| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Usługi > Umowa o wykonanie remontu łazienki - WZÓR UMOWY

Umowa o wykonanie remontu łazienki - WZÓR UMOWY

Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać remont łazienki. Strony określają zakres prac, kwestie wynagrodzenia, czy dostarczenia materiałów niezbędnych do remontu.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o wykonanie remontu łazienki


Umowa o wykonanie remontu łazienki

Zawarta w dniu ……………… r. (data zawarcia umowy) w ………………………… (miejscowość) pomiędzy


……………………….., zamieszkałym w ………………… (miejscowość) przy ul. ………………………. (nazwa ulicy i numer domu),  posługujący się dowodem osobistym …………………………. (seria i numer dowodu osobistego) zwanym dalej Zleceniodawcą,


a


„…………………………” spółka ……………… (rodzaj spółki)  w ……………………. (miejscowość) przy ul. ……………………… (nazwa ulicy i numer domu), KRS …………………. (numer KRS) - reprezentowaną przez ……………………….. (imię i nazwisko) - ……………………………… (funkcja), zwanym dalej Wykonawcą.


§ 1

Wykonawca zobowiązuje się wykonać w budynku mieszkalnym, należącym do Zleceniodawcy, położonym w …………………… (miejscowość) przy ul. ……………………… (nazwa ulicy i numer domu) prace remontowe łazienki, polegające na:

- demontażu wanny oraz montażu nowej,

- wymianie glazury oraz zabudowie instalacji wodnej,

- wymianie podłogi,

- instalacji nowych drzwi,

- ……………………………………………………………,

- …………………………………………………………… .


§ 2

  1. Prace określone w § 1 zostaną przeprowadzone zgodnie z projektem, który stanowi załącznik numer 1 niniejszej umowy.
  2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście wskazane w § 1 prace.

§ 3

Wykonawca rozpocznie prace w dniu ……………………………. r., a zakończy je nie później niż w dniu …………………….. r.

§ 4

Do czasu rozpoczęcia prac przez Wykonawcę, Zleceniodawca przygotuje łazienkę do przeprowadzenia prac remontowych - w szczególności opróżni remontowane pomieszczenia z wszelkich sprzętów oraz dekoracji.

§ 5

  1. Zleceniodawca udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych do przeprowadzenia remontu informacji.
  2. Z chwilą zawarcia niniejszej umowy Zleceniodawca zatwierdza pisemny wykaz materiałów niezbędnych do wykonania prac, który stanowi Załącznik numer 2.
  3. Zleceniodawca zobowiązuje się zakupić materiały określone w Załączniku numer 2 do ……………………….. (data).
  4. Uchybienie przez Zleceniodawcę terminowi określonemu w pkt. 3 uprawnia Wykonawcę do odmowy rozpoczęcia prac w terminie określony w § 3. W takiej sytuacji termin zakończenia prac ulega odpowiedniemu przedłużeniu. Wykonawca nie może odmówić rozpoczęcia prac w terminie umówionym, jeżeli dostarczone przez Zleceniodawcę materiały umożliwiają przystąpienie do prac remontowych.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »