| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Pracownik > Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – wniosek

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – wniosek

W celu uzyskania zezwolenia na pobyt i pracę, cudzoziemiec musi spełnić szereg ustawowych warunków. Istotne jest, aby wniosek o zezwolenie był wypełniony na odpowiednim formularzu.

Warunki jakie musi spełnić cudzoziemiec, aby uzyskać zezwolenie na pobyt i pracę są określone w ustawie o cudzoziemcach. Na potrzeby tej ustawy definicja cudzoziemca jest określona bardzo szeroko - obejmuje każdego kto nie posiada obywatelstwa polskiego (art. 3 pkt 2).

Zobacz: Sprawy urzędowe

Zezwolenie na pobyt czasowy

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach (art. 98) obywatel innego państwa może uzyskać zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli spełnia wymogi określone ze względu na deklarowany cel pobytu. Cel pobytu musi uzasadniać pozostanie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Zazwyczaj celem pobytu jest praca, studia lub odbycie szkolenia zawodowego.

Cudzoziemiec powinien złożyć wniosek w ostatnim dniu legalnego pobytu. Zgodnie z ustawową procedurą pismo składane jest na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Formularz wniosku: Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. 2015, poz. 2314)

Zezwolenia na pobyt czasowy, pracę oraz pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji udziela wojewoda na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Zobacz: Pracodawca

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Odrębną instytucją jest zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Dotyczy cudzoziemców, którzy pozostają na terytorium Polski w celu wykonywania pracy i spełniają ustawowe wymogi (art. 114 ustawy o cudzoziemcach):

 1. cudzoziemiec musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne;
 2. cudzoziemiec musi posiadać źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
 3. cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;
 4. podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy;
 5. wysokość wynagrodzenia, która jest określona w posiadanej przez cudzoziemca umowie z podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, będącej podstawą wykonywania pracy, zawartej w formie pisemnej, nie jest niższa niż wysokość wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Zobacz: Wideoszkolenie – Zatrudnienie na umowie zlecenia 2017 – pytania i odpowiedzi

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji udziela się, gdy spełnione są łącznie warunki (art. 127 ustawy o cudzoziemcach):

 1. cudzoziemiec  zawarł, na okres przynajmniej 1 roku, umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą lub umowę cywilnoprawną;
 2. cudzoziemiec posiada formalne kwalifikacje i spełnia inne warunki wymagane do wykonania  zawodu regulowanego;
 3. cudzoziemiec posiada wyższe kwalifikacje zawodowe;
 4. cudzoziemiec posiada ubezpieczenie zdrowotne;
 5. cudzoziemiec posiada zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek jej uzyskania przed zawarciem umowy wynika z odrębnych przepisów;
 6. podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie tej pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy;
 7. roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w umowie, nie będzie niższe niż minimalne wynagrodzenie określone w rozporządzeniu.

Zobacz: Praca

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2016, poz. 1990)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Trusiński

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »