reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Usługi > Umowa o roboty budowlane - WZÓR UMOWY

Umowa o roboty budowlane - WZÓR UMOWY

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.


Umowa o roboty budowlane

Zawarta w dniu ……………………… (data) r. w ………………… (miejscowość)  pomiędzy:

………………………… (nazwa spółki i forma prawna) z siedzibą w …………………….. (miejscowość) przy ul. …………………. (nazwa ulicy i numer domu), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy w ………………… (siedziba sądu) nr KRS  …………………… , wysokość kapitału zakładowego: …………………… PLN,  NIP ………………….,

reprezentowaną przez:

  1. ………………………………. (imię i nazwisko), członka zarządu,
  2. ………………………………. (imię i nazwisko), członka zarządu,

zwaną dalej Wykonawcą,

a

………………………….. (imię i nazwisko), zam. w ……………………………. (miejscowość) przy ul. …………………….. (nazwa ulicy i numer domu), legitymującym się dowodem osobistym …………………………………. (seria i numer),

zwanym dalej Inwestorem.

§ 1

  1. Inwestor powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na budowie domu jednorodzinnego przy ul. …………………w …………….….
  2. Szczegółowy zakres prac, objętych umową, wynika z załącznika do umowy.
  3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na podstawie dokumentacji technicznej (załącznik nr 1 do umowy).

§ 2

Inwestor oświadcza, że:

  1. posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, położoną przy ul. ……………….w ………………….., działka ewid. nr ……….w obrębie …………. (KW ………………………….),
  2. posiada pozwolenie na budowę wyżej opisanego obiektu budowlanego.

§ 3

Przekazanie wykonawcy terenu budowy i dokumentacji nastąpi do ………………………… r.

§ 4

Termin rozpoczęcia robót budowlanych strony ustalają na ……………….. r., a termin ich zakończenia na ………………………….. r.

§ 5

  1. Wykonawca wykona we własnym zakresie następujące prace: budowa w stanie „surowym”, podłączenie do instalacji miejskiej.
  2. Pozostały zakres robót wykonawca powierzy podwykonawcy.

§ 6

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

zrealizowania obiektu w terminie bez usterek i wad.

§ 7

Inwestor zobowiązany jest w szczególności do zapłaty w terminie za wykonane bezusterkowe prace.

§ 8

Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………… (słownie: …………………………) zł.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama