Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa o generalne wykonawstwo - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel
Umowa o roboty budowlane w zakresie generalnego wykonawstwa obejmuje wykonanie całości robót budowlanych dotyczących danej inwestycji. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za końcowy efekt.


UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE W SYSTEMIE GENERALNEGO WYKONASTWA

W dniu ............................. między


................................................................. mającym siedzibę w ........................ przy ul. ..................................................... reprezentowanym przez

1............................................................................................

2............................................................................................ zwanym w dalszym ciągu umowy Zamawiającym, z jednej strony,

a


....................................... z siedzibą w ........................ przy ul..................................... reprezentowanym przez:

1............................................................................................

2............................................................................................ zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą, z drugiej strony,


została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie złożonego przez Zamawiającego zlecenia nr ..................... z dnia ...................... .

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót polegających   na ……………………………………………………………………......................................................................... .

3. Przedmiot umowy wykonany zostanie w oparciu o dokumentację techniczną zatwierdzoną   przez    Zamawiającego, którą dostarczy on Wykonawcy w ilości ..................................... egzemplarzy do dnia .................................  . Dokumentacja stanowić będzie załącznik nr .................... do mniejszej umowy.

4. Roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez  …….................. .

Wykaz materiałów, maszyn i urządzeń stanowi załącznik nr .............................. do niniejszej umowy.

5. Materiały i urządzenia, które dostarcza Zamawiający przekazane zostaną Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania.


§ 2

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Wprowadzenie Wykonawcy w terminie do dnia ........................ na plac budowy i w związku z tym:

—    dostarczenie stosownego pozwolenia na budowę lub na prowadzenie robót;

—    udostępnienie Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej;

—    przekazanie dziennika budowy.

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3. Zapewnienie urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp, jak również ochrony mienia Wykonawcy, ochrony przeciwpożarowej.


§ 3

Termin wykonania robót będących przedmiotem umowy ustala się na dzień .........................................


§ 4

Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu robót w przypad­kach:

1. przerwy w dostawie nośników energii,

2. niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy,

3. ewentualnego zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych w trakcie wykonywa­nia robót będących przedmiotem niniejszej umowy.


§ 5

Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Ustalenie nowego terminu wykonania robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu.


§ 6

1.  Wstępna wartość robót określona jest na podstawie ..................................................................................................i wynosi ..............................................................  (słownie ......................................................................................).

2. Przekroczenie wstępnej wartości robót o ...................... % nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczane jest na podstawie ......................... stano­wiącego załącznik nr ..................... do umowy.

4. Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie Wykonawcy przedpłaty odpowia­dającej ................................ miesięcznemu zapasowi materiałów, to jest w wysokości ................................................ złotych. Zamawiający dokona przedpłaty w terminie ................................. dni od daty podpisania umowy na konto bankowe Wykonawcy nr ....................... w ................................ .

5. Wykonawca spłacać będzie otrzymaną przedpłatę w sposób następujący .............................................. .


§ 7

1. Dostarczone przez Zamawiającego materiały rozliczane będą w oparciu o noty księgowe płatne w terminie ......................  dni od daty ich doręczenia.

2. Dostarczane przez Zamawiającego maszyny i urządzenia rozliczane będą przez strony w kosztorysie powykonawczym.

3. Faktury wystawiane przez Wykonawcę za wykonane roboty, będą przez Zamawiającego realizowane w terminie ................. dni od ich otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Opóźnienie w zapłacie faktur rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.


§ 8

1. Datę odbioru końcowego przedmiotu umowy strony ustalają na dzień ................ najdalej w terminie .............................. dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót.

2. W przypadku zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu albo przewidywanych dłuższych przerw w wykonaniu robót. Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru w terminie ....... dni.


§ 9

1. Z ramienia Wykonawcy roboty prowadził będzie: ........................................................................................................................................................................

2. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie: .........................................................................................................................................................................


§ 10

W razie zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, strona która popadła w zwłokę, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości ....................... % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.


§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.


§ 12

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie Przepisy kodeksu cywilnego.


§ 13

Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądów Gospodarczych.


§ 14

Umowa została sporządzona w ............ jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.……………………………….                                                                         …………………………….
            zamawiający                                                                                    wykonawca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o generalne wykonawstwo

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Polski Ład. Ściąga dla przedsiębiorców, księgowych, kadrowych (PDF)
Polski Ład. Ściąga dla przedsiębiorców, księgowych, kadrowych (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Emerytura rolnicza a działalność gospodarcza - zmiany
  Rolnik na emeryturze nie będzie musiał zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Takie zmiany zakłada nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  Wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu
  Wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu, seniorzy nie będą musieli składać żadnych wniosków. Szacujemy, że uprawnionych do świadczenia jest około 9 mln osób – poinformowała we wtorek w Świerczach (woj. mazowieckie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  Premier: rozważamy przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 2.0. w całości lub części
  Premier zapowiada przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 2.0. - rząd rozważa możliwość przedłużenia obowiązującej do końca lipca tego roku tarczy antyinflacyjnej w całości lub części - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.
  Oznaczenie treści reklamowych przez influencerów - UOKiK opracowuje zasady
  Oznaczenie treści reklamowych przez influencerów jest problemem związanym z intensywnie rozwijającym się rynkiem mediów społecznościowych i brakiem transparentnych zasad. Dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kończy przygotowania nad zbiorem zasad związanych z treściami sponsorowanymi. Jakie to będą zasady?
  Wniosek o „żłobkowe” do 31 maja 2022 r. - czy warto złożyć?
  31 maja 2022 r. upływa ważny termin dla rodziców wnioskujących o tzw. świadczenie żłobkowe. Czy warto się spieszyć?
  Bilet z drugiej ręki - jak uniknąć problemów?
  O czym pamiętać kupując bilet z drugiej ręki? Na jakie przepisy dotyczące odsprzedaży biletów warto zwrócić uwagę?
  Kredyt sędziego a sprawa "frankowa" - uchwała SN
  Sędzia, który zawarł z bankiem będącym stroną postępowania umowę kredytu frankowego nie jest z tej przyczyny wyłączony z mocy ustawy ze sprawy dotyczącej roszczeń wynikających z umowy zawartej przez ten bank z innym podmiotem - wynika z uchwały Sądu Najwyższego.
  Koniec stanu epidemii w Polsce od poniedziałku 16 maja
  Koniec stanu epidemii w Polsce następuje z dniem 16 maja. Zostaje zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego - wynika z rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw. Co się zmienia?
  Krajowy Plan Odbudowy. Ustawa o SN wypełnia kamienie milowe uzgodnione z KE
  KPO dla Polski. Czekamy na formalną akceptację kolegium unijnych komisarzy, to jest kwestia kilku, kilkunastu dni - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller pytany o Krajowy Plan Odbudowy. Podkreślił, że projekt dotyczący likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN wypełnia kamienie milowe uzgodnione z KE.
  Zmiany w Polskim Ładzie od lipca 2022 - wątpliwości konstytucyjne wobec ustawy
  Zmiany w Polskim Ładzie. Koalicja Obywatelska wstrzymała się w Sejmie od głosu w głosowaniu nad nowelą ustawy, która obniża dolną stawkę PIT z 17 na 12 procent, bo nie zostały przyjęte poprawki zgłoszone przez nasz klub - mówi poseł Jarosław Urbaniak. Jak ponadto ocenił, nowela ustawa może być sprzeczna z konstytucją.
  MS: sądy znacznie przyspieszyły
  Średni czas postępowań w 2022 r. skrócił się o prawie dwa miesiące - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Co wpływa na przyspieszenie pracy sądów?
  Dodatkowy termin na pierwsze przesłanie prądu z OZE do sieci [Sejm]
  Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska z poprawką, która wydłuża do 16 lipca 2024 r. termin pierwszego wprowadzenia energii do sieci przez nowych wytwórców prądu z OZE.
  Frankowicze - SN uwzględnił skargi nadzwyczajne Prokuratora Generalnego
  Sąd Najwyższy uwzględnił 2 z 15 dotychczas skierowanych przez Prokuratora Generalnego skarg nadzwyczajnych w obronie frankowiczów i uchylił w całości zaskarżone nakazy zapłaty Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
  KE proponuje nowe przepisy chroniące dzieci przed wykorzystaniem seksualnym
  Komisja Europejska uważa, że obecny system oparty na dobrowolnym wykrywaniu i zgłaszaniu takich przypadków przez przedsiębiorstwa okazał się niewystarczający, aby zapewnić dzieciom dostateczną ochronę.
  Pandemia już nie chroni przed eksmisją - powrót eksmisji lokatorów
  Od kiedy obowiązuje zniesienie zakazu eksmisji? Co to oznacza dla właścicieli i lokatorów? Jakie są najczęstsze powody postępowania eksmisyjnego?
  Wadliwie zwołane zebranie wspólnoty mieszkaniowej. Czy uchwała jest ważna?
  Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że błędy w zakresie zwołania i przeprowadzenia zebrania wspólnoty mieszkaniowej są istotne, jeśli miały one wpływ na wynik głosowania oraz przyjęte uchwały. Osoba zainteresowana podważeniem uchwał powinna np. wykazać, że wadliwe zwołanie zebrania wspólnoty miało związek z wynikiem późniejszego głosowania. Trzeba pamiętać, że oprócz uchylenia uchwały na podstawie art. 25 ustawy o własności lokali, możliwe jest też złożenie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały (z wykorzystaniem art. 189 kodeksu postępowania cywilnego).
  Makijaż permanentny lub tatuaż z odpowiednim tuszem - radzi GIS
  Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, iż wymagania dla tuszy do tatuażu i makijażu permanentnego zostały określone w rozporządzeniu Komisji Europejskiej.
  Kiedy 14. emerytura w 2022 r.?
  Kiedy zostanie wypłacona 14. emerytura w 2022 r.? Kto otrzyma świadczenie? Zasady dotyczące przyznawania czternastek emerytom i rencistom zawiera projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu.
  Kiedy obywatel Ukrainy powinien zgłosić w ZUS wyjazd z Polski?
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o ważnych zasadach dotyczących obywateli Ukrainy, którzy otrzymają wsparcie w ramach programów 500+ i rodzinnego kapitału opiekuńczego.
  Taksa notarialna
  Taksa notarialna to opłata pieniężna, którą notariusz pobiera za dokonanie czynności notarialnej.
  Skala podatkowa
  Skala podatkowa w ogólnym znaczeniu, to rodzaj zapisanego w przepisach podatkowych wzoru matematycznego, który wskazuje sposób obliczenia podatku. Ze skalą podatkową w przepisach podatkowych mamy do czynienia z reguły wtedy, gdy różne stawki podatku dotyczą określonych przedziałów wartości podstawy opodatkowania (np. dochodu). Ze skalą podatkową nierozerwalnie wiąże się też pojęcie „progów podatkowych”, a także pojęcie "kwoty wolnej (od podatku)". W polskich przepisach podatkowych mamy skalę podatkową w podatku dochodowym od osób fizycznych (skala podatkowa PIT) oraz skale podatkowe w podatku od spadków i darowizn.
  Spadek po osobie żyjącej - czy to możliwe?
  Ministerstwo sprawiedliwości proponuje uchylenie jednego z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Czy u notariusza będzie można złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku po osobie żyjącej?
  Wcześniejsza spłata lub nadpłata kredytu hipotecznego - postępowania UOKiK
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wyjaśniające wobec 17 banków w sprawie spłat kredytów hipotecznych. Co sprawdza urząd?
  Konflikt z kontrolerami nie został całkiem zażegnany
  Wznowienie protestu kontrolerów ruchu lotniczego mogłoby uderzyć w całą branżę turystyczną. Do kiedy obowiązuje porozumienie? Co z lotami w wakacje?
  UE: embargo na ropę z Rosji. Trudne negocjacje, trwa szukanie kompromisu
  Od kilku dni UE bezskutecznie próbuje uzgodnić szósty pakiet sankcji wobec Rosji za inwazję na Ukrainę, który zakłada unijne embargo na rosyjską ropę. Część krajów UE jest krytyczna wobec tej propozycji. „To rozbijanie solidarności unijnej” – powiedział PAP unijny dyplomata. Przyjęcie sankcji wymaga jednomyślności państw Wspólnoty, tymczasem na razie na całkowite embargo na rosyjską ropę gotowych jest zgodzić się tylko około 20 krajów członkowskich