reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Usługi > Umowa o zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej - WZÓR UMOWY

Umowa o zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej - WZÓR UMOWY

Umowa o dzieło. Określa m.in. wymagania dotyczące projektowanej strony internetowej, wynagrodzenie oraz termin wykonania.


Umowa o zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej


zawarta w …………………. (miejscowość) w dniu …………………………..  (data) r.

pomiędzy:

…………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałym w ……………………….. (miejscowość) przy ul. ………………………………… (nazwa ulicy i numer domu), legitymującym się dowodem osobistym …………………….. (numer i seria dowodu osobistego), wydanym przez …………………. (organ wydający), zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałym w ……………………….. (miejscowość)  przy ul. ………………………………… (nazwa ulicy i numer domu), legitymującym się dowodem osobistym …………………….. (numer i seria dowodu osobistego), wydanym przez …………………. (organ wydający), zwanym dalej Przyjmującym zamówienie.

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie strony www  (zwanej dalej „stroną”) na warunkach i zasadach określonych w dalszej części umowy oraz załącznikach.

§ 2

Strona internetowa powinna spełniać warunki określone przez Zamawiającego w załączniku numer 1, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 3

  1. W terminie ……………………. dni od zawarcia niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zaprezentuje Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt graficzny strony (zwany dalej „projektem”).
  2. Zamawiający może zgłosić na piśmie uwagi co do projektu w terminie ………….. dni od prezentacji.
  3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do uwzględnienia uwag Zamawiającego oraz przedstawienia poprawionego projektu w terminie ustalonym przez strony, nie krótszym jednak niż ……………… dni od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego.

§ 4

  1. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości ………………………………… za każdy dzień zwłoki względem terminów określonych w § 3 pkt. 1 i 3.

§ 5

  1. Jeżeli Przyjmujący zamówienie nie uwzględni wszystkich uwag Zamawiającego o których mowa w § 3 pkt. 2, Zamawiający może odstąpić od umowy, płacąc jednocześnie wynagrodzenie za wykonanie projektu w wysokości ……………… zł (słownie …………………………………………………………………………….. zł).
  2. Akceptacja poprawionego projektu nastąpi na piśmie.

§ 6

  1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać i przedstawić Zamawiającemu stronę zgodną z zaakceptowanym projektem.
  2. Przyjmujący zamówienie wykona i przedstawi Zamawiającemu stronę, o której mowa w § 6 pkt. 1, w terminie ………………………………… od dnia akceptacji projektu.
  3. Zamawiający dokona przyjęcia wykonanej strony w terminie  ……………………… dni.
reklama

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Wiśniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama