REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2011 roku

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Dni wolne od pracy w 2011 r.: państwa EOG EFTA oraz instytucje EOG

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

PRINCE 2010 - UE27 - Zaproszenie do składania wniosków

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6118 - Bain Capital Investors/IMCD) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej 

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 11 - 15 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wzmocnienia europejskiego modelu rolno-spożywczego (opinia rozpoznawcza)

Strony 1 - 4 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Wspólnotowy model rolnictwa: jakość produkcji i informowanie konsumentów jako czynniki konkurencyjności” (opinia rozpoznawcza)

Strony 5 - 10 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli społeczeństwa obywatelskiego w stosunkach UE - Czarnogóra

Strony 11 - 17 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Kształcenie na rzecz włączenia społecznego narzędziem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym” (opinia rozpoznawcza)

Strony 18 - 23 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Dostęp do kredytów dla konsumentów i rodzin: nieuczciwe praktyki” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 24 - 29 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie statutu fundacji europejskiej (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 30 - 34 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Europejski przemysł stoczniowy w walce z obecnym kryzysem”

Strony 35 - 43 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Nowe tendencje w dziedzinie samozatrudnienia: konkretny przypadek samozatrudnienia ekonomicznie zależnego” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 44 - 52 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zielonej księgi „Reforma wspólnej polityki rybołówstwa”COM(2009) 163 wersja ostateczna

Strony 53 - 58 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady „Budowa zrównoważonej przyszłości dla akwakultury. Nowy impuls dla strategii zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakultury”COM(2009) 162 wersja ostateczna

Strony 59 - 63 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Wyjść poza PKB - pomiar postępu w zmieniającym się świecie”COM(2009) 433 wersja ostateczna

Strony 64 - 68 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Partnerstwo Unii Europejskiej i Afryki - Połączenia między Afryką i Europą: w kierunku wzmocnienia współpracy w zakresie transportu”COM(2009) 301 wersja ostateczna

Strony 69 - 73 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Solidarność w zdrowiu: zmniejszanie nierówności zdrowotnych w UE”COM(2009) 567 wersja ostateczna

Strony 74 - 79 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych norm dotyczących kwalifikowania i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub beneficjentów ochrony międzynarodowej oraz zakresu udzielanej ochronyCOM(2009) 551 wersja ostateczna/2 - 2009/0164 (COD)

Strony 80 - 84 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych norm dotyczących procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej w państwach członkowskichCOM(2009) 554 wersja ostateczna - 2009/0165 (COD)

Strony 85 - 89 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmieniającej dyrektywy 2004/39/WE i 2009/…/WECOM(2009) 207 wersja ostateczna - 2009/0064 (COD)

Strony 90 - 94 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie 25. rocznego sprawozdania Komisji z kontroli stosowania prawa wspólnotowego (2007)COM(2008) 777 wersja ostateczna

Strony 95 - 99 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie egzekwowania dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumentaCOM(2009) 330 wersja ostateczna

Strony 100 - 104 Pobierz pdf

REKLAMA