REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2011 roku

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Poprawa egzekwowania praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym”COM(2009) 467 wersja ostateczna

Strony 105 - 108 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Wspólnoty we Wspólnym Programie Badawczo-Rozwojowym na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169), podjętym przez kilka państw członkowskichCOM(2009) 610 wersja ostateczna - 2009/0169 COD

Strony 109 - 113 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wkładów finansowych Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010)COM(2010) 12 - 2010/0004 (COD)

Strony 114 - 114 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania stanowiskiem członka wspólnej Komisji Odwoławczej trzech europejskich organów nadzoru nad sektorem usług finansowych (Europejskiego Organu Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi, Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi)

Strony 2 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6095 - Ericsson/Nortel Group (MSS & Global Services)) 

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 90/385/EWG (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

Strony 1 - 7 Pobierz pdf

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych (93/42/EWG) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

Strony 8 - 36 Pobierz pdf

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

Strony 37 - 40 Pobierz pdf

Rezolucja Komitetu Regionów „»Szczyt klimatyczny w Cancun. Wkład KR-U do UNFCCC COP16«29 listopada - 10 grudnia 2010 r.”

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

Opinia perspektywiczna Komitetu Regionów „Rola władz lokalnych i regionalnych w przyszłej polityce ochrony środowiska”

Strony 4 - 9 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Regionów „Wkład polityki spójności w strategię »Europa 2020«”

Strony 10 - 16 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Regionów „Pomiar postępu: wyjść poza PKB”

Strony 17 - 22 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Regionów „Wspieranie inwestycji publiczno-prywatnych krokiem w kierunku naprawy gospodarki i długoterminowej zmiany strukturalnej: zwiększanie znaczenia partnerstw publiczno-prywatnych”

Strony 23 - 25 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Regionów „Strategia dla regionu Morza Północnego i kanału La Manche”

Strony 26 - 33 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Regionów „Europejska agenda cyfrowa”

Strony 34 - 40 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Regionów „Zwalczanie bezdomności”

Strony 41 - 45 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Regionów „Wdrażanie europejskiej polityki sąsiedztwa, a w szczególności inicjatywy partnerstwa wschodniego: modernizacja, reformy i potencjał administracyjny samorządu terytorialnego w Republice Mołdowy”

Strony 46 - 50 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Regionów „Samorząd lokalny i regionalny w Gruzji a rozwój współpracy między UE a Gruzją”

Strony 51 - 56 Pobierz pdf

Komunikat Komisji oficjalnie uznający za przestarzałe niektóre akty prawa wspólnotowego w zakresie rolnictwa

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

Strony 3 - 6 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6007 - Nokia Siemens Networks/Motorola Network Business) 

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6037 - DNATA/Alpha Flight Group) 

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Zawiadomienie skierowane do osób i podmiotów, wobec których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2010/656/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 560/2005 dotyczącym środków ograniczających wobec niektórych osób i podmiotów z Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA