reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Dom > Umowa o wykonanie remontu - WZÓR UMOWY

Umowa o wykonanie remontu - WZÓR UMOWY

Umowa o roboty remontowe jest umową jaką inwestor zawiera z wykonawcą. Jej przedmiotem jest dokonanie remontów. Co do zasady wykonawcy za jego prace należy się wynagrodzenie.


POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o wykonanie remontu


UMOWA O WYKONANIE REMONTU

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:

1. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS .........................zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


oraz


2. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS .........................zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


o następującej treści:

§ 1

1. Zgodnie ze zleceniem Zamawiającego z dnia .......................... Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont instalacji gazowej w budynku mieszkaniowym w .........................., przy ulicy .......................................... Remont polegać będzie na całkowitej wymianie istniejącej instalacji gazowej i wymianie liczników gazu w poszczególnych mieszkaniach i licznika ogólnego poboru gazu oraz wszelkie roboty budowlane z tym związane.

2. Zlecenie Zamawiającego staje się integralną częścią umowy jako załącznik numer 1.

§ 2

Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynosi ........................... (........................................) brutto.

§ 3

1. Zakres prac remontowych w ramach realizacji umowy określa projekt budowlano-wykonawczy nr .......... z dnia ....................... tj. „Instalacja gazowa w ............................................, przy ulicy ............................

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1  staje się integralną częścią umowy jako załącznik numer 2.

§ 4

Wszelkie prace dodatkowe nie objęte zakresem prac, o którym mowa w § 3 umowy realizowane będą przez Wykonawcę na podstawie odrębnego zlecenia Zamawiającego i odrębnej umowy, określającej termin realizacji oraz wynagrodzenie Wykonawcy.

§ 5

1. Określone w § 1 umowy roboty remontowe zostaną przez Wykonawcę wykonane w terminie w terminie od ......... do ..............

2. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania mieszkańców budynku o przeprowadzanym remoncie i terminach prac w poszczególnych mieszkaniach. Niepoinformowanie mieszkańców o terminach prac, jak również niemożność wykonania robót w poszczególnych mieszkaniach z uwagi na nieobecność mieszkańców lub z innej przyczyny nie powoduje zwłoki Wykonawcy i uzasadnia przedłużenie terminu wykonania remontu.

§ 6

1. Zgodnie z właściwymi warunkami technicznymi Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace wynikające z zakresu niniejszej umowy w terminach umożliwiających realizację dzieła w terminie, o którym mowa  w § 5 umowy.

2. Szczegółowy harmonogram prac Wykonawcy zostanie uzgodniony przez przedstawicieli stron w terminie trzech dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy. Obowiązek sporządzenia harmonogramu spoczywa na Wykonawcy. Brak sporządzenia harmonogramu lub nieuzgodnienie harmonogramu prac z przedstawicielem Zamawiającego uzasadnia wstrzymanie wypłaty Wykonawcy zaliczki, o której mowa w § 16 pkt 1 umowy.

3. Harmonogram prac, o którym mowa w ust. 2 staje się z chwilą podpisania przez strony umowy integralną częścią umowy jako załącznik numer 3.

4. Roboty objęte zakresem niniejszej umowy prowadzone będą od godziny 8.00 do godziny 17.00.

reklama

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystian Marczak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama