| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > W sądzie > Nakaz zapłaty > Jakie dokumenty są wymagane do postępowania nakazowego?

Jakie dokumenty są wymagane do postępowania nakazowego?

Postępowanie nakazowe polega na wydaniu przez sąd polecenia zapłaty, w związku z roszczeniem powoda o wypłacenie kwoty pieniężnej albo świadczenia innych rzeczy zamiennych. Żądanie musi być udowodnione w dołączonych dokumentach.

Regulacja dotycząca samego postępowania nakazowego jak i dokumentów, jakie powód musi dołączyć do pozwu są wymienione w Kodeksie postępowania cywilnego.

Kodeks postępowania cywilnego wymienia następujące dokumenty:

• dokument urzędowy,

• zaakceptowany przez dłużnika rachunek,

• wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu,

• zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank i niezapłacone z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Katalog dokumentów jest zamknięty. Oznacza to, że nie ma możliwości uzasadnienia swojego powództwa innymi niż wyżej wymienione dokumentami.

Dokument urzędowy

Dokumenty urzędowe stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo poświadczone i są sporządzone w przepisanej formie przez organy do tego uprawnione. Dokumentem urzędowym jest uważany również dokument wydany m.in. przez organizacje zawodowe, samorządowe i spółdzielcze. 

Zobacz: Co napisać w sprzeciwie od nakazu zapłaty?

Zaakceptowany przez dłużnika rachunek

Przez zaakceptowany przez dłużnika rachunek rozumie się fakturę, przy czym jej akceptacja polega na podpisaniu jej przez osobę upoważnioną do jej przyjęcia.

Wezwania do zapłaty

Uznanie roszczenia może odbyć się w trzech formach. Pierwszą formą jest uznanie właściwe. Polega ono na umowie ustalającej lub nie istnienie jakiegoś stosunku prawnego. Druga forma to ugoda. Charakteryzuje się ona postacią umowy i ustala się tylko istnienie roszczeń wynikających z istniejącego stosunku. Trzecia forma – uznanie niewłaściwe – polega na przyznaniu przez dłużnika istnienia długu wobec wierzyciela.

Żądanie zapłaty zwrócone przez bank

Ostatnim dokumentem jest zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank i niezapłacone z powodu braku środków na rachunku bankowym. By uzyskać ten dokument potrzebne jest uprzednie upoważnienie dłużnika dla wierzyciela do wydania polecenia zapłaty z rachunku bankowego dłużnika. Na podstawie tego upoważnienia wierzyciel zwrócił się do banku o zapłatę dochodzonej kwoty z konta dłużnika, co się nie powiodło z powodu braku środków na koncie dłużnika. 

Zobacz portal: Prawnik.pl

Dalsze rozwiązania kodeksowe

Kodeks postępowania cywilnego wymienia jeszcze trzy inne przypadki, w których sąd może wydać nakaz zapłaty.

Są to przypadki, gdy:

• nakaz zapłaty jest przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości

• nakaz zapłaty jest na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych

• sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

Zobacz serwis: W sądzie

Należy pamiętać, że wszystkie dokumenty dołączane do pozwu muszą być oryginalne.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Lech

prawnik, aplikant rzecznikowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »