Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa o budowę lokalu i przeniesienie własności - WZÓR

Piotr Chmiel

REKLAMA

W umowie wykonawca zobowiązuje się do budowy lokalu mieszkalnego oraz przeniesienia jego własności na rzecz Zamawiającego. Umowa używana w obrocie deweloperskim.


UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE

WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO

REKLAMA

zawarta dnia ......................................... w.................................................................. pomiędzy :

....................................................................................................................................zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

..........................................................................................

..........................................................................................

Dalszy ciąg materiału pod wideo

a

....................................................................................................................................................... zamieszkałym w ........................................................................................................................... zwanym dalej Zamawiającym.


§ 1.

REKLAMA

1. Wykonawca oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podejmuje się realizacji budynku wielo mieszkaniowego zgodnie z projektem, w lokalizacji .......................................................................................................................................................na terenie własnym w celu sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

2. W budynku wymienionym w pkt 1 będzie się mieścił lokal mieszkalny oznaczony symbolem ............................................. położony na kondygnacji ............................................ o powierzchni ..................................m2 i strukturze .................................................................... .......................................................................................................................................................

REKLAMA

3. Budynek i lokal mieszkalny odpowiadać będą następującym warunkom: .......................................................................................................... wykonany w technologii .....................................................................................................................................................

4. Lokal mieszkalny wyposażony w instalację wody zimnej i ciepłej z opomiarowaniem, instalacje elektryczną, instalację domofonową, ruraż teletechniczny, instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i termoregulatorami................................................................... Wykończenie lokalu będzie obejmować tynki wewnętrzne gipsowe, wylewki podłogowe cementowe samopoziomujące, stolarkę okienną i drzwiową typową........................................... Wykończenie lokalu nie obejmuje białego montażu, kuchenki, osprzętu elektrycznego, wykończenia ścian i podłóg.......................................................................................... Dostawa ciepłej wody i ciepła z ...................................................................................................

5.Wykończenie lokalu ponad standard określony w § 1 może być wykonane przez Zamawiającego w oparciu o aneks do niniejszej umowy, za dodatkowym wynagrodzeniem.


§ 2.

1. Zamawiający w celu uzyskania prawa własności lokalu mieszkalnego wymienionego w § 1 zobowiązuje się do sukcesywnego przekazywania środków pieniężnych na rzecz Wykonawcy w następujący sposób: ..................................................................................................................

2. Łączna cena lokalu wg poziomu cen z dnia.....................................według ............................ wynosi..................................... zł za 1 m2. Wartość lokalu wynosi:....................................m2   x ...........................................zł/ m2 to jest ....................................... zł, przy czym cena ta nie uwzględnia podatku VAT. Tak ustalona cena będzie waloryzowana w okresach kwartalnych - począwszy od dnia ........................................... roku, aż do zakończenia realizacji budynku przewidzianego na dzień ............................................................ według wzrostu wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano - montażowej ogłaszanej przez Główny Urząd Statystyczny. Waloryzacji podlega nie wpłacona część ceny.

3. Wpłaty dokonywane będą w ratach :

a. Pierwsza rata płatna w dniu podpisania umowy, w wysokości ......................% ceny określonej w § 2 pkt. 2 niniejszej umowy tj. W kwocie ........................................zł (słownie ...........................................................................................) wpłata ta nie podlega rewaloryzacji.

b. Kolejne ................................... raty w kwotach po..............................................zł (słownie .........................................................................................................) powiększonych o wartość waloryzacji obliczonej zgodnie z § 2 pkt. 2 niniejszej umowy, płatnych w terminie do .................. dnia każdego miesiąca począwszy od .......................................................................

4. Cena może ulec zmianie w przypadku  zmiany stawek podatku VAT, w takim zakresie w jakim wpłynie to na podrożenie inwestycji.

5. Cena nie obejmuje opłat notarialnych, skarbowych i sądowych, które zamawiający poniesie w całości w związku z przeniesieniem prawa własności lokalu mieszkalnego na jego rzecz albo wskazanej przez niego osoby. Zamawiający po wpłacie co najmniej 50% ceny będzie miał prawo do ustanowienia na koszt własny hipoteki na nieruchomości Wykonawcy

6. Opóźnienie w zapłacie poszczególnych rat stanowiło będzie podstawę do naliczenia przez Wykonawcę odsetek umownych.


§3.

1. Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie po zakończeniu budowy budynku do ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz do przeniesienia tej własności na rzecz Zamawiającego lub wskazanej przez niego osoby.

2. Przeniesienie własności lokalu nastąpi na koszt zamawiającego jeżeli wpłacona zostanie cała cena za lokal.


§ 4.

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a. Wykonawcy w razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie raty, trwającej powyżej ................................................. miesięcy.

b. Zamawiającemu, w przypadku zwłoki w oddaniu inwestycji trwającej powyżej ................................................. miesięcy.

2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających jedną stronę z zastrzeżeniem ustaleń § 6 pkt. 2, stronie drugiej przysługuje prawo do kary umownej w wysokości ............% wpłaconej nie waloryzowanej ceny lokalu.

3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia z tym, że termin wypowiedzenia nie może upłynąć przed złożeniem przez Zamawiającego wniosku o wykreślenie hipoteki, o ile była ona ustanowiona. W takim przypadku Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną w wysokości ...................................................................% ceny zapłaconej do czasu odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie oraz wypowiedzenie umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.


§ 5.

W przypadku rozwiązania niniejszej umowy Wykonawca zwróci Zamawiającemu wpłaconą na poczet ceny kwotę, z uwzględnieniem rozliczenia kar umownych i ustawowych odsetek, przy czym termin zwrotu wynosi ......................... miesiąc jeżeli rozwiązanie umowy obciąża Wykonawca.............................................................................. miesiące w innych przypadkach.


§ 6.

1. Terminy realizacji zadania inwestycyjnego :

termin rozpoczęcia ......................................................................................................................

termin zakończenia ......................................................................................................................

2. Terminy realizacji inwestycji mogą ulec przesunięciu wyłącznie z przyczyn od Wykonawcy  niezależnych.


§ 7.

1. Strony dopuszczają możliwość cesji praw i obowiązków na osoby trzecie z tym, że ewentualne koszty jej dokonania poniesie strona, która z takim wnioskiem wystąpiła.

2. Dopuszcza się możliwość zamiany zamówionego lokalu na inny jeżeli Wykonawca dysponować będzie wolnym lokalem, na warunkach określonych w aneksie do umowy. 


§ 8.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 9.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz przepisy ustawy z dnia 24.06.1994 roku o własności lokali /DZ.U. Nr 85 poz.388 z 1994 roku.


§ 10.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron...................................................                                 ..................................................
                   Wykonawca                                                               Zamawiający

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o budowę lokalu i przeniesienie własności

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Jaka wysokość diet dla członków komisji wyborczych przy jednoczesnych wyborach i referendum?

  Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na problem diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Jak wskazuje, podczas wyborów parlamentarnych oraz referendum ogólnokrajowego będą one takie, jak podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego. „Przy jednoczesnych wyborach i referendum członkowie obwodowych komisji wyborczych nie będą mieli jednak tożsamych zadań i nie będą wykonywać tożsamej pracy, jak przy samych wyborach - podkreśla RPO.

  Inflacja w II połowie 2023 r. i kolejnych latach. Jaka?

  Zdaniem RPP inflacja w II połowie 2023 r. oraz w kolejnych latach będzie się nadal obniżać. Sprawdź szczegóły!

  1200 zł dla ucznia za napisanie opowiadania, reportażu lub pamiętnika. Prace można składać do 15 listopada 2023 r.

  Nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele mogą przesyłać zgłoszenia do konkursu pod patronatem MEiN „This Game of Mine”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 listopada 2023 r. Uczeń może otrzymać nawet 1200 zł, a nauczyciel 3000 zł.

  Kredyty frankowe. Prawa frankowiczów – pracowników banków

  Zapadł właśnie kolejny korzystny wyrok TSUE  dla „frankowiczów” w sprawie polskiej. Czy pracownicy banków, którym banki udzieliły tzw. kredytów frankowych, mogą domagać się ich unieważniania przez sąd?

  REKLAMA

  Głosowanie przez pełnomocnika

  Kto może głosować przez pełnomocnika, a kiedy nie jest to możliwe? Czy prawo określa wymagania, dla osoby, ktora chce zostać pełnomocnikiem?

  4000 zł z ZUS po śmierci członka rodziny. Komu i kiedy przysługuje zasiłek

  O 4000 zł zasiłku pogrzebowego wnioskować mogą członkowie rodziny niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu. Nie jest to jednak jedyna grupa, która może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy. Zasiłek przysługuje również osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej,  gminie,  powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

  Głosowanie korespondencyjne

  Głosowanie korespondencyjne zaliczane jest przez Kodeks wyborczy do głosowania osobistego. Kto może głosować korespondencyjnie? Gdzie nie jest to możliwe? Co zawiera tzw. pakiet wyborczy?

  Norma Euro 7. Rada UE przyjęła stanowisko w sprawie projektu

  Wprowadzenie normy Euro 7. Rada UE przyjęła w swoje stanowisko negocjacyjne w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego homologacji pojazdów i silników. Celem projektu jest obniżenie emisji substancji zanieczyszczających powietrze w transporcie drogowym.

  REKLAMA

  Wybory 2023. Jak sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców?

  Jakie nasze dane są przetwarzane w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW)? Możemy to sprawdzić online lub zamówić informację w urzędzie.

  Najnowsze sondaże wyborcze. PiS już nie ma się kogo bać? Czy to efekt "Zielonej granicy"?

  Gdyby wybory odbywały się w minioną niedzielę, zwyciężyłaby w nich Zjednoczona Prawica uzyskując 37,3 proc; KO uzyskałaby 29,8 proc. – wynika z sondażu pracowni Estymator przeprowadzonego dla DoRzeczy.pl w dniach 22-23 września. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja z wynikiem 10,6 proc. głosów. Natomiast sondaż wyborczy Instytutu Badań Pollster, wykonany dla "Super Expressu” 21 i 22 września pokazuje, że liderem pozostaje Zjednoczona Prawica (36,76 proc. głosów), a na drugim miejscu utrzymuje się Koalicja Obywatelska (30,44 proc.). Oba sondaże pokazują mniej więcej takie samo poparcie obu czołowych komitetów wyborczych.

  REKLAMA