| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa o obsługę prawną - WZÓR UMOWY

Umowa o obsługę prawną - WZÓR UMOWY

Umowa zawierana między klientem a adwokatem lub radcą prawnym. Strony mogą się umówić na prowadzenie wszystkich spraw klienta jak również na dokonanie konkretnej czynności

UMOWA W SPRAWIE OBSŁUGI PRAWNEJ


zawarta w …………………… (miejscowość) w  dniu ...... ……. (data zawarcia umowy)  r.  pomiędzy:

1. ………………………….. (nazwa spółki oraz forma prawna) z siedzibą w ………………………….. (miejscowość), przy ul. ……………………………… (nazwa ulicy i numer domu), zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ, reprezentowaną przez

………………………….(imię i nazwisko)  -Prezesa Zarządu

…………………………..(imię i nazwisko) -Członkiem Zarządu

a

2. adwokatem ……………………….. (imię i nazwisko)  działającym w ramach Kancelarii Adwokata ……………….. (imię i nazwisko)  z siedzibą w …………………. (miejscowość), przy ul. ………………………………… (nazwa ulicy i numer domu), zwaną dalej KONSULTANTEM.

Strony przyjmują niniejszą Umowę do realizacji na  warunkach uzgodnionych poniżej:

§ 1. CZAS OBOWIĄZYWANIA

Usługi wynikające z niniejszej Umowy świadczone będą począwszy od  dnia .........  r.  i  będą wykonywane do  chwili  rozwiązania Umowy zgodnie z postanowieniami § 7.

§ 2. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

2.1. KONSULTANT zobowiązuje się do wykonywania stałej obsługi prawnej na rzecz ZLECENIODAWCY. KONSULTANT poświęci swą uwagę i zaangażuje się w sprawy ZLECENIODAWCY, a powierzone mu czynności wykonywać będzie przy zachowaniu najwyższej staranności i fachowości.

2.2. Zakres obsługi prawnej obejmie w szczególności: przygotowywanie dokumentów, umów, sporządzanie analiz, opinii i ekspertyz prawnych, udział w negocjacjach, pomoc prawną na rzecz władz, przedstawicieli i pracowników ZLECENIODAWCY oraz zastępstwo prawne w postępowaniu sądowym.

§ 3. WYNAGRODZENIE

3.1.ZLECENIODAWCA wypłaci KONSULTANTOWI miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……………….  złotych plus podatek VAT. ZLECENIODAWCA dokonywać będzie wypłaty wynagrodzenia ryczałtowego przelewem na konto bankowe KONSULTANTA ……………………………………………. (numer konta) w terminie. do …………………………… dnia każdego następnego miesiąca. KONSULTANT zobowiązuje się do świadczenia w ramach ryczałtu miesięcznego usług prawnych, z wyjątkiem zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym, w wymiarze …………. godzin miesięcznie. Usługi świadczone na rzecz ZLECENIODAWCY ponad powyższy limit czasowy będą fakturowane zgodnie z postanowieniami § 3.2 niniejszej Umowy.

3.2.Wynagrodzenie za usługi świadczone ponad uzgodniony powyżej limit czasowy będą rozliczane wg. stawki w wysokości …………….,- złotych plus podatek VAT za każdą godzinę. Wynagrodzenie za usługi dodatkowe będzie płatne łącznie z ryczałtem wskazanym powyżej.

3.3.Poza wynagrodzeniem określonym w §§ 3.1, 3.2 umowy ZLECENIODAWCA będzie płacił KONSULTANTOWI dodatkowe wynagrodzenie za usługi zastępstwa prawnego w postępowaniu  sądowym.
Strony zgodnie ustalają, iż, za zastępstwo prawne w danej sprawie, KONSULTANT otrzyma wynagrodzenie w wysokości ………………………………………………………………….. Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób: ……………………………………………….

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Rozwoju Biznesu

Firma doradczo-szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »