reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Usługi > Umowa agencyjna - WZÓR UMOWY

Umowa agencyjna - WZÓR UMOWY

Umowa agencyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej. W ramach umowy agent zobowiązuje się do pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami dającego zlecenie.

Umowa agencyjna

Zawarta w dniu ............................ (data zawarcia umowy) w ............................  (miejscowość) pomiędzy:

  1.  …………………………………………… (imię i nazwisko) zamieszkałym w ……………......................... (miejscowość) przy ul………......................…. (nazwa ulicy i numer domu), prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………………………….. (nazwa działalności gospodarczej)  REGON  …….......….. ; NIP…………..........., reprezentowanym przez: .............................., zwanym dalej DAJĄCYM ZLECENIE,
  2. . …………………………… (imię i nazwisko) zamieszkałym w ………………….. (miejscowość) przy ul ………………………. (nazwa ulicy i numer domu) REGON ………….. ; NIP …………, zwanym dalej AGENTEM.

§ 1

1. Dający zlecenie zleca, a Agent zobowiązuje się do ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (określenie czynności jakie ma wykonywać agent)

2. W celu realizacji umowy dający zlecenie odda Agentowi ……………………………………………………………………………………………………………………… (określenie środków jakie otrzyma agent)

§ 2

Agent zobowiązany jest do …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 3

Tytułem wynagrodzenia Agent otrzyma prowizję w wysokości ………. procent wartości……………………………………………………………………….. Strony dokonywać będą rozliczeń na podstawie …………….......……..zestawienia zawartych umów.

§ 4

Umowa zostaje zawarta na okres ……………….....……….

§ 5

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

                                      AGENT:                                                                  DAJĄCY ZLECENIE:

                                   ………………………………                                              ………………………………

Pobierz wzór: Umowa agencyjna

reklama

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pakosińska-Krawczyńska

Kancelaria Adw. Magdalena Pakosińska-Krawczyńska, chtsanwältin (RAK Berlin), Adwokat niemiecki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama