| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Usługi > Umowa przewozu - WZÓR UMOWY

Umowa przewozu - WZÓR UMOWY

W umowie Przewoźnik zobowiązuje się za wynagrodzenie, do przewozu towarów Nadawcy. Towary powinny zostać określone w załącznikach do umowy. Pobierz bezpłatny wzór umowy przewozu.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa przewozu


UMOWA PRZEWOZU


zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:


1. ................................................................................................................................................. z siedzibą w ...................................., przy ul. ………………………………………. zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Nadawcą,


oraz


2. .................................................................................................................................................. z siedzibą w ...................................., przy ul. ………………………………………. zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Przewoźnikiem,


o następującej treści:  


§ 1

1. Przewoźnik oświadcza, że prowadzi przedsiębiorstwo świadczące usługi transportowe i spedycyjne. Przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia własnymi środkami transportu samochodowego towarów Nadawcy, szczegółowo określonych w „specyfikacji towarów”, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy na trasie .................................................................................................

2. Na odcinku trasy pomiędzy ....................................................... przewóz dokonany będzie koleją.

§ 2

1. Za przewóz Przewoźnikowi przysługuje przewoźne w wysokości ............... złotych (..................................................................).

2. Przewoźne płatne będzie po wykonaniu przewozu na podstawie faktury VAT wystawionej przez Przewoźnika w terminie ........ dni od wystawienia faktury, na rachunek bankowy przewoźnika ulokowany w ..........................., nr ...............................................

§ 3

Przewoźnik zobowiązuje się dokonać przewozu w terminie 72 godzin, począwszy od rozpoczęcia przewozu. 

§ 4

Przewóz zostanie rozpoczęty w dniu ...................... po dokonaniu przez Nadawcę załadunku.

§ 5

W przypadku niewykonania przewozu w terminie określonym w § 3 Nadawca może żądać zapłaty kary umownej w wysokości .................. złotych za każde rozpoczęte dwanaście godzin zwłoki. Nie jest zwłoką przestój wynikający z opóźnień odprawy celnej. 

§ 6

Przewoźnikowi przysługuje prawo wyboru trasy przewozu. Przy ustaleniu szczegółowej trasy przewozu powinien jednakże uwzględnić postanowienie § 3 umowy.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »