| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Usługi > Umowa o dzieło z wynagrodzeniem kosztorysowym - WZÓR

Umowa o dzieło z wynagrodzeniem kosztorysowym - WZÓR

W umowie o dzieło wynagrodzeniem może być określone na kilka sposobów. Wynagrodzenie może być określone w zryczałtowanej wysokości lub w formie kosztorysu.


Umowa o dzieło

zawarta w …………………. (miejscowość) w dniu …………………………..  (data) r. pomiędzy:


…………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałym w ……………………….. (miejscowość) przy ul. ………………………………… (nazwa ulicy i numer domu), legitymującym się dowodem osobistym …………………….. (numer i seria dowodu osobistego), wydanym przez …………………. (organ wydający), zwanym dalej Zamawiającym,


a


…………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałym w ……………………….. (miejscowość) przy ul. ………………………………… (nazwa ulicy i numer domu), legitymującym się dowodem osobistym …………………….. (numer i seria dowodu osobistego), wydanym przez …………………. (organ wydający), zwanym dalej Przyjmującym zamówienie.


§ 1

Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci: …………………………………………………………………………………………...

Szczegółowy opis dzieła przedstawia załącznik numer 1.

§ 2

Przyjmujący zamówienie wykona dzieło, korzystając z własnych narzędzi i materiałów.

§ 3

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się rozpocząć wykonanie dzieła do …………… r. i ukończyć je do ………………….. r.

§ 4

Przyjmujący zamówienie nie może powierzyć wykonania dzieła innej osobie.

§ 5

Zamawiający odbierze dzieło w miejscu jego wykonania, najpóźniej w ciągu ………..dni od ukończenia wykonania dzieła.

§ 6

1.      Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie kosztorysowe. Zostało ono ustalone na podstawie przygotowanego przez Przyjmującego zamówienie kosztorysu ofertowego w wysokości ………………… zł. Powyższa cena uwzględnia podatek VAT. Kosztorys stanowi załącznik nr 2 i jest integralną częścią umowy

2.      Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie faktury VAT, protokołu odbioru oraz wyciągu z kosztorysu ofertowego lub kosztorysów powykonawczych sporządzonych na podstawie cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »