REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

MSWiA i MON: Co trzy lata egzaminy recertyfikujące uprawnienia dla funkcjonariuszy, policjantów, strażaków, żołnierzy [nowe rozporządzenie]

MSWiA i MON: Co trzy lata egzaminy recertyfikujące uprawnienia dla funkcjonariuszy, policjantów, strażaków, żołnierzy [nowe rozporządzenie]
MSWiA i MON: Co trzy lata egzaminy recertyfikujące uprawnienia dla funkcjonariuszy, policjantów, strażaków, żołnierzy [nowe rozporządzenie]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90% zadań testowych zawartych w karcie testowej. Dodatkowo egzamin praktyczny. Wszystko szczegółowo zapisane w nowym rozporządzeniu.

Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:

REKLAMA

 1. dwóch losowo wybranych przez osobę zdającą zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 2. resuscytacji krążeniowo‑oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.

Rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Nowe przepisy są istotne m.in.: 

 1. w MSWIA dla 5500 funkcjonariuszy i pracowników służby resortu spraw wewnętrznych. Rocznie 1200 funkcjonariuszy kończy szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, a 10500 przystępuje do egzaminu recertyfikującego uprawnienia.
 2. w MON dla ok 3000 żołnierzy zawodowych, żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, pracowników resortu obrony narodowej. Średnio ok. 800 żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej rocznie – kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ok. 400 żołnierzy rocznie, którzy przystępują do egzaminu recertyfikującego uprawnienia ratownika.

Rozporządzenie określa sposób i organizację przeprowadzenia szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz aktualizację wiedzy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przez:

 1. pracowników służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej;
 2. funkcjonariuszy, policjantów, strażaków;
 3. żołnierzy.

Rozporządzenie, to zaktualizowanie zapisów dotyczących organizacji i prowadzenia szkolenia, w tym przeprowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych oraz egzaminów, zaktualizowaniu zakresu zadań poszczególnych koordynatorów szkolenia oraz kierowników podmiotów szkolących, zaktualizowaniu zapisów dotyczących oceny jakości szkolenia, dodaniu zapisów dotyczących aktualizacji wiedzy przez ratowników.

Rozporządzenie w pliku Word do ściągnięcia

Pierwsza pomoc

 

Co się zmienia? (źródło: uzasadnienie)

W stosunku do obowiązującego rozporządzenia, projektowany akt wprowadzi zmiany polegające m.in. na: 

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • znowelizowaniu regulacji dotyczących organizacji i prowadzenia szkolenia, wynikających z wieloletnich doświadczeń w realizacji procesu szkolenia przez ośrodki szkolące w obu resortach, dostosowania ich do rodzaju oraz specyfiki zadań poszczególnych służb a także z wyzwań i doświadczeń z realizacji niestandardowych zadań np. w trakcie przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii wirusa SARS-Cov-2 czy klęsk żywiołowych jakie wystąpiły w kraju, w ciągu ostatnich kilku lat; 

 • wprowadzeniu zmian dotyczących przeprowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych oraz egzaminów i wymogów dla kadry dydaktycznej polegających na poszerzeniu możliwości prowadzenia zajęć przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu lekarza, lub pielęgniarki lub ratownika medycznego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w służbach podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, realizujący obowiązek kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego. Zapisy te mają na celu wykorzystanie potencjału dydaktycznego lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych realizujących zadania zawodowe w służbach – co usprawni proces szkolenia poprzez zwiększenie dostępności kadry uprawnionej do prowadzenia zajęć. Jednocześnie zachowane zostały dotychczasowe zapisy umożliwiające prowadzenie zajęć przez lekarzy, pielęgniarki oraz ratowników medycznych pracujących w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (system PRM); 

 • zaktualizowaniu nazewnictwa i zakresu zadań poszczególnych koordynatorów szkolenia oraz kierowników podmiotów szkolących, a także ich zakresu zadań – co wynika z odmienności specyfiki zadań poszczególnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Nazwy poszczególnych koordynatorów zostały zmienione i dookreślone w sposób wprost wskazujący na osobę koordynującą proces i organizację szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, w poszczególnych służbach i jednostkach – w miejsce dotychczasowych nazw, które zbliżone były do nazw wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego funkcjonujących w systemie PRM, posiadających zupełnie odmienny zakres zadań koordynacji funkcjonowania i realizacji zadań przez jednostki systemu PRM; 

 • zaktualizowaniu regulacji dotyczących oceny jakości szkolenia prowadzonego w poszczególnych podmiotach szkolących, polegających na dookreśleniu sposobów oceny jakości szkolenia, realizowanej nie rzadziej niż raz na kwartał, obejmującej ocenę następujących kryteriów:

 1. zgodność prowadzonego szkolenia z zatwierdzonym programem kursu i planem szkolenia;

 2. spełnianie wymogów w zakresie kadry i bazy dydaktycznej;

 3. wykorzystanie kadry i bazy dydaktycznej;

 4. dostępność aktualnych materiałów i pomocy szkoleniowych;

 5. analizę arkuszy ewaluacyjnych szkolenia. 

Ocena szkolenia realizowana będzie przez poszczególnych koordynatorów szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz koordynatorów szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej w przyporządkowanych im zadaniowo podmiotach szkolących;

 • wprowadzenia regulacji dotyczących katalogu sposobów i form aktualizacji wiedzy przez ratowników, obejmujących:

 1. udział w seminariach, warsztatach szkoleniowych organizowanych w macierzystej jednostce wojskowej lub przez jednostki, służby ratownicze, instytucje oraz organizacje działające w obszarze ratownictwa;

 2. udział w ćwiczeniach i pokazach;

 3. udział w zawodach, mistrzostwach lub innych formach współzawodnictwa;

 4. udział w formach kształcenia na odległość (e learning), opracowanych przez podmioty szkolące lub towarzystwa naukowe oraz instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Polsce;

samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań na zajmowanym stanowisku służbowym oraz 

 

Egzaminy z pierwszej pomocy 

Zasady z nowego rozporządzenia:

Kurs kończy się egzaminem z wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.

Egzamin składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego, przy czym każda część egzaminu jest oceniana oddzielnie.

Do egzaminu może przystąpić osoba, która:

 1. odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu – w przypadku osób, które przystępują do egzaminu po raz pierwszy lub po upływie 3 lat od dnia wydania zaświadczenia, lub
 2. posiada ważne zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika – w przypadku osób potwierdzających uprawnienia.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w karcie testowej, składającego się z zestawu 30 zadań testowych, wybranych przez komisję egzaminacyjną, spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, podanych do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych.

Odpowiedzi na zadania testowe udziela się wyłącznie na karcie testowej.

Karty testowe są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie oraz dostarczane na miejsce egzaminu teoretycznego przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

Karty testowe są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przez kursantów lub osoby nieuprawnione. Usunięcie zabezpieczeń i ujawnienie treści kart testowych następuje w sali egzaminacyjnej po rozpoczęciu egzaminu teoretycznego, w obecności osób zdających.

W trakcie egzaminu teoretycznego jest zabronione:

 1. wynoszenie karty testowej z sali egzaminacyjnej oraz kopiowanie, spisywanie lub fotografowanie pytań zawartych w karcie testowej;
 2. posiadanie urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji;
 3. korzystanie z pomocy innej osoby.

W przypadku stwierdzenia sytuacji, o której mowa powyżej, przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyklucza zdającego z egzaminu. Informacja o zdarzeniu zostaje umieszczona w protokole z egzaminu.

Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90% zadań testowych zawartych w karcie testowej.

Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego stanowi warunek konieczny dopuszczenia do egzaminu praktycznego.

Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:

 1. dwóch losowo wybranych przez osobę zdającą zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 2. resuscytacji krążeniowo‑oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.

Cząstkowa ocena niedostateczna wystawiona przez co najmniej dwóch członków komisji egzaminacyjnej wyklucza zaliczenie egzaminu praktycznego.

REKLAMA

Oceną końcową z egzaminu praktycznego jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych, uzyskanych od poszczególnych członków komisji, zaokrąglona do oceny, o której mowa w ust. 2. Ocena niedostateczna wyklucza uzyskanie pozytywnej oceny końcowej.

W przypadku gdy osoba zdająca nie zaliczy w całości lub w części egzaminu lub nie przystąpi do niego w całości lub w jego części, może ona przystąpić do egzaminu lub jego części w następnym terminie, nie więcej jednak niż 2 razy w okresie 1 roku od daty egzaminu zasadniczego. Po upływie roku osoba ta musi powtórzyć cały kurs.

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI oraz MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Od czerwca wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów. Warszawa Zachodnia już ze wszystkimi peronami

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że od czerwca będzie więcej połączeń w wakacyjnym rozkładzie jazdy, zgodnie z tzw. wakacyjną korektą rozkładu jazdy pociągów. Od 9 czerwca 2024 r. podróżni na stacji Warszawa Zachodnia wsiądą do pociągów z trzech nowych peronów. Co dokładnie się zmieni?

ZUS zwraca nadpłatę składki zdrowotnej. Zbliża się termin złożenia wniosku

ZUS zwróci nadpłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Żeby otrzymać zwrot nadpłaty, przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek o jej zwrot.

Kiedy jest Dzień Dziecka w 2024 r.

Kiedy obchodzimy Dzień Dziecka? Jak ten dzień wypada w 2024 r.?

ZNP ostrzega nauczycieli: Stracicie 20% na wcześniejszych emeryturach. I kolejne 20% z świadczenia kompensacyjnego

Emerytura może być niższa o 20 proc. od świadczenia kompensacyjnego. Przejście na wcześniejszą emeryturę pomniejsza stan konta emerytalnego, dlatego emerytura naliczona w wieku powszechnym może być niższa o kolejne 20 proc. 

REKLAMA

ZNP ostrzega: Nauczyciele stracicie 20% na wcześniejszych emeryturach. Dostaniecie też 20% mniej niż z świadczenia kompensacyjnego

20% straty wobec emerytury powszechnej (od 60 roku życia) wynika z pomniejszenia stanu konta emerytalnego. 20% mniej niż z świadczenia kompensacyjnego, to efekt obliczenia: stan konta/średnia trwania życia.

Bon energetyczny 2024: ile wynosi, wniosek, od kiedy, dla kogo

Jesienią lub zimą 2024 roku niektóre osoby dostaną (o ile złożą wniosek i spełnią kryterium dochodowe) jednorazowy bon energetyczny. Będzie to rekompensata za częściowe odmrożenie cen prądu po 1 lipca 2024 r. Bon energetyczny jest przewidziany w ustawie z 23 maja 2024 r. ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Ile wynosi i kto może go otrzymać?

Tarcza Wschód - szczegóły dotyczące programu za 10 mld zł. Pierwsze instalacje mają powstać w 2025 roku, zakończenie projektu przewidziano na rok 2028

"Tarcza Wschód" ma kosztować 10 mld zł za same materiały. Jeżeli chodzi o szczegóły, MON wyjaśnia, że ma to być systemy wykrywania i ostrzegania, składy materiału, który w razie potrzeby posłuży do budowy zapór, umocnienia i pozostawienie gęsto porośniętych, podmokłych terenów zmniejszających mobilność wroga. Pierwsze instalacje "Tarczy Wschód" mają powstać w 2025 roku, zakończenie projektu przewidziano na rok 2028.

2500 zł dla osoby samotnej oraz 1700 zł na osobę w rodzinie. Bon energetyczny 2024 a kryterium dochodowe

Uchwalona 23 maja 2024 r. ustawa o bonie energetycznym (…) przewiduje częściowe odmrożenie cen prądu od 1 lipca 2024 r. co ma być zrekompensowane najuboższym wypłatą jednorazowego bonu energetycznego. Jakie kryterium dochodowe trzeba spełnić, by otrzymać bon energetyczny?

REKLAMA

Jak złożyć wniosek przez ePUAP (Internet) o bon energetyczny? Aktywny wzór wniosku najwcześniej za miesiąc. Możesz otrzymać od 300 zł do 1200 zł

Wniosek o bon energetyczny (czekamy na niego - ustawę musi podpisać prezydent, a strona rządowa opublikować wzór w rozporządzeniu) bedzie można wysłać przez ePUAP do gminy emailem jako załącznik. Trzeba złożyć dwa podpisy korzystając z profilu zaufanego - na emailu i na załączniku. 

9 czerwca 2024 r. to data wyborów do Parlamentu UE. Najważniejsze informacje, wynagrodzenie, kandydaci

 9 czerwca 2024 r. między godziną 7:00 a 21:00 odbędzie się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na kogo będzie można oddać głos? Ile wynosi dieta poselska? 

REKLAMA