| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Spadki > Zasady dziedziczenia > Zasiedzenie nieruchomości przez spadkobiercę

Zasiedzenie nieruchomości przez spadkobiercę

Zasiedzenie nieruchomości, należącej do spadku przez jednego ze spadkobierców, nastąpić może po upływie okresu 10, 20 albo 30 lat samoistnego posiadania. Długość okresu potrzebnego do zasiedzenia zależy od tego, czy spadkobierca, będąc samoistnym posiadaczem nieruchomości, pozostawał w dobrej, bądź złej wierze oraz od tego, kiedy upłynął okres zasiedzenia.

Przed dniem 01.10.1990 r. okresy zasiedzenia wynosiły odpowiednio: 10 lat przy samoistnym posiadaniu w dobrej wierze i 20 lat w złej wierze. Od dnia 01.10.1990 r. okresy te zostały przedłużone odpowiednio z 10 lat do 20 lat w dobrej wierze oraz z 20 lat do 30 lat w złej wierze.

Kiedy spadkobierca może złożyć wniosek o zasiedzenie?

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości każdy ze spadkobierców - uczestników postępowania może zgłosić w postępowaniu o dział spadku.

Polecamy serwis: Spadki

Wniosek o  stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości w postępowaniu działowym złożyć może tylko uczestnik tego postępowania.

Natomiast każda inna osoba zainteresowana, nie będąca uczestnikiem postępowania o dział spadku może wystąpić z takim wnioskiem, ale w innym już postępowaniu, dotyczącym stricte postępowania o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Spadkobierca zaś spełniający przesłanki zasiedzenia, przewidziane w art. 172 § 1 i 2 k.c., może wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, udziału w nieruchomości w postępowaniu o dział spadku, bądź też może wystąpić „jedynie z samym” wnioskiem o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, wszczynając tym samym postępowanie nieprocesowe o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości.

Przesłanki zasiedzenia

Przesłanki zasiedzenia określone zostały w  art. 172 § 1 i 2 k.c. i są to: upływ czasu oraz samoistne posiadanie w dobrej, bądź w złej wierze. Dla oceny dobrej albo złej wiary decydujące znaczenie ma świadomość samoistnego posiadacza. O tym, czy zachodzą przesłanki nabycia nieruchomości, udziału w nieruchomości przez zasiedzenie w dobrej albo w złej wierze decydujące znaczenie ma ocena świadomości samoistnego posiadacza-spadkobiercy, odnosząca się do jego przekonania, czy przysługuje mu prawo do samoistnego władania nieruchomością, udziałem w nieruchomości. Jeżeli sąd oceni, że to przekonanie samoistnego posiadacza-spadkobiercy było usprawiedliwione, wówczas przyjmie, że posiadanie było w dobrej wierze. O dobrej, jak i złej wierze posiadacza decyduje jedynie chwila, w której objął on nieruchomość w samoistne posiadanie.

Późniejsza wiedza spadkobiercy - samoistnego posiadacza o tym, że są jeszcze inni spadkobiercy nie niweczy jego dobrej wiary. Mala fides superveniens non nocet

Polecamy: Paremie łacińskie

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 19.05.1998r. II CKN 770/97 uznał, że spadkobierca, który objął w samoistne posiadanie nieruchomość spadkową nie jest w dobrej wierze, jeżeli w chwili objęcia w posiadanie wiedział, że są jeszcze inni spadkobiercy. Tak więc tylko w wyjątkowych wypadkach sąd może przyjąć dobrą wiarę samoistnego posiadacza nieruchomości spadkowej.

Oczywiście, nie może być mowy o posiadaniu samoistnym, jeżeli inni spadkobiercy mieszkają w spadkowej nieruchomości, bądź też w inny sposób z niej korzystają. Nie jest również możliwe zasiedzenie przez jednego ze spadkobierców przeciwko innym spadkobiercom jednego lub kilku pomieszczeń, izb lub pokoi w domu albo w lokalu, który stanowi odrębną własność.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15.03.1989r. II CZP 14/89 przyjął, że: „Nie jest dopuszczalne zasiedzenie jednego z kilku pokoi wchodzących w skład lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności.” OSNC 1990/2/27

Pobierz bezpłatny wzór: Wniosek o zasiedzenie

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »