| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego - WZÓR UMOWY

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego - WZÓR UMOWY

Inwestor może zlecić zewnętrznemu podmiotowi sprawowanie nadzoru inwestorskiego w jego imieniu. W zamian zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie. Pobierz bezpłatny wzór umowy.


UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

UMOWA Nr ................

Zawarta w dniu .................. w .................................. między:

......................................................... reprezentowanym przez:

1. .............................................

2. ............................................. zwanym dalej Inwestorem,

a

........................................................................................ reprezentowanym przez:

1. ..........................................................

2........................................................... zwanym dalej Zleceniobiorcą, zawarta została umowa następującej treści:


§ 1.

1. Inwestor zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania pełnienie pełne­go/ograniczonego* nadzoru inwestorskiego nad .................................................................................................................................. .....

Wartość kosztorysowa nadzorowanych robót wynosi ...................... zł (słownie .................................................................................................................................................................. zł ).

2. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego określa załącznik nr l stanowiący integralną część umowy oraz obowiązujące przepisy .............................. ……………………………………..

§ 2.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami .................................................................................................................................

2. Nadzór inwestorski w imieniu Zleceniobiorcy pełnić będą .........................................................................

§ 3.

Nadzór inwestorski, stanowiący przedmiot umowy, Zleceniobiorca będzie wykony­wał od dnia rozpoczęcia robót wymienionych w § 1 ust. 1 - tj. od dnia ................ do dnia zakończenia robót - tj. do dnia .................. …….

§ 4.

1. Wynagrodzenie za wykonanie zleconego w § 1 nadzoru inwestorskiego wynosić będzie ......................% wynagrodzenia kosztorysowego nadzorowanych robót – tj.  ........................... zł               (słownie …………………………………………………………………………………………………...............................zł).

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 ulegnie zmianie w razie wydłużenia cyklu wykonywania nadzorowanych robót bez winy Zleceniobiorcy, a także w razie zmiany zakresu nadzorowanych robót.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Publicystka ekonomiczna, bankowczyni, pedagog.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »