| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zasiłki > Zasiłek pielęgnacyjny > Świadczenia opiekuńcze od 1 lipca 2013 r.

Świadczenia opiekuńcze od 1 lipca 2013 r.

Świadczenia opiekuńcze od 1 lipca 2013 r. zaczynają być przyznawane na nowych zasadach. Świadczenie pielęgnacyjne jest wyższe – wynosi 620 zł. Razem ze specjalnym dodatkiem w wysokości 200 zł, uprawnionym przysługuje wsparcie w kwocie 820 zł miesięcznie. Powstaje również nowy specjalny zasiłek opiekuńczy.

3. na osobę wymagającej opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,

4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego,
o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza nowy rodzaj świadczenia – specjalny zasiłek opiekuńczy. Przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. Prawo do zasiłku przysługuje na osobę legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Aby go otrzymać należy spełnić warunek rezygnacji z zatrudnienia lub pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną. Natomiast świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia. 

Osoba składająca wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy musi dołączyć dokument potwierdzający rezygnację z pracy (np. świadectwo pracy). Organ przyznający prawo do świadczenia dokonuje oceny, czy rezygnacja z pracy nastąpiła w związku z koniecznością sprawowania opieki nad chorym czy w związku z innymi okolicznościami.

Co więcej, w odróżnieniu od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalny zasiłek opiekuńczy uzależniony jest od kryterium dochodowego. Przysługuje tylko wówczas, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza 623 zł netto. W celu sprawdzenia spełnienia wszystkich wymagań niezbędnych do otrzymania nowego świadczenia przeprowadza się obligatoryjnie wywiad środowiskowy, który co 6 miesięcy podlega aktualizacji.

Zobacz: Nowy specjalny zasiłek opiekuńczy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2012, poz. 959)

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 413)

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »