| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Usługi > Umowa o wykonanie usług remonowych - WZÓR UMOWY

Umowa o wykonanie usług remonowych - WZÓR UMOWY

Umowa o roboty remontowe jest umową jaką inwestor zwiera z wykonawcą. Jej przedmiotem jest dokonanie remontów. Co do zasady wykonawcy za jego prace należy się wynagrodzenie.

Umowa o wykonanie usług remontowych

Zawarta w dniu ……………… r. (data zawarcia umowy) w ………………………… (miejscowość)

pomiędzy

……………………….., synem …………………… (imię ojca) i ………………… (imię matki) zamieszkałym w ………………… (miejscowość) przy ul. ………………………. (nazwa ulicy i numer domu),  posługujący się dowodem osobistym …………………………. (seria i numer dowodu osobistego)

zwanym dalej Zleceniodawcą,

a

„…………………………” spółka ……………… (rodzaj spółki)  w ……………………. (miejscowość) przy ul. ……………………… (nazwa ulicy i numer domu), KRS …………………. (numer KRS) - reprezentowaną przez ……………………….. (imię i nazwisko) - ……………………………… (funkcja),

zwanym dalej Wykonawcą.

§1

Wykonawca zobowiązuje się wykonać w budynku mieszkalnym, należącym do Zleceniodawcy, położonym w …………………… (miejscowość) przy ul. ……………………… (nazwa ulicy i numer domu) następujące prace remontowe:

- gładzie gipsowe we wszystkich pomieszczeniach na parterze budynku,

- malowanie pomieszczeń w całym budynku,

- ułożenie glazury i terrakoty w łazience na I piętrze (zgodnie z załączonym planem)

- instalację nowych drzwi wejściowych

§2

Wykonawca rozpocznie prace w dniu ……………………………. r., a zakończy je nie później niż w dniu …………………….. r.

§3

Do czasu rozpoczęcia prac przez Wykonawcę, Zleceniodawca przygotuje lokal do przeprowadzenia prac remontowych - w szczególności opróżni remontowane pomieszczenia z mebli i dekoracji (w tym obrazów, karniszy, dywanów itp.).

§4

Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy za prace remontowe ………………………. zł (słownie: …………………. złotych). Cena nie obejmuje materiałów potrzebnych do wykonania prac (w szczególności: farb, gipsu, cementu, klei, fug itp.), które na bieżąco będzie dostarczał Zleceniodawca.

§5

Zleceniodawca udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji, a także wyda wszelkie niezbędne dokumenty konieczne do prawidłowego przeprowadzenia prac remontowych.

§6

Zapłata nastąpi w ciągu ……….. (ilość dni) dni od dnia otrzymania faktury na rachunek Wykonawcy nr ……………………………………... (numer rachunku bankowego)

§7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§8

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

§9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………….                                                              …………………………

Zleceniodawca                                                                                             Wykonawca

POBIERZ: BEZPŁATNY WZÓR UMOWY

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Poradnia Kanoniczna

Poradnia została założona przez dwóch absolwentów jedynego w Polsce Wydziału Prawa Kanonicznego znajdującego się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »