REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Wykaz portów w państwach członkowskich UE, w których statkom rybackim z państw trzecich zezwala się na dostęp do usług portowych i prowadzenie operacji wyładunku i przeładunku produktów rybołówstwa zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9487 - Charlesbank/GTCR/PPT) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9476 - Toyota Tsusho/Toyota Tsusho India/Maruti Suzuki India/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Europejski semestr i polityka spójności: skoordynowanie reform strukturalnych i inwestycji długoterminowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Realizacja strategii leśnej UE

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Wspólny katalog odmian roślin warzywnych - piąty suplement do 37. pełnego wydania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych - szósty suplement do 37. pełnego wydania

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9016 - CMA CGM/Container Finance)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9411 - Paker-Hannifin Corporation/Lord Corporation)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wszczęcie postępowania (Sprawa M.9014 - PKN Orlen/Grupa Lotos)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9486 - GBL/Webhelp) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9435 - ADNOC/OCI/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprostowanie do publikacji zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych ( Dz.U. C 215 z 26.6.2019 )

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK 2018 Sekcja II - Rada Europejska i Rada

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 21 marca 2019 r. zmieniające zalecenie ERRS/2016/14 w sprawie uzupełniania luk w danych dotyczących sektora nieruchomości (ERRS/2019/3)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Komunikat Komisji - Wytyczne dotyczące udziału oferentów z państw trzecich w unijnym rynku zamówień publicznych oraz wprowadzania na ten rynek towarów z państw trzecich

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 49 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 - „Αρσενικό Νάξου” (Arseniko Naxou) (ChNP)

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9354 - AXA/NN Group/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, która nie jest zmianą nieznaczną, zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 86 - 86 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-458/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 20 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Saarbrücken - Niemcy) - postępowanie karne przeciwko K.P. (Odesłanie prejudycjalne - Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Zwalczanie terroryzmu - Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom - Zamrożenie środków finansowych - Wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB - Artykuł 1 ust. 4 i 6 - Rozporządzenie (WE) nr 2580/2001 - Artykuł 2 ust. 3 - Decyzja Rady o pozostawieniu nazwy organizacji w wykazie osób, grup i podmiotów uczestniczących w aktach terrorystycznych - Ważność)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA