reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Usługi > Umowa o świadczenie usług - WZÓR UMOWY

Umowa o świadczenie usług - WZÓR UMOWY

Umowa o świadczenie usług to często występująca w obrocie prawnym, acz nie występująca w kodeksie cywilnym, umowa. Postanowienia takiej umowy należy wzorować na przepisach dotyczących umowy zlecenia.

Zobacz: Roszczenie z umowy o świadczeniu usług


Umowa nr ........./200...

Świadczenia usług

zawarta w dniu …………………… roku w …………………… pomiędzy:

………………………….Sp. z o.o.  z siedzibą w …………………… przy ul. ………………………, NIP: ………………………, zwaną w treści Umowy ZLECENIODAWCĄ, którego reprezentują:

1. ……………………. – Prezes Zarządu

a

2. …………………………………….. zamieszkałym w …………………………. przy ul. …………………………………… , prowadzącym działalność gospodarczą  pod nazwą „……………………………..” wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr …………………………… legitymującym się dowodem osobistym seria: ………………………….., posiadającym numer NIP: ……………………., REGON ………………………………….., zwany w treści Umowy ZLECENIOBIORCĄ.

§ 1

Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez ZLECENIOBIORCĘ usług na rzecz ZLECENIODAWCY.
 2. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonywany przy niezbędnej pomocy udzielonej przez ZLECENIODAWCĘ.
 3. ZLECENIOBIORCA oświadcza, że umowa będzie wykonywana w miejscu przez niego wybranym, w tym w jego siedzibie, w miejscu jego zamieszkania. Na życzenie ZLECENIOBIORCY, ZLECENIODAWCA udostępni miejsce w swojej siedzibie niezbędne do wykonywania niniejszej umowy.
 4. Przedmiot umowy nie jest wykonywany pod kierownictwem ZLECENIODAWCY.

§ 2

Czas trwania umowy

Umowę zawiera się od dnia ……………………………………. roku na czas ………………………… (określony/nieokreślony).

§ 3

Obowiązki ZLECENIOBIORCY

 1.  Strony ustalają następujący zakres zadań Zleceniobiorcy:

a) …………………………………………………………………………………

b)  ……………………………………………………………………………….. .

 1. Obowiązki ZLECENIOBIORCY wynikające z niniejszej umowy będą wykonywane przez niego osobiście lub przez osobę trzecią przez niego wskazaną. ZLECENIOBIORCA ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierzył wykonanie na rzecz ZLECENIODAWCY poszczególnych czynności.
 2. Z uwagi na właściwy przepływ informacji pomiędzy stronami ZLECENIOBIORCA jest zobowiązany do informowania ZLECENIODAWCY o stanie wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

Obowiązki ZLECENIODAWCY

Strony ustalają następujący zakres obowiązków ZLECENIODAWCY:

- udostępnienie ZLECENIOBIORCY informacji i środków niezbędnych do wykonywania niniejszej umowy.

§ 5

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki, na rzecz, której ZLECENIOBIORCA świadczy usługi.

 1. ZLECENIOBIORCA, osoby go reprezentujące oraz osoby, którym ZLECENIOBIORCA powierzył wykonywanie zlecenia zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, których ujawnienie byłoby sprzeczne z interesem ZLECENIODAWCY. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się także do nie udostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy bez pisemnej zgody ZLECENIODAWCY, chyba, że obowiązek udostępnienia informacji wynika z ob. owiązujących przepisów prawa.
 2. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 1 obowiązuje w okresie od dnia podpisania umowy do upływu roku od daty jej rozwiązania lub wygaśnięcia.
 3. ZLECENIODAWCA ma prawo pisemnie upoważnić ZLECENIOBIORCĘ do przekazania konkretnej osobie wskazanych w upoważnieniu informacji.
 4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu przez ZLECENIOBIORCĘ lub osoby go zastępujące, ZLECENIODAWCA ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama