| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Powiat > Starostwo > Jakie skutki powoduje rezygnacja starosty?

Jakie skutki powoduje rezygnacja starosty?

Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. Jest to organ kolegialny w jego skład bowiem wchodzi od 3 do 5 członków. Bycie członkiem zarządu jest jednak dobrowolne, dlatego tez każdy z członków zarządu może złożyć rezygnację z funkcji.

Zarząd powiatu jest ciałem wybieranym przez radę powiatu. Dlatego też jego członkowie rezygnację składają na ręce rady powiatu.

Skład

Zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie powiatowym w skład zarządu powiatu wchodzi od 3 do 5 członków. Przewodniczącym rady powiatu jest starosta, który musi mieć również swojego zastępcę.

Zarząd powiatu wybierany jest przez radę. Następuje to w dwustopniowej procedurze. Najpierw rada wybiera starostę. Rada powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Następnie rada wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Rezygnacja

Każdy z członków zarządu, więc również starosta, może złożyć rezygnację ze sprawowanej funkcji.

Trzeba jednak rozróżnić dwie sytuacje jedną w której rezygnację składa sam starosta i drugą w której zajmowanego stanowiska zrzeka się każdy inny członek zarządu.

Starosta

Rezygnacja starosty powoduje dalej idące skutki. Złożenie przez niego rezygnacji jest równoznaczne z złożeniem rezygnacji przez cały zarząd powiatu. Wynika to z tego faktu, iż ustawodawca daje prawo staroście dobrać sobie współpracowników z którymi będzie wspólnie działał w zarządzie powiatu.

W przypadku złożenia rezygnacji przez starostę jej przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.

W przypadku rezygnacji starosty rada powiatu na najbliższej sesji podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego zarządu.

Niepodjęcie uchwały, o przyjęciu rezygnacji całego zarządu, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja rady powiatu.

Zobacz serwis: Gmina

Członkowie

Rezygnację z zajmowanego stanowiska może złożyć również każdy z członków zarządu.

W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w zarządzie przez członka niebędącego jego przewodniczącym, rada powiatu podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu zwykłą większością głosów nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

W przypadku złożenia rezygnacji przez członka zarządu starosta obowiązany jest, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji przedstawić radzie powiatu nową kandydaturę na członka zarządu.

Zobacz serwis: Sprawy urzędowe

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Zarząd powiatu wybierany jest przez radę powiatu.
Zarząd powiatu wybierany jest przez radę powiatu.

INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Poła

Analityk New World Alternative Investment.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »