| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Powiat > Rada powiatu > Co to jest rada powiatu

Co to jest rada powiatu

Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego ma swoje organ. To one podejmują stosowne rozstrzygnięcia. Organami powiatu są rada powiatu oraz zarząd powiatu.

Decydujący głos w sprawach związanych z działaniem samorządu terytorialnego mają zawsze mieszkańcy. Jednak w celu usprawnienia pracy samorządu ustawodawca zdecydował się powołać do życia odpowiednie organy. Zadaniem tych organów jest tworzenie i wykonywanie prawa miejscowego.

Rada powiatu

Rada powiatu jest organem stanowiącym prawo lokalne na poziomie powiatu. Ma ona także uprawnienia kontrolne względem zarządu powiatu.

Zobacz portal: Prawnik.pl

Wybory

Skład osobowy rady powiatu ustala się w wyborach powszechnych. Kadencja rady trwa 4 lata i może być skrócona jedynie na skutek referendum powiatowego.

Zadaj pytanie: Forum prawników

Skład rady

W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie 15 w powiatach liczących do 40 000 mieszkańców oraz po 2 na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców, ale nie więcej niż 29 radnych. Jak zatem widać wielkość rady uzależniona jest od wielkości powiatu. Liczba radnych może wynosić od 15 do 29.

Zobacz również serwis: Sprawy urzędowe

Zadania wyłączne

Do wyłącznej właściwości rady powiatu, zgodnie z artykułem 12 ustawy o samorządzie powiatowym, należy:

 • stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
 • wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
 • powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,
 • stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
 • uchwalanie budżetu powiatu,
 • rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
 • podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu, sprawach przez ustawę określonych,
 • określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
 • uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 • uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Organami powiatu są rada powiatu oraz zarząd powiatu.
Organami powiatu są rada powiatu oraz zarząd powiatu.

Biała lista podatników VAT59.00 zł

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Krucka-Atak

Samodzielny specjalista ds. kadr z wieloletnim doświadczeniem, pasjonatka prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »