| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa ubezpieczenia towarów rolnych przyjętych na skład

Umowa ubezpieczenia towarów rolnych przyjętych na skład

Umowa zawierana między ubezpieczycielem a domem składowym, który przechowuje towary rolne. Przedsiębiorca prowadzący dom składowy jest obowiązany ubezpieczyć składowane towary przemysłowe,jak i rolne.


POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa ubezpieczenia towarów rolnych przyjętych na skład


UMOWA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO


zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:


1. .............................................................................. z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ............................, zwanym dalej Zakładem ubezpieczeń, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


oraz


2. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., zarejestrowanym w KRS pod numerem ................................ zwanym dalej Ubezpieczonym lub Domem składowym, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


o następującej treści:


§ 1

Ubezpieczony oświadcza, że prowadzi na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych, zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw dom składowy towarów rolnych na podstawie zezwolenia nr ..../..... Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ........................., oraz że zgodnie z art. 22 ust. 2 ww. ustawy ma obowiązek ubezpieczenia towarów rolnych przyjętych na skład od ognia i innych zdarzeń losowych.

§ 2

1. Ubezpieczony ubezpiecza na podstawie niniejszej umowy towary rolne przyjęte w dniu ........................... na skład od pożaru, zalania i innych nagłych zdarzeń przyrodniczych o charakterze nagłym, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a w szczególności gwałtownych wiatrów i opadów atmosferycznych jak również kradzieży, zniszczenia wskutek zanieczyszczenia środkami chemicznymi, zwanych dalej wypadkiem lub wypadkiem ubezpieczeniowym do kwoty ................ zł (............................................), zwanej dalej sumą ubezpieczenia, na czas przechowania w jego domu składowym tj. w okresie od ............................. do ........................................

2. Wykaz ubezpieczonych towarów rolnych określa załącznik numer 1 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

§ 3

Jeżeli niniejsza umowa nie stanowi inaczej, to w zakresie nieunormowanym w niej obowiązują Ogólne Warunki Ubezpieczeń Majątkowych, zwane dalej OWUM.

§ 4

Ubezpieczony zobowiązuje się uiścić składkę w wysokości .............. zł (..........................................................) w terminie .... dni od zawarcia umowy.

§ 5

Jeżeli w chwili zawarcia umowy zdarzenia opisane w § 2 zaszły lub odpadła możliwość ich zajścia to niniejsza umowa jest nieważna.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »