REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa kontraktacji - WZÓR UMOWY

REKLAMA

Umowa kontraktacji wykorzystywana jest przy produkcji rolnej. Producent rolny zobowiązuje się dostarczyć drugiej stronie określoną ilość produktów rolnych. Pobierz bezpłatny wzór umowy kontraktacji.

REKLAMA

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa kontraktacjiUMOWA KONTRAKTACJI


zawarta w dniu ................... r. w ............................., pomiędzy:


............................................................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ............................................., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ........................................ – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................................, reprezentowaną przez:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

...............................................................,

..............................................................., zwanym w dalszej części Kontraktującym,


a


............................................................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ............................................., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ........................................ – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................................

reprezentowaną przez:

...............................................................,

..............................................................., zwanym w treści umowy Producentem.


§ 1

1. Producent oświadcza, że jest właścicielem gospodarstwa rolnego położonego w gminie ......................................,  o powierzchni ................................... ha.

2. Ponadto Producent oświadcza, że na obszarze ............................  ha prowadzi uprawę ..................................................................... ..................................................................................................

3. Kontraktujący oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu i przetwórstwa produktów rolnych.

§ 2

1. Przedmiotem kontraktacji są: ................................................

..................................................................................................

wyprodukowane w gospodarstwie Producenta, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Producent zobowiązuje się do dostarczenia Kontraktującemu produktu określonego w ust. 1, w ilości .............................................., według rocznego harmonogramu określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

1. Kontraktujący zobowiązuje się do odebrania od Producenta przedmiotu kontraktacji następnego dnia po otrzymaniu informacji o przygotowaniu przedmiotu umowy.

2. Sposób przygotowania przedmiotu umowy do odbioru określi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Jeżeli w ciągu ................................ dni od daty ustalonego odbioru Kontraktujący nie odbierze przedmiotu kontraktacji, Producent ma prawo zbyć go innej osobie.

§ 4

Cena przedmiotu kontraktacji zostaje ustalona przez strony w wysokości średniej ceny giełdowej oferowanej na Giełdzie .............................................. w ................................................., w okresie pomiędzy ........................... a ....................... każdego roku kalendarzowego.

§ 5

1. Normy jakościowe i wygląd przedmiotu umowy określi dokładnie załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Producent zobowiązuje się dostarczyć produkt najlepszej jakości i w umówionej ilości. Kontraktujący nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego.

REKLAMA

3. Produkt nieodpowiadający warunkom ustalonym w umowie może być przyjęty przez Kontraktującego, o ile uzna on wady za nieistotne i będzie miał możliwość zagospodarowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Cenę takiego produktu strony ustalą w chwili jego przyjmowania stosownie do zaistniałych wad.

4. Kontraktujący uprawniony jest do nadzoru i kontroli nad wykonywaniem umowy przez producenta. W tym względzie przysługuje mu prawo wstępu na teren gospodarstwa rolnego Producenta oraz prawo pobierania próbek oraz ich badania.

5. Prawo, o którym mowa w ust. 4, Producent wykonuje przez upoważnionych pracowników.

§ 6

1. Należności za produkty odebrane przez Kontraktującego będą przekazywane Producentowi w drodze przelewu środków na jego rachunek bankowy nr .............................................................. prowadzony w Banku ...............................................................

2. Zapłata powinna nastąpić w ciągu ................................. dni od daty odbioru towaru.

W razie odbioru częściami zapłata następuje także w częściach.

3. Za dzień zapłaty strony uznają datę uznania rachunku bankowego Producenta.§ 7

1. Kontraktujący udzieli Producentowi pomocy przy zakupie środków niezbędnych do produkcji zgodnej z wymogami niniejszej umowy.

2. Strony ustalą, zgodnie z normami określonymi w załączniku nr 3, ilość i rodzaj środków niezbędnych do produkcji, najpóźniej do dnia .............................. roku poprzedzającego rok produkcji.

3. Pomoc ustalona w ust. 1 umowy będzie polegała na dofinansowaniu w wysokości 30% kosztów zakupu środków, o których mowa w ust. 2, u dostawcy wskazanego przez Kontraktującego.

4. Kwoty uiszczone przez Kontraktującego z tytułu określonego w ust. 1 podlegają zwrotowi w drodze potrącenia.

§ 8

Producent zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Kontraktującego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie umowy, pod rygorem nałożenia kary umownej w wysokości ................ % wartości przedmiotu kontraktacji.

§ 9

REKLAMA

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Producent zapłaci Kontraktującemu karę umowną w wysokości ................... % wartości przedmiotu kontraktacji. Jeżeli umowa zostanie wykonana częściowo karę umowną nalicza się od wartości przedmiotu w części niewykonanej. Uiszczenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Kontraktującego odszkodowania uzupełniającego.

2. Producent nie ma obowiązku zapłaty kary umownej jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które on odpowiedzialności nie ponosi, w szczególności zaś – siły wyższej.

3. Kontraktujący zapłaci Producentowi karę umowną w wysokości ustalonej w ust. 1, jeżeli Kontraktujący nie odbierze przedmiotu kontraktacji lub odmówi jego przyjęcia w ustalonym terminie. Uiszczenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Producenta odszkodowania uzupełniającego.

§ 10

Do odpowiedzialności Producenta za wady fizyczne przedmiotu kontraktacji stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży rzeczy.

§ 11

Niniejsza umowa została zawarta na czas nie określony i może być wypowiedziana przez każdą stronę z zachowaniem 6-miesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Spory pomiędzy stronami rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Kontraktującego.

§ 15

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
Kontraktujący                                       Producent

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa kontraktacji

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rok 2024 zacznie się od wypłaty 800 plus

  Rok 2024 zacznie się od wypłaty 800 plus. "Zaraz jeszcze sukcesem PO okaże się walka z mafiami VAT-owskimi, więcej niż podwojenie budżetu państwa, obniżka podatku PIT i wiele innych, to konkrety PiSU - zareagował dzisiaj w mediach społecznościowych rzecznik rządu Piotr Müller na grafikę PO z hasłem "Nowy rok zacznie się od wypłaty 800+! I to jest konkret!"

  W 2024 r. emerytury stażowe i rolnicze niezależne od wieku. Od 1588,44 zł brutto. Potem waloryzacja. Okresy składkowe 38 i 43 lata. Czy można łączyć z rentą. Co z OFE i zawieszeniem? [projekt]

  Emerytury stażowe od 1588,44 zł brutto. Wymagane okresy składkowe dla kobiet 38 lat, a w przypadku mężczyzn 43 lata. Bez względu na wiek!

  Czy w 2024 r. będzie można zaoszczędzić na podatku od nieruchomości? Niektórzy zapłacą nawet 2193 zł mniej!

  Podatników czeka trudny rok – limity podatkowe na 2024 r. na gruncie VAT, CIT i PIT są dla nich niekorzystne i mniejsza grupa będzie mogła skorzystać na ich podstawie z ustawowych preferencji, maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosły o 15-proc., a podatek rolny aż o 21-proc. W takiej sytuacji każda oszczędność jest na wagę złota. Warto więc przyjrzeć się temu, czy podatnik ma szansę skorzystać z niższego opodatkowania podatkiem od nieruchomości, bo można zyskać 2193 zł za 100 m2 powierzchni użytkowej!

  W 2024 r. 7545 zł, 8427 zł, 9235 zł czy 10 342 zł na rękę. Która pensja wpada w podatek 32%? Wiesz? [Obliczenia, kwoty brutto i netto]

  W 2024 r. jaka pensja jest graniczna dla stawki 12% (PIT). Od jakich kwot brutto i netto pensji, zapłacisz podatek PIT 32%. 

  REKLAMA

  Nowe limity taniego prądu na 2024 r. Są o połowę niższe. 1500 kWh dla wszystkich. Niepełnosprawni 1800 kWh, rolnicy i KDR 2000 kWh [ustawa u prezydenta]

  Koalicja, kierowana przez D. Tuska, obniżyła o połowę limity taniego prądu na 2024 r. Politycy uzasadniają to tym, że są to limity do 30 czerwca 2024 r., czyli na połowę 2024 r. Co ma się zdarzyć po tej dacie, tak naprawdę nikt nie wie.

  To pewne! Dodatek osłonowy po Senacie jest już u prezydenta A. Dudy. Wnioski do 30 kwietnia 2024 r. Świadczenie do 822,25 zł

  Senat nie wniósł poprawek. I przepisy o dodatku osłonowym na 2024 r. są już na biurku prezydenta A. Dudy.

  2000 zł to racjonalna renta socjalna po podwyżce w 2024 r. Niestety przepisy o świadczeniu wspierającym blokują podwyżkę

  W 2024 r. renta socjalna wzrośnie o 12,3% z 1588,44 zł do około 1784 zł. Potrzebna jest podwyżka o 26% do 2000 zł brutto, aby zrekompensować osobom niepełnosprawnym rzeczywiste koszty inflacji. Wprowadzenie świadczenia wspierającego wyklucza podwyżkę renty socjalnej do 2000 zł. 

  Podwyższony zostanie, z obecnych 10 000 zł do 20 000 zł, limit wartości składników majątku. RM przyjęła projekt ustawy

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedłożony przez ministra finansów. Jednym z najważniejszych rozwiązań jest podwyższony, z obecnych 10 000 zł do 20 000 zł, limit wartości składników majątku , który umożliwia jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych składników do kosztów uzyskania przychodów. Projekt ten został przyjęty przez RM, następnie zostanie skierowany do prac legislacyjnych w Parlamencie. 

  REKLAMA

  Fundusz premiowy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi w Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. RM przyjęła rozporządzenie

  W dniu 8 grudnia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Co z wynagrodzeniami tych pracowników? Projekt ten został przyjęty przez RM, następnie zostanie skierowany do prac legislacyjnych w Parlamencie. 

  Franczyza na nowych zasadach? Rada Ministrów przyjęła projekt Kodeksu cywilnego. Franczyzobiorca ma być lepiej chroniony

  Czy zmienią się przepisy dotyczące franczyzy? Rada Ministrów 8 grudnia 2023 r. przyjęła projekt Kodeksu cywilnego. Czy zmieni się coś oprócz franczyzy?  Projekt ten został przyjęty przez RM, następnie zostanie skierowany do prac legislacyjnych w Parlamencie. 

  REKLAMA