| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Prawa seniora > Emerytura > Zasady postępowania w sprawach emerytur pomostowych

Zasady postępowania w sprawach emerytur pomostowych

Postępowanie w sprawie emerytury pomostowej wszczyna się na wniosek pracownika zgłoszony bezpośrednio lub za pośrednictwem płatnika składek w organie rentowym.

Warto zaznaczyć, że prawo do emerytury pomostowej przysługuje wyłącznie pracownikowi, który urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.

Kto wydaje decyzję w sprawie emerytury pomostowej 

Decyzję w sprawie emerytury pomostowej wydaje i emeryturę tę wypłaca:

1) organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pracownika,

2) wyznaczony przez Prezesa Zakładu organ rentowy w przypadku pracowników:

  • zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, z którym Rzeczpospolitą Polską łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych,
  • którym przy ustalaniu okresu składkowego i nieskładkowego uwzględniono okresy, o których mowa w art. 8 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,

3) organ rentowy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania pracownika w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli pracownik zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w państwie, z którym Rzeczpospolitą Polską nie łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.

Od decyzji w sprawie emerytury pomostowej przysługuje odwołanie do sądu.

Zobacz również: Komu przysługuje prawo do emerytury pomostowej

Wypłata emerytury pomostowej

Emeryturę pomostową wypłaca się za miesiąc kalendarzowy w terminach i na zasadach przewidzianych dla wypłaty emerytur określonych w art. 129, 130, 132-135 i art. 137 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Kwotę emerytury pomostowej za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę emerytury przez liczbę dni kalendarzowych w miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które emerytura przysługuje.

W razie zbiegu prawa do emerytury pomostowej z prawem do renty, uposażenia w stanie spoczynku, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub innego świadczenia o charakterze emerytalnym lub rentowym, ustalonym na podstawie odrębnych ustaw, przysługuje tylko jedno z tych świadczeń, wyższe lub wybrane przez uprawnionego.

W zakresie postępowania w sprawach emerytury pomostowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 114 i art. 116-128 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Podstawa prawna:

Art. 24-28 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych

Zobacz również serwis: Prawa seniora

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »