| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Nieruchomości > Jak stosować Subklauzulę 20.1 WK FIDIC

Jak stosować Subklauzulę 20.1 WK FIDIC

Czy stosowanie Warunków Kontraktu FIDIC zapobiega powstawaniu sporów pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą? Bardzo wątpliwe. Cenne są jednak zawarte w WK FIDIC procedury rozstrzygania sporów, których celem jest jak najszybsze uzyskanie decyzji wiążącej dla stron i nadającej się do natychmiastowego wykonania. Wszystko po to, aby zmniejszyć ryzyko nieterminowej realizacji inwestycji.

Jeśli Inżynier dysponuje już wystarczającymi danymi do dokonania oceny roszczenia (nie są to tylko dane zawarte w zgłoszeniu i uzasadnieniu roszczenia, ale również np. prowadzone przez Wykonawcę zapiski i informacje przekazane przez Wykonawcę na żądanie Inżyniera), powinien postępować zgodnie z Subklauzulami 1.3 i 3.5, czyli dążyć do kompromisu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym albo dokonać określenia.

Subklauzula 3.5 wymaga od Inżyniera przede wszystkim dążenia do polubownego załatwienia sprawy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. Wydanie określenia musi zatem zawsze poprzedzaćkonsultacja zgłoszonego roszczenia z każdą ze stron i próba osiągnięcia kompromisu. Rozpoczęcie konsultacji nie powinno nastąpić wcześniej, niż po przesłaniu przez Inżyniera odpowiedzi na roszczenie.

Jeśli strony nie uzgodnią wspólnego stanowiska (konsultacje mogą być długotrwałe, jednak powinny być prowadzone bez nieuzasadnionego opóźnienia – Subklauzula 1.3), Inżynier może samodzielnie podjąć decyzję w formie określenia. Określenie powinno być dokonane rzetelnie i w zgodzie z Kontraktem, a ponadto powinno być dokonane na piśmie, bez nieuzasadnionego opóźnienia. Określenie doręcza się Wykonawcy, a jego kopię – Zamawiającemu.

Powyższe wymagania mają na celu minimalizację arbitralności i dowolności podejmowania decyzji przez Inżyniera. Musi on przy tym wziąć pod uwagę wszelkie istotne okoliczności danego przypadku, tj. wykorzystać wszystkie dostępne mu dane (m.in. te wskazane w zgłoszeniu i uzasadnieniu roszczenia, bieżące raporty i zapisy, własne obserwacje i wyniki inspekcji w terenie).

Warto pamiętać, że określenia Inżyniera, w tym te w sprawie roszczeń Wykonawcy, nie mogą zmieniać Kontraktu, generować dodatkowych obowiązków czy uprawnień ponad te wynikające z Kontraktu. Inżynier powinien zatem trzymać się ściśle swoich kompetencji oraz postanowień umownych, aby nie narazić się na skuteczne podważenie dokonanego określenia przez którąś ze stron Kontraktu.

Określenie dokonane przez Inżyniera i doręczone stronom wraz z uzasadnieniem wiąże obie strony, chyba że zostanie następnie uchylone. Powinno być zatem niezwłocznie wprowadzone w życie, niezależnie od tego, czy strony się z nim zgadzają, czy nie i czy zostanie wszczęta procedura podważenia określenia w trybie Klauzuli 20.

Zobacz serwis: Umowy budowlane

W związku z odrębną funkcją dwóch działań Inżyniera: odpowiedzi na roszczenie zgłoszone przez Wykonawcę oraz określenia, nasuwa się pytanie, czy dopuszczalne jest przyspieszenie całej procedury i połączenie tych dwóch etapów. Wiązałoby się to z dokonaniem definitywnej oceny roszczenia przez Inżyniera już w ramach jego pierwszej odpowiedzi na zgłoszenie. Wydaje się, że sposób postępowania przewidziany w Kontrakcie wyklucza dopuszczalność takiego rozwiązania. Wyjątkowo można byłoby rozważać taką możliwość jedynie w razie uznania przez Inżyniera roszczenia w całości, ale tylko po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Wtedy nie ma bowiem konieczności dokonywania określenia w trybie Subklauzuli 3.5.

Podsumowując, ocena Inżyniera w sprawie zasadności zgłoszonego roszczenia powinna, jak zresztą każde jego działanie, następować z najwyższą rzetelnością – Inżynier nie powinien podejmować decyzji w pośpiechu, bez należytego zbadania sprawy. Służy temu przewidziana w Subklauzuli 20.1 procedura uzasadniania i weryfikacji roszczeń. Uwzględnia ona obowiązek zapewnienia przez Inżyniera, aby każda wątpliwość była zgłaszana i na bieżąco wyjaśniana przez Wykonawcę.

Dopiero, gdy obie strony dochowały staranności, aby Inżynier dysponował dostateczną wiedzą na temat podstaw roszczenia, roszczenie może być w sposób rzetelny przedstawione stronom w celu przeprowadzenia konsultacji, a w razie potrzeby – samodzielnie ocenione przez Inżyniera w drodze określenia. Takie postępowanie w sposób oczywisty sprzyja rozstrzygnięciu sprawy, które będzie przekonujące dla obu stron Kontraktu i zminimalizuje ryzyko powstania sporu.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »