| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Praca > Wolontariat > Ubezpieczenie NNW wolontariusza

Ubezpieczenie NNW wolontariusza

Wykonując świadczenia na rzecz korzystającego wolontariusz może ulec wypadkowi. Ustawodawca przewidział taką możliwość i określił sytuacje, w których korzystający ma obowiązek zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Kiedy ubezpieczenie NNW zobowiązany jest zapewnić korzystający?

W myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie korzystający zobowiązany jest zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli wykonuje on świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

Przepisy szczególne

Nie tylko ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa zaopatrzenie wolontariusza z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń. Jeżeli wolontariusz wykonuje powierzone mu przez korzystającego zadania przez okres dłuższy niż 30 dni, obowiązek zapewnienia ubezpieczenia spoczywa na Państwie. Korzystający powinien unikać w porozumieniu o współpracy postanowień świadczących o zawarciu porozumienia na czas nieokreślony. Ważne jest aby doprecyzować czas wykonywania świadczenia, gdyż po upływie 30 dni obowiązek ubezpieczenia NNW będzie wynikał z ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, nie będzie natomiast spoczywał na korzystającym. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, za wypadek uzasadniający przyznanie świadczeń uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło przy wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zobacz: Ubezpieczenie zdrowotne wolontariusza

Jakie świadczenia przysługują wolontariuszowi z tytułu wypadku?

Wolontariuszowi, który ulegnie wypadkowi w czasie wykonywania świadczenia wolontarystycznego będą przysługiwały następujące świadczenia:

  • – renta z tytułu niezdolności do pracy;
  • – jednorazowe odszkodowanie;
  • – świadczenia opieki zdrowotnej określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie niezbędnym do leczenia następstw wypadku lub choroby zawodowej, pod warunkiem że osoby te nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Jakie świadczenie przysługuje rodzinie w przypadku śmierci wolontariusza?

Jeżeli wolontariusz umrze wskutek nieszczęśliwego wypadku, jego rodzinie przysługuje zasiłek pogrzebowy, a także renta rodzinna i jednorazowe odszkodowanie. Świadczenia te są finansowane ze środków budżetu państwa.

Zobacz: NNW - kiedy się opłaca wykupić ubezpieczenie?

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy ZUS może odmówić udzielenia świadczenia. Przede wszystkim świadczenia nie przysługują osobie poszkodowanej wskutek wypadku, który nastąpił z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa tej osoby. Zaopatrzenie z tytułu wypadku nie przysługują także osobie poszkodowanej, która będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczyniła się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku, o ile powyższy stan został udokumentowany w aktach sprawy przez odpowiednie organy policji lub prokuratury.

Procedura uzyskania świadczenia

Korzystający ma obowiązek, w sytuacji gdy wolontariusz ulegnie wypadkowi, wypełnić kartę  wypadkową, udać się po zaświadczenie lekarskie (które określi stopień uszczerbku na zdrowiu) oraz przygotować porozumienie o współpracy. Celem uzyskania świadczenia należy przesłać komplet wymienionych wyżej dokumentów do właściwego ze względu na siedzibę korzystającego oddziału ZUS.

Podstawa prawna

Ustawa z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.), Ustawa z 30.10.2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. Nr 199, poz. 1674 ze zm.)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »