| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Pomoc Społeczna > Przemoc w rodzinie > Jakie dowody w sprawie karnej w sytuacji przemocy w rodzinie

Jakie dowody w sprawie karnej w sytuacji przemocy w rodzinie

Artykuł 207 § 1 Kodeksu karnego stanowi, że: kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Dowody w sprawie karnej za znęcanie będą potrzebne do tego, aby prokuratura prowadząca postępowanie karne mogła wystąpić przeciwko sprawcy z aktem oskarżenia do sądu. Konieczne więc będą dowody, aby doprowadzić do ukarania sprawcy przemocy. Należy zatem zatroszczyć się o ich zgromadzenie.

Dowody, które można wykorzystać w sytuacji przemocy:

Dowodami mającymi istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy są zeznania świadków (sąsiadów, znajomych, którzy słyszeli lub widzieli awanturę) - warto zwracać uwagę na to co się dzieje jak największej liczby osób, nie można się wstydzić i ukrywać przed innymi aktów przemocy. Świadkami mogą być także krewni osoby pokrzywdzonej, powinowaci (rodzice, bracia, teściowie itd.) oraz dzieci, niezależnie od ich wieku.

Osobom najbliższym dla oskarżonego służy prawo do odmowy składania zeznań (osobą najbliższą jest także konkubent/ka). O takiej możliwości osoba jest pouczana przez prowadzącego postępowanie. Ponadto, świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Każda osoba posiadająca wiedzę dotyczącą kwestii, które mają być udowodnione, jeżeli zostanie wezwana celem przesłuchania w charakterze świadka, ma obowiązek stawić się na wezwanie tego organu i złożyć zeznania.

Zobacz też: Cykl przemocy- na czym polega

Interwencje policji

Notatki z interwencji policyjnych są również istotnym dowodem w sprawie. Warto zapisać nazwiska policjantów lub ich numery służbowe. Z każdej interwencji policji sporządzana jest notatka służbowa. Poza tym interweniujący policjanci mogą być świadkami w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy.

„Niebieska Karta” jako dowód

„Niebieska Karta” to dokument służbowy wypełniany przez funkcjonariusza policji w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie i służy dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie, ocenie zagrożenia dalszą przemocą. Składa się z Karty A i B. Z dokumentu tego wynika, kto był sprawcą przemocy, kiedy to się stało i w jakim miejscu, na czym polegała przemoc, kto widział i słyszał przebieg zdarzenia, czy była interwencja policji, czy sprawca działał pod wpływem alkoholu.

Zaświadczenie jako dowód

Zaświadczenia z różnych instytucji o pobytach w ośrodkach, centrach pomocy mogą być dowodem. Jeśli osoba szukała wcześniej pomocy w schroniskach, noclegowniach, ośrodkach, wówczas zaświadczenie z takiej placówki będzie również mogło stanowić wiarygodny dowód w sprawie.
Dowodami mogą być również zaświadczenia o leczeniu odwykowym, zaświadczenia z izby wytrzeźwień sprawcy przemocy.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »