| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Renty > Renta socjalna > W jakich sytuacjach następuje zawieszenie renty socjalnej

W jakich sytuacjach następuje zawieszenie renty socjalnej

Prawo do renty socjalnej podlega zawieszeniu, gdy osoba uprawniona osiągnęła przychód przekraczający 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie jest ogłoszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym uzyskany został przychód.

Uprawnienie do renty socjalnej ulega zawieszeniu w sytuacjach, osiągnięcia przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, to znaczy z tytułu

 • pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,
 • pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów,
 • wykonywania pracy w ramach umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu tej umowy,
 • wykonywania pracy na podstawie:
  • umowy zlecenia,
  • umowy agencyjnej,
  • innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu,
  • umowy o dzieło,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu,
 • wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • odpłatnego świadczenia pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania (o ile przysługuje renta w wysokości 50% renty socjalnej)
 • pobierania stypendium sportowego

Do zawieszenia prawo do renty socjalnej dojdzie także w sytuacji, gdy rencista uzyska przychody osiągane z tytułu wykonywania umowy zlecenia przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Jeśli ukończyli 26 lat życia Zwiesza się rentę także w przypadku uzyskania honoraria z tytułu działalności artystycznej lub twórczej.

Od tych przychodów nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, ale podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Za przychód, od którego zależy zawieszenie renty socjalnej, uważa się także kwoty pobranych zasiłków:

 • chorobowego,
 • macierzyńskiego i opiekuńczego
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,
 • świadczenie rehabilitacyjne i wyrównawczego,
 • zasiłki wyrównawczego i dodatki wyrównawcze

Na zawieszenie prawa do renty socjalnej wpływa także przychód zaliczony do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych ustawie podatku dochodowym od osób fizycznych.

Renta socjalna ulega także zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zawieszenie renty socjalnej

Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy, którym jest opiekun prawny lub kurator muszą niezwłocznie powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do tej renty.

Formą powiadomienia jest forma pisemnego oświadczenia. Jeśli od osiąganego przychodu odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, uprawniony zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez płatnika składek.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »