| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Słownik

Czyn zabroniony

Aktualizacja: 16.11.2009

Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. »

Stopień społecznej szkodliwości czynu

Aktualizacja: 16.11.2009

Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. »

Przestępstwa podobne

Aktualizacja: 16.11.2009

Przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju; przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa podobne. »

Korzyść majątkowa lub osobista

Aktualizacja: 16.11.2009

Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego. »

Mienie znacznej wartości

Aktualizacja: 26.07.2011

Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 000 złotych. »

Mienie wielkiej wartości

Aktualizacja: 26.07.2011

Mieniem wielkiej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 1 000 000 złotych. »

Szkoda w wielkich rozmiarach

Aktualizacja: 16.11.2009

Przepisy art. 115 § 5 i 6 KK stosuje się do określenia „znaczna szkoda" oraz „szkoda w wielkich rozmiarach". »

Rzecz ruchoma

Aktualizacja: 16.11.2009

Rzeczą ruchomą lub przedmiotem jest także polski albo obcy pieniądz lub inny środek płatniczy oraz dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce. »

Młodociany sprawca

Aktualizacja: 17.11.2009

Młodocianym jest sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat. »

Osoba najbliższa

Aktualizacja: 17.11.2009

Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. »

Groźba

Aktualizacja: 17.11.2009

Groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem. »

Funkcjonariusz publiczny

Aktualizacja: 26.07.2011

Funkcjonariuszem publicznym jest: »

Czym jest dokument

Aktualizacja: 17.11.2009

Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. »

Statek wodny

Aktualizacja: 17.11.2009

W rozumieniu tego kodeksu za statek wodny uważa się także stałą platformę umieszczoną na szelfie kontynentalnym. »

Stan nietrzeźwości

Aktualizacja: 17.11.2009

Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy: »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Grabowska

CFO - Omega Code

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »