| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > ABC Gminy > Samorząd gminny

Samorząd gminny

Zgodnie z treścią Konstytucji gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce.Terytorium naszego kraju jest podzielone na 2479 gmin. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Gmina posiada osobowość prawną

Rodzaje gmin

Wyróżniamy następujące rodzaje gmin:

 • miejskie, obejmujące wyłącznie obszar miasta.
 • miejsko – wiejskie, obejmujące zarówno obszar miasta jak i tereny wiejskie;
 • wiejskie, obejmujące wyłącznie tereny wiejskie.

Gmina może tworzyć również jednostki pomocnicze, w drodze uchwały rady gminy. Jednostkami pomocniczymi są sołectwa, dzielnice oraz osiedla.

147,00 złInstrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych

Zobacz także: Co to jest samorząd terytorialny

Zadania gminy

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy przede wszystkim sprawy :

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • działalności w zakresie telekomunikacji,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 • promocji gminy,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Ustawy mogą nakładać na gminę, oprócz jej obowiązkowych zadań, obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

Zobacz również serwis: Gmina

Organy gminy

Gmina wykonuje obowiązki na nią nałożone poprzez swoje organy, do których należą:

 • rada gminy,
 • wójt, burmistrz, prezydent miasta - w zależności od wielkości gminy.

Aktualizacja: 01.08.2011

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce.
Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce.

Poradnik Gazety Prawnej249,00 zł

POLECANE ARTYKUŁY

TERMINARZ

WRZ17
TydzieńPWŚCPSN
361234567
37891011121314
3815161718192021
3922232425262728
4029300102030405

Ostatnio na forum

Narzędzia

Eksperci infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem Infor.pl »