Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa o świadczenie usług - WZÓR UMOWY

Redakcja
Umowa o świadczenie usług to często występująca w obrocie prawnym, acz nie występująca w kodeksie cywilnym, umowa. Postanowienia takiej umowy należy wzorować na przepisach dotyczących umowy zlecenia.

Umowa o świadczenie usług


zawarta w dniu …………………… roku w …………………… pomiędzy:

1. ………………………….Sp. z o.o.  z siedzibą w …………………… przy ul. ………………………, NIP: ………………………, zwaną w treści Umowy ZLECENIODAWCĄ, którego reprezentują:

.......................……………………. – Prezes zarządu,

........................................................ - członek zarządu.

a

2. …………………………………….. zamieszkałym w …………………………. przy ul. …………………………………… , prowadzącym działalność gospodarczą  pod nazwą „……………………………..” wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr …………………………… legitymującym się dowodem osobistym seria: ………………………….., posiadającym numer NIP: ……………………., REGON ………………………………….., zwany w treści Umowy ZLECENIOBIORCĄ.

§ 1

Przedmiot umowy

1.      Przedmiotem umowy jest świadczenie przez ZLECENIOBIORCĘ usług na rzecz ZLECENIODAWCY.

2.      Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonywany przy niezbędnej pomocy udzielonej przez ZLECENIODAWCĘ.

3.      ZLECENIOBIORCA oświadcza, że umowa będzie wykonywana w miejscu przez niego wybranym, w tym w jego siedzibie, w miejscu jego zamieszkania. Na życzenie ZLECENIOBIORCY, ZLECENIODAWCA udostępni miejsce w swojej siedzibie niezbędne do wykonywania niniejszej umowy.

4.      Przedmiot umowy nie jest wykonywany pod kierownictwem ZLECENIODAWCY.

§ 2

Czas trwania umowy

Umowę zawiera się od dnia ……………………………………. roku na czas ………………………… (określony/nieokreślony).

§ 3

Obowiązki zleceniobiorcy

1.       Strony ustalają następujący zakres zadań Zleceniobiorcy:
a) …………………………………………………………………………………
b)  ……………………………………………………………………………….. .

2.      Obowiązki ZLECENIOBIORCY wynikające z niniejszej umowy będą wykonywane przez niego osobiście lub przez osobę trzecią przez niego wskazaną. ZLECENIOBIORCA ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierzył wykonanie na rzecz ZLECENIODAWCY poszczególnych czynności.

3.      Z uwagi na właściwy przepływ informacji pomiędzy stronami ZLECENIOBIORCA jest zobowiązany do informowania ZLECENIODAWCY o stanie wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

Obowiązki ZLECENIODAWCY

Strony ustalają następujący zakres obowiązków ZLECENIODAWCY:

- udostępnienie ZLECENIOBIORCY informacji i środków niezbędnych do wykonywania niniejszej umowy.

§ 5

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki, na rzecz, której ZLECENIOBIORCA świadczy usługi.

1        ZLECENIOBIORCA, osoby go reprezentujące oraz osoby, którym ZLECENIOBIORCA powierzył wykonywanie zlecenia zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, których ujawnienie byłoby sprzeczne z interesem ZLECENIODAWCY. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się także do nie udostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy bez pisemnej zgody ZLECENIODAWCY, chyba, że obowiązek udostępnienia informacji wynika z ob. owiązujących przepisów prawa.

2        Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 1 obowiązuje w okresie od dnia podpisania umowy do upływu roku od daty jej rozwiązania lub wygaśnięcia.

3        ZLECENIODAWCA ma prawo pisemnie upoważnić ZLECENIOBIORCĘ do przekazania konkretnej osobie wskazanych w upoważnieniu informacji.

4        W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu przez ZLECENIOBIORCĘ lub osoby go zastępujące, ZLECENIODAWCA ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6

Rozliczenia wzajemnych należności

1.        Za wykonane usługi ZLECENIODAWCA zapłaci ZLECENIOBIORCY wynagrodzenie w wysokości ……………………….. złotych (………………………….) miesięcznie, na podstawie faktury wystawionej przez ZLECENIOBIORCĘ.

2.        Dodatkowo Zleceniobiorcy za pozyskiwane reklamy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne na zasadach określonych w załączniku do niniejszej umowy.

3.        Do kwoty określonej w ust. 1 i 2 zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.        Należne ZLECENIOBIORCY wynagrodzenie ZLECENIODAWCA będzie regulował w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez ZLECENIODAWCĘ prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5.        Wszelkie koszty związane z wykonywaniem niniejszej umowy pokrywa ZLECENIOBIORCA.

6.        W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 3, ZLECENIOBIOCY przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie.

§ 7

Rozwiązanie Umowy

1        Rozwiązanie umowy następuje po upływie…………………………………….

2        Umowa może być rozwiązana na piśmie przez każdą ze Stron:
-            ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach określonych niniejszą umową.
-            z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8

Przeniesienie praw

1        ZLECENIOBIORCA nie może przenieść praw wynikających z niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody ZLECENIODAWCY.

2        ZLECENIODAWCA może dokonać cesji praw wynikających z niniejszej umowy na nowe podmioty, będące jego następcami prawnymi.

§ 9

Prawo właściwe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10

Właściwość sądu

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla  ZLECENIODAWCY.

§ 11

Inne postanowienia

1.      Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.      Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

   
      ZLECENIODAWCA                                                                 ZLECENIOBIORCA

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o świadczenie usług

Komplet e-booków: Budowa domu bez pozwolenia + Gwarantowany kredyt mieszkaniowy
Opisz nam swój problem i wyślij zapytanie.

Wycena w ciągu godziny.
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Jak nie wydać fortuny podczas urlopu?
  Jak jednak podejść do planowania wczasów, aby nie okazały się one „zabójcze” dla naszego budżetu? Oto wakacyjny poradnik Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF).
  Ziobro: przedstawimy projekt cofający likwidację polskiego górnictwa
  Przedstawimy projekt dotyczący bezpieczeństwa energetycznego Polski, który będzie miał na celu odwrócenie decyzji związanych z likwidacją polskiego górnictwa - poinformował w środę lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
  Zawarto porozumienie z kontrolerami ruchu lotniczego
  Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i PAŻP poinformowali o porozumieniu między agencją a kontrolerami ruchu lotniczego. "Nie grozi nam paraliż polskiego nieba. Wszystkie operacje lotnicze będą miały zapewnioną obstawę ze strony kontrolerów ruchu lotniczego" - zapewnił szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury Tomasz Tomala.
  Kto otrzyma czternastą emeryturę i rentę w 2022 r.?
  Prezydent 27 czerwca podpisał ustawę z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Kto otrzyma czternastkę i w jakiej wysokości?
  Wakacje kredytowe 2022 coraz bliżej przyjęcia – w środę zajmie się nimi Senat
  Wakacje kredytowe, będące przedmiotem zainteresowania wielu Polaków, trafią w środę pod obrady Senatu. Jaki będzie kolejny etap zmierzający do ich przyjęcia?
  Dobry start 2022/2023 w pytaniach i odpowiedziach
  Kto może złożyć wniosek o świadczenie dobry start? Kiedy otrzymam wsparcie? Czy od świadczenia dobry start jest odprowadzany podatek? Prezentujemy pytania i odpowiedzi przygotowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Klauzule waloryzacyjne do umów - rząd pracuje nad warunkami renegocjacji zamówień publicznych
  Klauzule waloryzacyjne do umów mają umożliwić przedsiębiorcom waloryzację zamówień publicznych. Chodzi m.in. o wzrost cen materiałów i surowców.
  Ugoda kredytobiorcy (frankowicza) z bankiem - opłacalność
  Liczni kredytobiorcy, którzy mają tzw. kredyt frankowy, kredyt odnoszony do euro czy dolara amerykańskiego - obawiają się postępowania sądowego przeciwko bankowi. W związku z tym liczą na propozycje ugodowe ze strony banków. Czy słuszne są te obawy i czy warto zawierać ugodę z bankiem w sprawie kredytu frankowego?
  Oskarżenia o molestowanie seksualne nieletniego a sprawa o rozwód
  Oskarżenia o molestowanie seksualne małoletnich dzieci są oskarżeniami o ogromnym ciężarze gatunkowym, które mają bezpośredni wpływ na toczące się postępowanie rozwodowe i podejmowane w nim decyzje procesowe.
  Kiedy składać wniosek o "Dobry Start” w 2022 r.?
  Wnioski o "Dobry Start" na nowy okres świadczeniowy będzie można składać od piątku 1 lipca 2022 r. Świadczenie przyznaje ZUS.
  Alimenty. Rząd szykuje nowelizację KRO. Co się dokładnie zmieni?
  Coraz częściej pojawiają się informacje, że w polskim systemie prawnym dojdzie do zmian dotyczących uproszczania alimentów, w tym wprowadzenia instytucji tzw. alimentów natychmiastowych.
  Wniosek o "Dobry start" od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 r. rodzic będzie mógł złożyć wniosek o "Dobry start". Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, iż każdego roku z programu korzysta ok. 4,4 mln dzieci.
  We Włoszech będzie obowiązek przyjmowania płatności kartą
  Od 30 czerwca 2022 r. we Włoszech odmowa przyjęcia płatności kartą będzie naruszeniem przepisów, karanym grzywną.
  Dom bez formalności do 70 m2 – GUNB udostępnił 70 darmowych projektów
  Gotowe projekty domów do 70 m2 umożliwiają zminimalizowanie kosztów budowy domu w ramach programu Dom bez formalności. Został on wprowadzony jako element Polskiego Ładu. Ma ograniczyć formalności i koszty budowy.
  Whistleblowing. Dyrektywa nie została wdrożona w terminie. Jakie przepisy dot. sygnalistów obowiązują w Polsce?
  Polski rząd nie zdążył wdrożyć ustawy o sygnalistach zgodnie z terminem narzuconym przez UE. Co to oznacza dla podmiotów komercyjnych? Jakie rozwiązania można obecnie stosować w firmach i jakie będą ich konsekwencje prawne? Jakie uprawnienia przysługują sygnalistom?
  Milion złotych odszkodowań za naruszenia praw pacjenta
  Odszkodowania za naruszenie praw pacjenta Zakończone w ostatnich tygodniach sprawy z udziałem RPP przyniosły pacjentom, na mocy zawartych ugód sądowych i pozasądowych, odszkodowania w łącznej kwocie blisko miliona złotych – przybliża Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Rzecznik Praw Pacjenta działa przez sądem na prawach przysługujących prokuratorowi.
  Ustawa o franczyzie - trwają nad nią prace Ministerstwa Sprawiedliwości
  Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad ustawowymi zmianami dla rynku franczyzy, ponieważ próby samoregulacji pracy branży się nie powiodły.
  Przywóz z Ukrainy zwierząt zagrożonych wyginięciem - zmiany
  Od 24 czerwca 2022 r. zmieniają się procedury przywozu z Ukrainy do Polski zwierząt zagrożonych wyginięciem.
  27 czerwca 2022 r. ostatni etap przejścia na DVB-T2/HEVC
  Czwarty ostatni etap przejścia na standard DVB-T2/HEVC naziemnej telewizji cyfrowej nastąpi 27 czerwca 2022 r. Jakie województwa obejmie?
  W roku szkolnym 2021/2022 rozkwitł rynek korepetycji [BADANIE]
  Z badania przeprowadzonego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, iż co czwarty uczeń zapracował na oceny na świadectwie pobierając korepetycje.
  Żaryn: Od 1 lipca przy granicy z Białorusią normalne przepisy i dostęp
  Od 1 lipca przy granicy z Białorusią zaczną obowiązywać normalne przepisy i będzie dostęp do dotychczas wyłączonego trzykilometrowego pasa wzdłuż granicy - przypomniał w rozmowie z PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn
  Spór o księgi wieczyste i dane osobowe. Co zmieni wyrok NSA?
  UODO podkreśla, że dostęp do informacji zawartych w księgach wieczystych nie powinien być powszechny, choć niektóre instytucje próbują to zmienić. Obecnie trwa spór sądowy między UODO a GUGiK. Sprawę ma rozstrzygnąć NSA.
  Newsletter Krajowego Rejestru Sądowego już działa
  Newsletter Krajowego Rejestru Sądowego ma być narzędziem chroniącym biznes przed kradzieżą spółki.
  Jakie prawa ma ojciec dziecka?
  Jakie prawa przysługują ojcu w związku narodzinami dziecka i jego wychowywaniem?
  Rząd nie przedłuży ponad 120 dni wsparcia dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy
  Rząd nie przestaje wspierać rodzin, które pomagają uchodźcom z Ukrainy. Świadczenie za pomoc przysługuje przez 120 dni. Okres ten będzie wydłużany w przypadku pomocy m.in. niepełnosprawnym, seniorom i kobietom w ciąży - wyjaśnił wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.