| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa ubezpieczenia towarów rolnych przyjętych na skład

Umowa ubezpieczenia towarów rolnych przyjętych na skład

Umowa zawierana między ubezpieczycielem a domem składowym, który przechowuje towary rolne. Przedsiębiorca prowadzący dom składowy jest obowiązany ubezpieczyć składowane towary przemysłowe,jak i rolne.


POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa ubezpieczenia towarów rolnych przyjętych na skład


UMOWA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO


zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:


1. .............................................................................. z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ............................, zwanym dalej Zakładem ubezpieczeń, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


oraz


2. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., zarejestrowanym w KRS pod numerem ................................ zwanym dalej Ubezpieczonym lub Domem składowym, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


o następującej treści:


§ 1

Ubezpieczony oświadcza, że prowadzi na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych, zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw dom składowy towarów rolnych na podstawie zezwolenia nr ..../..... Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ........................., oraz że zgodnie z art. 22 ust. 2 ww. ustawy ma obowiązek ubezpieczenia towarów rolnych przyjętych na skład od ognia i innych zdarzeń losowych.

§ 2

1. Ubezpieczony ubezpiecza na podstawie niniejszej umowy towary rolne przyjęte w dniu ........................... na skład od pożaru, zalania i innych nagłych zdarzeń przyrodniczych o charakterze nagłym, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a w szczególności gwałtownych wiatrów i opadów atmosferycznych jak również kradzieży, zniszczenia wskutek zanieczyszczenia środkami chemicznymi, zwanych dalej wypadkiem lub wypadkiem ubezpieczeniowym do kwoty ................ zł (............................................), zwanej dalej sumą ubezpieczenia, na czas przechowania w jego domu składowym tj. w okresie od ............................. do ........................................

2. Wykaz ubezpieczonych towarów rolnych określa załącznik numer 1 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

§ 3

Jeżeli niniejsza umowa nie stanowi inaczej, to w zakresie nieunormowanym w niej obowiązują Ogólne Warunki Ubezpieczeń Majątkowych, zwane dalej OWUM.

§ 4

Ubezpieczony zobowiązuje się uiścić składkę w wysokości .............. zł (..........................................................) w terminie .... dni od zawarcia umowy.

§ 5

Jeżeli w chwili zawarcia umowy zdarzenia opisane w § 2 zaszły lub odpadła możliwość ich zajścia to niniejsza umowa jest nieważna.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »