Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa kontraktacji - WZÓR UMOWY

Umowa kontraktacji wykorzystywana jest przy produkcji rolnej. Producent rolny zobowiązuje się dostarczyć drugiej stronie określoną ilość produktów rolnych. Pobierz bezpłatny wzór umowy kontraktacji.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa kontraktacjiUMOWA KONTRAKTACJI


zawarta w dniu ................... r. w ............................., pomiędzy:


............................................................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ............................................., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ........................................ – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................................, reprezentowaną przez:

...............................................................,

..............................................................., zwanym w dalszej części Kontraktującym,


a


............................................................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ............................................., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ........................................ – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................................

reprezentowaną przez:

...............................................................,

..............................................................., zwanym w treści umowy Producentem.


§ 1

1. Producent oświadcza, że jest właścicielem gospodarstwa rolnego położonego w gminie ......................................,  o powierzchni ................................... ha.

2. Ponadto Producent oświadcza, że na obszarze ............................  ha prowadzi uprawę ..................................................................... ..................................................................................................

3. Kontraktujący oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu i przetwórstwa produktów rolnych.

§ 2

1. Przedmiotem kontraktacji są: ................................................

..................................................................................................

wyprodukowane w gospodarstwie Producenta, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Producent zobowiązuje się do dostarczenia Kontraktującemu produktu określonego w ust. 1, w ilości .............................................., według rocznego harmonogramu określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

1. Kontraktujący zobowiązuje się do odebrania od Producenta przedmiotu kontraktacji następnego dnia po otrzymaniu informacji o przygotowaniu przedmiotu umowy.

2. Sposób przygotowania przedmiotu umowy do odbioru określi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Jeżeli w ciągu ................................ dni od daty ustalonego odbioru Kontraktujący nie odbierze przedmiotu kontraktacji, Producent ma prawo zbyć go innej osobie.

§ 4

Cena przedmiotu kontraktacji zostaje ustalona przez strony w wysokości średniej ceny giełdowej oferowanej na Giełdzie .............................................. w ................................................., w okresie pomiędzy ........................... a ....................... każdego roku kalendarzowego.

§ 5

1. Normy jakościowe i wygląd przedmiotu umowy określi dokładnie załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Producent zobowiązuje się dostarczyć produkt najlepszej jakości i w umówionej ilości. Kontraktujący nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego.

3. Produkt nieodpowiadający warunkom ustalonym w umowie może być przyjęty przez Kontraktującego, o ile uzna on wady za nieistotne i będzie miał możliwość zagospodarowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Cenę takiego produktu strony ustalą w chwili jego przyjmowania stosownie do zaistniałych wad.

4. Kontraktujący uprawniony jest do nadzoru i kontroli nad wykonywaniem umowy przez producenta. W tym względzie przysługuje mu prawo wstępu na teren gospodarstwa rolnego Producenta oraz prawo pobierania próbek oraz ich badania.

5. Prawo, o którym mowa w ust. 4, Producent wykonuje przez upoważnionych pracowników.

§ 6

1. Należności za produkty odebrane przez Kontraktującego będą przekazywane Producentowi w drodze przelewu środków na jego rachunek bankowy nr .............................................................. prowadzony w Banku ...............................................................

2. Zapłata powinna nastąpić w ciągu ................................. dni od daty odbioru towaru.

W razie odbioru częściami zapłata następuje także w częściach.

3. Za dzień zapłaty strony uznają datę uznania rachunku bankowego Producenta.§ 7

1. Kontraktujący udzieli Producentowi pomocy przy zakupie środków niezbędnych do produkcji zgodnej z wymogami niniejszej umowy.

2. Strony ustalą, zgodnie z normami określonymi w załączniku nr 3, ilość i rodzaj środków niezbędnych do produkcji, najpóźniej do dnia .............................. roku poprzedzającego rok produkcji.

3. Pomoc ustalona w ust. 1 umowy będzie polegała na dofinansowaniu w wysokości 30% kosztów zakupu środków, o których mowa w ust. 2, u dostawcy wskazanego przez Kontraktującego.

4. Kwoty uiszczone przez Kontraktującego z tytułu określonego w ust. 1 podlegają zwrotowi w drodze potrącenia.

§ 8

Producent zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Kontraktującego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie umowy, pod rygorem nałożenia kary umownej w wysokości ................ % wartości przedmiotu kontraktacji.

§ 9

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Producent zapłaci Kontraktującemu karę umowną w wysokości ................... % wartości przedmiotu kontraktacji. Jeżeli umowa zostanie wykonana częściowo karę umowną nalicza się od wartości przedmiotu w części niewykonanej. Uiszczenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Kontraktującego odszkodowania uzupełniającego.

2. Producent nie ma obowiązku zapłaty kary umownej jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które on odpowiedzialności nie ponosi, w szczególności zaś – siły wyższej.

3. Kontraktujący zapłaci Producentowi karę umowną w wysokości ustalonej w ust. 1, jeżeli Kontraktujący nie odbierze przedmiotu kontraktacji lub odmówi jego przyjęcia w ustalonym terminie. Uiszczenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Producenta odszkodowania uzupełniającego.

§ 10

Do odpowiedzialności Producenta za wady fizyczne przedmiotu kontraktacji stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży rzeczy.

§ 11

Niniejsza umowa została zawarta na czas nie określony i może być wypowiedziana przez każdą stronę z zachowaniem 6-miesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Spory pomiędzy stronami rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Kontraktującego.

§ 15

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
Kontraktujący                                       Producent

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa kontraktacji

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Czas pracy 2022
Czas pracy 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kredyt bez wkładu własnego bez minimalnego limitu gwarancji
  Kredyt bez wkładu własnego limit gwarancji przewiduje obecnie limit gwarancji w wysokości od 10 do 20 proc. wartości nieruchomości. Rząd jednak chce wprowadzić zmiany. Jakie?
  MZ o zakazie odwiedzin pacjentów
  Jak przekazało ministerstwo zdrowia, utrzymywanie zakazu odwiedzin pacjentów nie znajduje podstawy w świetle obowiązującego prawa, a także jest sprzeczne z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w tym zakresie.
  Tusk: nie sądzę, by to, co zostało ustalone ws. projektu noweli o SN, przybliżyło nas do europejskich środków
  Nie sądzę, żeby to, co ustalił prezydent Andrzej Duda z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą ws. projektu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, przybliżało nas w sposób istotny do europejskich środków - powiedział w piątek przewodniczący PO Donald Tusk
  Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców - jakie zasady?
  Jakie są zasady dotyczące nabycia nieruchomości w Polsce? Czy konieczne jest uzyskanie zezwolenia?
  Ile dokładnie kosztuje rozwód?
  W ostatnich latach rozwody w Polsce stały się coraz popularniejsze. Sądy uginają się od ilości spraw rozwodowych, co powoduje, że czas oczekiwania na termin rozprawy może się wydłużyć. Niezależnie od tego osoby zainteresowane ta tematyką w pierwszej kolejności poszukują informacji na temat tego z jakimi kosztami sądowymi będą musiały się mierzyć składając pozew rozwodowy i jakie są ceny usług prawnych: koszt adwokata czy radcy prawnego.
  Prezydent podpisał ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej
  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej. ZPHM będzie prowadził działania obejmujące m.in. zapewnienie natychmiastowej i niezbędnej pomocy poza terytorium Polski osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
  Co zrobić ze starym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?
  Stary sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może zostać wyrzucony do śmieci razem z innymi odpadami. Za ich wyrzucenie do nieodpowiedniego miejsca grożą wysokie kary. Nawet do 5 tys. zł. Co zatem z nim zrobić?
  Wypadek pożyczonym samochodem – o zasadach odpowiedzialności
  Może się zdarzyć, że podczas korzystania z cudzego samochodu dojdzie do wypadku. Zasady odpowiedzialności wydają się oczywiste, gdy jego sprawca, a zarazem kierujący pojazdem, jest właścicielem auta uczestniczącego w zdarzeniu. Co jednak w sytuacji, gdy za kierownicą zasiada osoba, której samochód ten jedynie udostępniono?
  Müller o żądaniach KE ws. SN: co do przywrócenia sędziów - "dajemy procedurę, w której to się może odbywać"
  Reforma systemu dyscyplinarnego jest, likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN jest, a jeżeli chodzi o przywrócenie sędziów, to "dajemy procedurę, w której to się może odbywać" - mówił w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller pytany o spełnienie przez Polskę warunków postawionych przez Komisji Europejskiej.
  Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość RODO – konferencja online 25 maja 2022 r.
  W środę 25 maja 2022 r. o godz. 9:00 odbędzie się konferencja online poświęcona tematyce RODO z okazji 4 lat jego funkcjonowania. Gośćmi wydarzenia będą jedni z najlepszych ekspertów z dziedziny ochrony danych osobowych w Polsce. Zaproszeni eksperci przybliżą praktyczne aspekty stosowania RODO ujęte w trzech perspektywach czasu. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tą konferencją.
  Horała: pierwszy wniosek do KE o płatność w ramach KPO w III kwartale
  Rząd planuje wysłać do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy w III kwartale br. - poinformował w czwartek w Senacie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia to ustawa regulująca polskie postępowanie w sprawach o wykroczenia.
  Mieszkanie bez wkładu - dla kogo nowe rozwiązanie?
  Czy aktualna sytuacja na rynku nieruchomości pozwala na realne skorzystanie z rozwiązań programu „Mieszkania bez wkładu”?
  Kodeks karny skarbowy
  Kodeks karny skarbowy (uchwalony 10 września 1999 r.; obowiązuje od 17 października 1999 r.), zwany skrótowo "kks", to pierwsza ustawa rangi kodeksowej w polskim systemie prawnym, która określa zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Wcześniej (od 1 stycznia 1927 r. do uchwalenia obecnego kks) tę dziedzinę prawa karnego regulowały zwykłe ustawy karne skarbowe. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe to (najogólniej rzecz ujmując) określone w kks zachowania (czyny i zaniechania) godzące w szczególności w podatki, opłaty i inne daniny publiczne - szerzej: w interes finansowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego a także Unii Europejskiej.
  RPP: Odwiedziny u pacjentów w szpitalu nie mogą być ograniczane
  Utrzymywanie przez szpitale restrykcyjnych ograniczeń w korzystaniu z praw pacjenta może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów – podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta.
  Rehabilitacja 25 plus - ruszył nabór wniosków
  Rehabilitacja 25 plus to dofinansowanie przeznaczone dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które w roku 2016 lub później zakończyły uczęszczanie do placówek pobytu dziennego. Jakie są warunki jego uzyskania, a także kto i od kiedy może składać wnioski?
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje kwestie z zakresu prawa rodzinnego. Ustawa została uchwalona w 1964 r. i była wielokrotnie nowelizowana.
  Jak wyrobić paszport? Wszystko, co musisz wiedzieć
  Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 oraz do strefy Schengen kilka lat później sprawiło, że paszporty stały się w jakimś sensie zbędne. Każdy może przekroczyć pieszo granice z Niemcami lub Czechami i nie zwrócić na to większej uwagi. Jednak na strefie Schengen świat się nie kończy. Wycieczka w dalsze rejony świata wiąże się z koniecznością posiadania paszportu. Od czego zacząć, aby wyrobić paszport?
  Przemoc domowa - MS zapowiada nowe przepisy
  Ministerstwo sprawiedliwości proponuje kolejne narzędzia, mające przeciwdziałać przemocy domowej. Na jakim etapie jest projekt?
  Wakacje kredytowe tylko dla osób zaspokajających własne potrzeby mieszkaniowe
  Wakacje kredytowe mają być dostępne dla osób posiadających kredyt hipoteczny w złotówkach, które sfinansowały nim zakup nieruchomości na cele mieszkaniowe. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy mającej je wprowadzić do polskiego systemu prawa. Jakie założenia przyjął projektodawca?
  Kredyt bez wkładu własnego – nowe limity ceny m2
  Kredyt bez wkładu własnego niesie za sobą ograniczenia, np. limity cen metra kwadratowego kupowane mieszkania. Portal GetHome.pl sprawdził, jak duża jest obecnie w największych miastach oferta mieszkań do kupienia za taki kredyt.
  Emerytura rolnicza a działalność gospodarcza - zmiany
  Rolnik na emeryturze nie będzie musiał zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Takie zmiany zakłada nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  Wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu
  Wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu, seniorzy nie będą musieli składać żadnych wniosków. Szacujemy, że uprawnionych do świadczenia jest około 9 mln osób – poinformowała we wtorek w Świerczach (woj. mazowieckie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  Premier: rozważamy przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 2.0. w całości lub części
  Premier zapowiada przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 2.0. - rząd rozważa możliwość przedłużenia obowiązującej do końca lipca tego roku tarczy antyinflacyjnej w całości lub części - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.
  Oznaczenie treści reklamowych przez influencerów - UOKiK opracowuje zasady
  Oznaczenie treści reklamowych przez influencerów jest problemem związanym z intensywnie rozwijającym się rynkiem mediów społecznościowych i brakiem transparentnych zasad. Dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kończy przygotowania nad zbiorem zasad związanych z treściami sponsorowanymi. Jakie to będą zasady?