| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Nieruchomości > Uczestnictwo mieszkańców w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzenngo

Uczestnictwo mieszkańców w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzenngo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem określającym możliwy sposób zagospodarowania i użytkowania nieruchomości na obszarze nim objętym. Plan miejscowy reguluje m.in. dopuszczalne sposoby użytkowania nieruchomości, wymogi jakim powinna odpowiadać nowa zabudowa, a także rozmieszczenie inwestycji publicznych.

Wszelkie wniesione wnioski zostają rozpoznane przez organ prowadzący prace planistyczne w terminie 21 dni, który w przypadku uwzględnienia części uwag, ponawia w koniecznym zakresie procedurę konsultacyjną.

Zobacz serwis: Prawo budowlane

Uchwalenia planu miejscowego

Następnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Rada gminy analizuje zgodność projektu planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w drodze uchwały uchwala projekt planu i rozstrzyga o dotychczas nieuwzględnionych uwagach. Należy zauważyć, iż w ocenie sądów administracyjnych nie jest dopuszczalne zbiorcze rozstrzygniecie przez radę gminy o dotychczas nieuwzględnionych uwagach do projektu i każda ze zgłoszonych uwag wymaga odrębnej analizy i uchwały w jej przedmiocie.

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest następnie przedstawiany wojewodzie w celu skontrolowania jego zgodności z prawem, a następnie podlega opublikowaniu w dzienniku urzędowym województwa.

Osoby niezadowolone z postanowień uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą jeszcze skierować skargę do sądu administracyjnego o stwierdzenie nieważności podjętej uchwały, jeżeli miejscowy plan narusza przepisy prawa, warunki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub podczas jego uchwalenia doszło do istotnych naruszeń proceduralnych.

Zobacz serwis: Nieruchomości

Podsumowanie

Podsumowując należy wskazać, iż zainteresowane osoby mogą uzyskać informację o przebiegu prac planistycznych na każdym etapie, jak również wskazać radzie gminy lub wójtowi potrzebę przystąpienia do prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na etapie plac planistycznych kluczowe znaczenie ma możliwość zgłoszenia uwag do założeń planu na początkowym etapie prac planistycznych, a następnie po wyłożeniu finalnego projektu do publicznego wglądu. Nieuwzględnione uwagi do finalnego projektu zostają przedstawione radzie gminy, która zobowiązana jest je rozpatrzeć przed uwaleniem planu miejscowego. W przypadku uchwalenia niekorzystnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można rozważyć wniesienie skargi do sądu administracyjnego o stwierdzenie nieważności podjętej uchwały.

Podstawa prawna:

art. 9-22 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej;  

por. także wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2010 r., sygn. akt II OSK 467/10, opubl. LEX nr 597618;

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kietlińska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK