reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Inne

Środki przymusu wobec nieletniego w zakładzie poprawczym

Aktualizacja: 04.03.2011

Uderzenie wyłącznie w celu odparcia bezpośredniego zamachu na życie lub zdrowie. To jedna z nielicznych zmian, rozporządzenie określające zasady użycia środków przymusu wobec nieletnich, w dużej mierze powiela dotychczas obowiązujące przepisy. »

Ograniczenia dotyczące zażaleń skazanych

Aktualizacja: 17.02.2011

Projekt nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego przewiduje, że postanowienia w karnym postępowaniu wykonawczym nie będą mogły być zaskarżane. W praktyce oznacza to, że skazany, któremu nie pozwolono na widzenie, nie będzie mógł takiego postanowienia zaskarżyć. »

Dla kogo legalna broń?- zmiana przepisów

Aktualizacja: 15.02.2011

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o broni i amunicji, która ma na celu doprowadzenie polskich regulacji w tym zakresie do unijnych standardów dotyczących kryteriów podziału broni i pozwoleń na jej posiadanie. »

Konsekwencje uchylania się od obowiązku alimntacyjnego

Aktualizacja: 15.02.2011

Zgodnie z art. 209 kk kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. »

Wiek sprawcy a zasady odpowiedzialności karnej

Aktualizacja: 08.02.2011

Wiek sprawcy jest jedynie warunkiem wstępnych rozważań co do możliwości zastosowania środków wychowawczych lub poprawczych, przesłankami są zaś wyjątkowe okoliczności samego czynu, jak np. jego przypadkowość, chwilowe nieprzezwyciężenie pokusy, wciągniecie do czynu przez inne osoby, drugorzędna rola w jego popełnieniu itp., jak i wyjątkowo pozytywne cechy charakteru i zachowanie się samego sprawcy, świadczące o braku jego głębokiej demoralizacji. »

Przestępstwo fałszywego oskarżenia

Aktualizacja: 11.02.2011

Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. »

Zaostrzenie kar za przestępstwa przeciwko środowisku

Aktualizacja: 08.02.2011

Zapewnienie skuteczniejszej ochrony środowiska: powietrza, w tym stratosfery, gleby, wody, roślin oraz zwierząt wymaga odpowiednich zmian w ustawach. Posłowie rozpoczęli już prace, bo zmian wymaga dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne. »

Zorganizowana grupa przestępcza-czym jest?

Aktualizacja: 04.02.2011

Przez związek przestępczy należy rozumieć trwały zespół ludzi, najmniej 3 osoby, zhierarchizowany, posiadający odpowiednie struktury, cechy zorganizowania, podporządkowani, dyscypliny, tym samym ustalone zakresy kompetencji. »

Materiały z podsłuchu podstawą ścigania

Aktualizacja: 03.02.2011

Znikają wątpliwości, co w sytuacji gdy materiały nagrane na podstawie postanowienia Sądu zezwalającego na stosowanie podsłuchu, uwzględniają również osoby inne niż te co do których wydane było postanowienie. Materiały takie będą mogły być podstawą do ścigania. »

Zwiększenie bezpieczeństwa skazanych

Aktualizacja: 01.02.2011

Nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających z zakładach karnych i aresztach śledczych, które jednocześnie występują jako ważni uczestnicy w trwających postępowaniach karnych. »

Naczelne zasady procesu karnego

Aktualizacja: 20.01.2011

Naczelne zasady procesu karnego stanowią główne i dominujące cechy procesu karnego, posiadające treść ideologiczną. Przejawiają się jako dyrektywy, postulaty, wytyczne zapewniające prawidłowe jego funkcjonowanie. »

Sąd odmiejscowiony- nowe rozwiązanie

Aktualizacja: 21.01.2011

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt zmiany Kodeksu postępowania karnego, do którego zaplanowano wprowadzenie nową instytucję „sądu odmiejscowionego”, która może być szczególnie przydatna podczas zbliżającego się Euro 2012. »

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Aktualizacja: 11.01.2011

Regulacje prawne dotyczące stosunku pracy zawierają nie tylko normy cywilno-prawne, lecz również sankcje o charakterze karnym. Niektóre, uznane za szczególnie istotne naruszenia przepisów prawa pracy, są wykroczeniami »

Kto ponosi koszty obrońcy z urzędu?

Aktualizacja: 04.01.2011

Oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. »

Cofnięcie wniosku o ściganie

Aktualizacja: 04.01.2011

W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Kodeks karny przewiduje wiele przestępstw, których ściganie uzależnione jest od woli pokrzywdzonego, a jego wniosek o ściganie jest warunkiem koniecznym prowadzenia, względnie kontynuowania, postępowania karnego przez organy procesowe. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama