| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Wolontariat > Odpowiedzialność wolontariusza za zobowiązania

Odpowiedzialność wolontariusza za zobowiązania

Wolontariusz wykonuje świadczenie odpowiadające świadczeniu pracy. Ważne, aby podchodził on rzetelnie do powierzonych mu zadań i wykonywał je z należytą starannością. Wolontariusze nie są wolni od odpowiedzialności za niewykonanie bądź niewłaściwe wykonanie zobowiązania.

Porozumienie o współpracy

Porozumienie o współpracy to ważny dokument, który określa zakres, sposób i czas wykonywania świadczenia przez wolontariusza. Stanowi również podstawę roszczeń korzystającego względem wolontariuszy. Warto również zwrócić uwagę, że korzystający ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących zobowiązaniach oraz zapewnić dostępność tych informacji. Stąd też, aby móc wyegzekwować należyte wykonanie zadań, podmiot korzystający musi dopełnić obowiązki informacyjne względem wolontariuszy.

Do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Odpowiedzialność wynikająca z art. 471 k.c.

Zakres odpowiedzialności tzw. kontraktowej określa art. 471 k.c. Jeżeli coś nie zostało uregulowane w porozumieniu o współpracy, to należy sięgnąć po przepisy Kodeksu cywilnego. Jakie ma to konsekwencje dla wolontariusza? Mianowicie, w sytuacji, gdy wolontariusz nie wykona (bądź wykona nienależycie) swoje zadania, będzie musiał naprawić wynikłą stąd szkodę. Należy zaznaczyć, że działa to w dwie strony, tzn. korzystający również ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciążącego na nim obowiązku.

Zobacz: Wolontariat w administracji państwowej (publicznej)

Jakie przesłanki implikują odpowiedzialność?

Żeby mówić o odpowiedzialności wolontariusza z art. 471 k.c. muszą zajść przewidziane ustawą przesłanki. Przede wszystkim wolontariusz nie wykonał swoich obowiązków w ogóle bądź wykonał je nienależycie.

Przez „należytą staranność” należy rozumieć odpowiednie (optymalne) do danego stosunku zachowanie (takie, które pozwoliło jak najlepiej wykonać postawione przed nami zadanie). Wolontariusz udzielający np. korepetycji z matematyki powinien przygotowywać się do zajęć z podopiecznym, sprawdzać jego postępy w nauce, znać jego braki.

W wyniku działania (lub zaniechania) wolontariusza musi dojść do wyrządzenia szkody. Oczywistą kwestię stanowi związek przyczynowy między zachowaniem wolontariusza a powstałą szkodą. Kiedy brakuje związku przyczynowego, nie można powiedzieć o wyrządzeniu szkody. Wolontariusz musi działać umyślnie (z własnej winy).

Jakie konsekwencje mogą wyniknąć dla wolontariusza z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania?

Wolontariusz, który świadomie działał na szkodę korzystającego, musi ponieść odpowiedzialność. Jeżeli konsekwencją działań wolontariusza będzie niewykonanie bądź złe wykonanie ważnego dla korzystającego projektu i będzie się to wiązało ze znacznym uszczerbkiem, korzystający może wystąpić o naprawienie wyrządzonej szkody oraz o odszkodowanie do sądu.

Zobacz serwis: Wolontariat

Podstawa prawna

Kodeks cywilny, Ustawa z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Wolontariusz, który świadomie działał na szkodę korzystającego, musi ponieść odpowiedzialność.
Wolontariusz, który świadomie działał na szkodę korzystającego, musi ponieść odpowiedzialność.

PIT 2020. Komentarz199.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »