reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Usługi > Umowa o wykonanie usług remonowych - WZÓR UMOWY

Umowa o wykonanie usług remonowych - WZÓR UMOWY

Umowa o roboty remontowe jest umową jaką inwestor zwiera z wykonawcą. Jej przedmiotem jest dokonanie remontów. Co do zasady wykonawcy za jego prace należy się wynagrodzenie.

Umowa o wykonanie usług remontowych

Zawarta w dniu ……………… r. (data zawarcia umowy) w ………………………… (miejscowość)

pomiędzy

……………………….., synem …………………… (imię ojca) i ………………… (imię matki) zamieszkałym w ………………… (miejscowość) przy ul. ………………………. (nazwa ulicy i numer domu),  posługujący się dowodem osobistym …………………………. (seria i numer dowodu osobistego)

zwanym dalej Zleceniodawcą,

a

„…………………………” spółka ……………… (rodzaj spółki)  w ……………………. (miejscowość) przy ul. ……………………… (nazwa ulicy i numer domu), KRS …………………. (numer KRS) - reprezentowaną przez ……………………….. (imię i nazwisko) - ……………………………… (funkcja),

zwanym dalej Wykonawcą.

§1

Wykonawca zobowiązuje się wykonać w budynku mieszkalnym, należącym do Zleceniodawcy, położonym w …………………… (miejscowość) przy ul. ……………………… (nazwa ulicy i numer domu) następujące prace remontowe:

- gładzie gipsowe we wszystkich pomieszczeniach na parterze budynku,

- malowanie pomieszczeń w całym budynku,

- ułożenie glazury i terrakoty w łazience na I piętrze (zgodnie z załączonym planem)

- instalację nowych drzwi wejściowych

§2

Wykonawca rozpocznie prace w dniu ……………………………. r., a zakończy je nie później niż w dniu …………………….. r.

§3

Do czasu rozpoczęcia prac przez Wykonawcę, Zleceniodawca przygotuje lokal do przeprowadzenia prac remontowych - w szczególności opróżni remontowane pomieszczenia z mebli i dekoracji (w tym obrazów, karniszy, dywanów itp.).

§4

Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy za prace remontowe ………………………. zł (słownie: …………………. złotych). Cena nie obejmuje materiałów potrzebnych do wykonania prac (w szczególności: farb, gipsu, cementu, klei, fug itp.), które na bieżąco będzie dostarczał Zleceniodawca.

§5

Zleceniodawca udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji, a także wyda wszelkie niezbędne dokumenty konieczne do prawidłowego przeprowadzenia prac remontowych.

§6

Zapłata nastąpi w ciągu ……….. (ilość dni) dni od dnia otrzymania faktury na rachunek Wykonawcy nr ……………………………………... (numer rachunku bankowego)

§7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§8

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

§9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………….                                                              …………………………

Zleceniodawca                                                                                             Wykonawca

POBIERZ: BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama