| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zasiłki > Zasiłek opiekuńczy > Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny, są zwolnione od wykonywania zawodu. Co z zasiłkiem w przypadku pracy zmianowej? W jaki sposób przyznawane jest świadczenie? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym poradniku.

Do zasiłku opiekuńczego stosuje się odpowiednio przepisy:
1) art. 11 ust. 4 u.ś.p. – tym samym zatem zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy,
2) art. 12 u.ś.p. – co oznacza, że zasiłek opiekuńczy nie będzie przysługiwał za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia, a także za okresy przypadające w czasie:
urlopu bezpłatnego,
– urlopu wychowawczego,
– tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
3) art. 17 – co powoduje, że zasiłek opiekuńczy nie będzie przysługiwał za cały okres zwolnienia ubezpieczonemu wykonującemu w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia, a także w przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane.

Zobacz również: Co należy wiedzieć o zasiłku opiekuńczym?

Przyznanie i wypłata zasiłku opiekuńczego następuje po złożeniu przez ubezpieczonego wniosku na formularzu ZUS Z 15. Dowodami niezbędnymi do przyznania i wypłaty omawianego świadczenia z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 są ponadto:
1) oświadczenie ubezpieczonego – w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
2) decyzja właściwego inspektora sanitarnego, wydana na podstawie odrębnych przepisów – w przypadku izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,
3) zaświadczenie wystawione przez lekarza, lekarza stomatologa, starszego felczera lub felczera upoważnionego do wystawiania zaświadczeń lekarskich na podstawie przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa na zwykłym druku – w przypadku:
– porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,
– pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Pozostawanie z chorym członkiem rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym ubezpieczony dokumentuje oświadczeniem.

Dowodem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki podczas pobytu za granicą jest zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza, przetłumaczone na język polski:
– wystawione na blankiecie z nadrukiem określającym nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem,
– określające początkową i końcową datę tej niezdolności.

Zobacz również serwis: Zasiłek opiekuńczy

Tekst pochodzi z poradnika  "Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego",

Autor: Joanna Grzelińska-Darłak, Wydawnictwo Gaskor Sp. z o.o., Wrocław 2011.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »