| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Usługi > Umowa o roboty budowlane - WZÓR UMOWY

Umowa o roboty budowlane - WZÓR UMOWY

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.


Umowa o roboty budowlane

Zawarta w dniu ……………………… (data) r. w ………………… (miejscowość)  pomiędzy:

………………………… (nazwa spółki i forma prawna) z siedzibą w …………………….. (miejscowość) przy ul. …………………. (nazwa ulicy i numer domu), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy w ………………… (siedziba sądu) nr KRS  …………………… , wysokość kapitału zakładowego: …………………… PLN,  NIP ………………….,

reprezentowaną przez:

  1. ………………………………. (imię i nazwisko), członka zarządu,
  2. ………………………………. (imię i nazwisko), członka zarządu,

zwaną dalej Wykonawcą,

a

………………………….. (imię i nazwisko), zam. w ……………………………. (miejscowość) przy ul. …………………….. (nazwa ulicy i numer domu), legitymującym się dowodem osobistym …………………………………. (seria i numer),

zwanym dalej Inwestorem.

§ 1

  1. Inwestor powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na budowie domu jednorodzinnego przy ul. …………………w …………….….
  2. Szczegółowy zakres prac, objętych umową, wynika z załącznika do umowy.
  3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na podstawie dokumentacji technicznej (załącznik nr 1 do umowy).

§ 2

Inwestor oświadcza, że:

  1. posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, położoną przy ul. ……………….w ………………….., działka ewid. nr ……….w obrębie …………. (KW ………………………….),
  2. posiada pozwolenie na budowę wyżej opisanego obiektu budowlanego.

§ 3

Przekazanie wykonawcy terenu budowy i dokumentacji nastąpi do ………………………… r.

§ 4

Termin rozpoczęcia robót budowlanych strony ustalają na ……………….. r., a termin ich zakończenia na ………………………….. r.

§ 5

  1. Wykonawca wykona we własnym zakresie następujące prace: budowa w stanie „surowym”, podłączenie do instalacji miejskiej.
  2. Pozostały zakres robót wykonawca powierzy podwykonawcy.

§ 6

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

zrealizowania obiektu w terminie bez usterek i wad.

§ 7

Inwestor zobowiązany jest w szczególności do zapłaty w terminie za wykonane bezusterkowe prace.

§ 8

Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………… (słownie: …………………………) zł.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Beata Kielar-Tammert

Radca prawny wpisany na Listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii Prawnej www.bktkancelaria.pl, autorka wielu artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach, na blogu oraz w mediach społecznościowych, specjalizująca się w prawie Unii Europejskiej, prawie gospodarczym i prawach cudzoziemców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »