santiniego i in.

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa C-202/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziesiąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 20 stycznia 2021 r. w sprawie T-758/18, ABLV Bank / SRB, wniesione w dniu 30 marca 2021 r. przez ABLV Bank AS w likwidacji

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa C-212/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 27 stycznia 2021 r. w sprawie T-9/19, ClientEarth / EBI, wniesione w dniu 2 kwietnia 2021 r. przez Europejski Bank Inwestycyjny

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa C-223/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 27 stycznia 2021 r. w sprawie T-9/19, ClientEarth / EBI, wniesione w dniu 6 kwietnia 2021 r. przez Komisję Europejską

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA