| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > PPK > PPK 2019 - wpłata powitalna i dopłaty roczne

PPK 2019 - wpłata powitalna i dopłaty roczne

Każdy uczestnik PPK otrzyma jednorazową wpłatę powitalną i dopłatę roczną. Otrzymanie wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej uzależnione jest od spełnienia kilku warunków. Ile wynoszą i kto je może otrzymać?

Kto ma obowiązek utworzenia PPK

Obowiązek utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dotyczy podmiotu zatrudniającego, który zatrudnia co najmniej jedną osobę zatrudnioną, czyli:

− pracodawców w rozumieniu Kodeksu pracy,

− nakładców,

− rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych,

− zleceniodawców,

− podmiotów, w których działają rady nadzorcze, jeżeli ich członkowie są wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji.

Przeczytaj więcej o PPK>>
Umowa o prowadzenie PPK 2019 - termin zawarcia umowy
Umowa o zarządzanie PPK 2019 - termin, forma

Koszty po stronie pracownika i pracodawcy

Po stronie osoby zatrudnionej w systemie PPK przewidziano składkę 2% z możliwością zadeklarowania do 2% dodatkowej dobrowolnej składki.

Natomiast po stronie pracodawcy składka wyniesie 1,5 % z możliwością zadeklarowania do 2,5% dodatkowej dobrowolnej składki. Wpłata dodatkowa może być różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązujących u pracodawcy.

Przeczytaj o tym więcej >>> PPK 2019 - ile zapłaci pracownik, a ile pracodawca

Wpłata powitalna

Ustawa o PPK przewiduje jednorazową „wpłatę powitalną” w wysokości 250 zł. Jakie warunki muszą być spełnione by otrzymać wpłatę powitalną? Uprawnienie to będzie przysługiwało uczestnikowi PPK, w imieniu i na rzecz którego zawarto w tym kwartale lub w kwartale poprzednim umowę o prowadzenie PPK i który przez co najmniej 3 pełne miesiące jest uczestnikiem PPK

Wpłatę powitalną otrzyma każdy uczestnik PPK, który spełni warunek uczestnictwa w PPK przez okres trzech pełnych miesięcy.

Wpłata powitalna finansowana jest z Funduszu Pracy.

Dopłata roczna

Pracownik co 12 miesięcy będzie otrzymywał dopłatę roczną w wysokości 240 zł.

Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Nowe obowiązki pracodawców i płatników

Uczestnik PPK otrzyma dopłatę roczną, pod warunkiem, że kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku. Wpłaty podstawowe stanowią 3,5% wynagrodzenia brutto (1,5% wpłaty pracodawcy i 2% wpłaty pracownika).

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku wynosi 2250 zł. Oznacza to, że prawo do dopłaty uzyska uczestnik PPK, na którego rachunek wpłynie kwota 472,50 zł (6 x 2 250 zł x 3,5%).

240 zł dopłaty rocznej będzie przekazywane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rachunek pracownika do 31 marca następnego roku i ewidencjonowane na jego rachunku do 15 kwietnia.

Uczestnik PPK może nabyć prawo tylko do jednej dopłaty rocznej, niezależnie od prowadzonych dla niego rachunków PPK.

W sytuacji gdy uczestnik PPK ma więcej niż jedną umowę o prowadzenie PPK, wówczas dopłata roczna podlega ewidencji na rachunku PPK prowadzonym na podstawie umowy o prowadzenie PPK, która została zawarta w jego imieniu i na jego rzecz najpóźniej.

Może zdarzyć się sytuacja, że tego samego dnia zawarto w imieniu uczestnika PPK i na jego rzecz więcej niż jedną umowę o prowadzenie PPK. Wtedy dopłatę ewidencjonuje się na rachunku PPK, na którym wartość zgromadzonych środków jest większa.

Jak szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej łączny koszt dopłaty rocznej i powitalnej w PPK to 2,5 mld zł.

Dopłata roczna jest finansowana z Funduszu Pracy.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Przydatne formularze onlineWszystko co musisz wiedzieć o PPK

BAZA WIEDZY