reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa pożyczki z przewłaszczeniem na zabezpieczenie - WZÓR

Umowa pożyczki z przewłaszczeniem na zabezpieczenie - WZÓR

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest sposobem zabezpieczenia roszczeń wierzyciela wynikających z umowy pożyczki. Pobierz bezpłatny wzór umowy.


UMOWA POŻYCZKI Z PRZEWŁASZCZENIEM

NA ZABEZPIECZENIE

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:

............................................. z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Pożyczkodawcą lub Bankiem,


a

............................................. z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Pożyczkobiorcą.


§ 1

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie ....................... (słownie ...............................) złotych.

2. Kwota pożyczki, o której mowa w ust. 1 odpowiada równowartości ................... euro według kursu kupna euro w NBP na dzień podpisania niniejszej umowy.

3. Poprzez podpisanie niniejszej umowy, Pożyczkobiorca kwituje równocześnie odbiór pożyczki, o której mowa w ust. 1.

§ 2

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić kwotę pożyczki w terminie ........................... .

2. Kwota zwrotu powinna odpowiadać równowartości w walucie polskiej kwoty, o której mowa w § 1 ust. 2 według kursu kupna euro w NBP,  na dzień zwrotu pożyczki, z uwzględnieniem oprocentowania, o którym mowa w ust.3.

3. Oprocentowanie pożyczki wynosi .....% w skali roku i ma ono charakter stały.

4. Za dzień zapłaty strony uważać będą datę uznania wpływu środków na konto Pożyczkodawcy.

5. Zwłoka w zapłacie skutkować będzie naliczaniem odsetek umownych w wysokości 3-krotności ustawowej stopy odsetek.

§ 3

Pożyczkodawca zobowiązuje się zapłacić z własnych środków podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia niniejszej umowy, według obowiązującej stawki.

§ 4

1. W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonej pożyczki, Pożyczkobiorca przenosi na Bank własność następujących rzeczy ruchomych:

a) ................................................ – o  wartości netto .................... (słownie: ..................................................................... złotych),

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Schindler Polska

Schindler Polska to spółka-córka międzynarodowego koncernu Schindler z siedzibą w Szwajcarii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama