| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Ugoda - WZÓR PISMA

Ugoda - WZÓR PISMA

Strony mogą zawrzeć ugodę pozasądową, która ma postać zobowiązania. Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego.


UGODA


zawarta w dniu ...................... w ............................., pomiędzy:

1. …………………......................................... z siedzibą w .................................... przy  ul. ......................, numer KRS.............................................., zwanym dalej Sprzedawcą, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


oraz

2. ........................................ z siedzibą w .................................... przy  ul. ......................, numer KRS.............................................., zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez:

...................................................,

...................................................,


o następującej treści: 


§ 1

Niniejsza ugoda została zawarta przez strony w celu zapewnienia należytego wykonania umowy sprzedaży z dnia .........................

§ 2

1. Strony oświadczają, że w dniu  .................., zawarły umowę sprzedaży ....................., szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do wskazanej umowy, stanowiącym jej integralną część, o łącznej wartości ...................... (...........................................).

2. Sprzedawca oświadcza, że przedmiot sprzedaży został – zgodnie z umową sprzedaży .................. – dostarczony Kupującemu w dniach .................., ........................... i ................................. Ponadto Sprzedawca oświadcza, że po dostarczeniu Kupującemu kolejnych partii sprzedanych wyrobów, o których mowa w § 1 wystawił faktury VAT nr ..........., .................. oraz ......................., każda na kwotę ...........  (..............................................) brutto.

3. Kupujący oświadcza, że nie zapłacił części ceny sprzedaży określonej w umowie, o której mowa w § 1, a do zapłaty pozostała kwota .................  (..................................................), wynikająca z faktury VAT nr ..............................

§ 3

Sprzedawca obniża cenę sprzedaży o kwotę ....................................  (..............................................) i rezygnuje z dochodzenia odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w zapłacie faktury VAT nr ...............................

§ 4

Kupujący oświadcza, że w terminie .................. od zawarcia niniejszej ugody wycofa z Sądu Rejonowego w  .................................... powództwo o naprawienie szkody poniesionej wskutek istnienia wady sprzedanych rzeczy.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »