| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Dowód osobisty > Zameldowanie cudzoziemca w 2017/2018 r.

Zameldowanie cudzoziemca w 2017/2018 r.

Zameldowanie cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o ewidencji ludności. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek meldunku zostanie zniesiony i zlikwidowane zostaną rejestry zamieszkania cudzoziemców.

Zobacz aktualne: Meldunek przez Internet od 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z art. 74 ustawy o ewidencji ludności, 1 stycznia 2018 r. zostanie zniesiony obowiązek meldunkowy cudzoziemców. Do tego czasu cudzoziemcy zobowiązani są przestrzegać przepisów o meldunku.

Polecamy: Poradnik Gazety Prawnej 9/17- Zatrudnianie cudzoziemców rewolucyjne zmiany - PDF

Obowiązek meldunkowy cudzoziemca w 2017 r.

Zgodnie z polskim prawem (art. 3 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach), cudzoziemcem jest każdy kto nie posiada obywatelstwa Polskiego. Na podstawie art. 41 ustawy o ewidencji ludności wyróżniamy 3 kategorie cudzoziemców:

 1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), obywatelem państwa członkowskiego, które jest stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej

- jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 1. Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa powyżej, ale nie spełniający powyższych kryteriów

- jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 1. Cudzoziemiec niewymieniony powyżej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

-  jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Zobacz: Gmina

Gdzie dokonuje się meldunku

Meldunku dokonuje się we właściwym urzędzie gminy. Cudzoziemiec musi złożyć wypełniony formularz stanowiący zgłoszenie stałego lub czasowego pobytu. Do zgłoszenia wymagane są dokumenty:

 • paszport,
 • wiza,
 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
 • kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany,
 • potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu
 • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.

Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu. Zgłoszenie zameldowania jest wolne od opłat. Po jego dokonaniu organ wydaje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy. Od decyzji organu gminy przysługuje odwołanie do wojewody.

Nie dopełnienie obowiązku meldunkowego przez cudzoziemca niebędącego obywatelem:

 • państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • państwa członkowskiego, które jest stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • Konfederacji Szwajcarskiej

- stanowi wykroczenie karane grzywną.  

Zobacz: Wideoszkolenie – Zatrudnienie na umowie zlecenia 2017 – pytania i odpowiedzi

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2017, poz. 657)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »