reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Usługi > Umowa o zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej - WZÓR UMOWY

Umowa o zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej - WZÓR UMOWY

Umowa o dzieło. Określa m.in. wymagania dotyczące projektowanej strony internetowej, wynagrodzenie oraz termin wykonania.


Umowa o zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej


zawarta w …………………. (miejscowość) w dniu …………………………..  (data) r.

pomiędzy:

…………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałym w ……………………….. (miejscowość) przy ul. ………………………………… (nazwa ulicy i numer domu), legitymującym się dowodem osobistym …………………….. (numer i seria dowodu osobistego), wydanym przez …………………. (organ wydający), zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałym w ……………………….. (miejscowość)  przy ul. ………………………………… (nazwa ulicy i numer domu), legitymującym się dowodem osobistym …………………….. (numer i seria dowodu osobistego), wydanym przez …………………. (organ wydający), zwanym dalej Przyjmującym zamówienie.

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie strony www  (zwanej dalej „stroną”) na warunkach i zasadach określonych w dalszej części umowy oraz załącznikach.

§ 2

Strona internetowa powinna spełniać warunki określone przez Zamawiającego w załączniku numer 1, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 3

  1. W terminie ……………………. dni od zawarcia niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zaprezentuje Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt graficzny strony (zwany dalej „projektem”).
  2. Zamawiający może zgłosić na piśmie uwagi co do projektu w terminie ………….. dni od prezentacji.
  3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do uwzględnienia uwag Zamawiającego oraz przedstawienia poprawionego projektu w terminie ustalonym przez strony, nie krótszym jednak niż ……………… dni od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego.

§ 4

  1. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości ………………………………… za każdy dzień zwłoki względem terminów określonych w § 3 pkt. 1 i 3.

§ 5

  1. Jeżeli Przyjmujący zamówienie nie uwzględni wszystkich uwag Zamawiającego o których mowa w § 3 pkt. 2, Zamawiający może odstąpić od umowy, płacąc jednocześnie wynagrodzenie za wykonanie projektu w wysokości ……………… zł (słownie …………………………………………………………………………….. zł).
  2. Akceptacja poprawionego projektu nastąpi na piśmie.

§ 6

  1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać i przedstawić Zamawiającemu stronę zgodną z zaakceptowanym projektem.
  2. Przyjmujący zamówienie wykona i przedstawi Zamawiającemu stronę, o której mowa w § 6 pkt. 1, w terminie ………………………………… od dnia akceptacji projektu.
  3. Zamawiający dokona przyjęcia wykonanej strony w terminie  ……………………… dni.
reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama