| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Rozwody > Podział majątku > Podział majątku małżonków - poradnik

Podział majątku małżonków - poradnik

Wraz z zawarciem małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa małżeńska. W różnych sytuacjach majątek małżonków może ulec podziałowi. Niekiedy małżonkowie sami chcą podzielić swój majątek, lecz nie wiedzą, jak tego dokonać. Poradnik odpowiada na te i inne pytania dotyczące podziału majątku małżonków.

2. Majątek osobisty

Zgodnie z art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego małżonków należą:

 • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej np. pieniądze, ruchomości i nieruchomości (gruntowe, budynkowe, lokalowe), prawa udziałowe w spółkach kapitałowych,
 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Powodem włączenia tych składników do majątku osobistego małżonków jest to, iż nabycie praw majątkowych w drodze dziedziczenia, zapisu lub darowizny jest wynikiem szczodrości wobec jednego z małżonków. Przedmioty majątkowe nabyte w drodze dziedziczenia, zapisu lub darowizny wchodzą do majątku wspólnego małżonków tylko wtedy, gdy spadkodawca lub darczyńca tak postanowił, tj. zdecydował, że przedmioty te mają być objęte wspólnością małżonków. Odwrotna zasada występuje w przypadku przedmiotów urządzenia domowego służących do wspólnego użytku małżonków; jeżeli zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, to wchodzą do majątku wspólnego małżonków; jednakże spadkodawca lub darczyńca mogą postanowić, że przedmioty te mają przypaść tylko jednemu małżonkowi.

W skład majątku osobistego wchodzą:

 • Prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom:
  • wspólnością łączną podlegającą odrębnym przepisom jest wspólność oparta na stosunku spółki cywilnej;
  • jeżeli jeden z małżonków lub oboje są wspólnikami w spółkach cywilnych lub zawiązali spółkę cywilną między sobą, to prawa małżonków w tych spółkach wchodzą do ich majątków osobistych; prawo do udziału w zysku spółki wchodzi do majątku osobistego małżonka, jako wierzytelność z tytułu działalności zarobkowej, ale już pobrany zysk wchodzi do majątku wspólnego małżonków;
 •  Przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków:
  • przedmiotami tymi są: odzież, przybory osobiste, telefon komórkowy, przedmioty kultu religijnego, przedmioty służące hobby jednego z małżonków (np. sprzęt wędkarski, instrument muzyczny), komputer osobisty, sprzęt sportowy;
  • jeżeli przedmiot stanowi jednak znaczną wartość i jest traktowany przez małżonków jako lokata kapitału, wtedy stanowi składnik majątku wspólnego (np. cenna biżuteria damska);
 • Prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie:
  • do majątku osobistego należą następujące prawa niezbywalne: prawo do wynagrodzenia, prawo do alimentów, prawo do renty, prawo do mieszkania związane z zatrudnieniem, służebności osobiste (z wyjątkiem służebności mieszkania);

Zobacz: Pomoc prawna

 • Przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość – pobrana renta wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków;
 • Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków:
  • chodzi o wierzytelności jeszcze nie wymagalne, jak i już wymagalne;
 • Przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków:
  • dotyczy to wszelkich nagród - za osiągnięcia naukowe, literackie, artystyczne, sportowe;
  • jednakże nagrody pracownicze (np. premia za oszczędność paliwa, materiału) z chwilą pobrania stają się składnikiem majątku wspólnego;
 • Prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz prawa twórcy:
  • prawa autorskie i prawa pokrewne obejmują: prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszelkich polach eksploatacji, prawo do wynagrodzenia za korzystnie z utworu, prawo do artystycznych wykonań utworu, prawo do fonogramów i wideogramów, prawo do nagrań programów, prawo do pierwszych wydań utworu oraz do wydań naukowych i krytycznych;
  • prawa własności przemysłowej obejmują: prawa twórców projektów wynalazczych, tj. wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie; twórcy uzyskują prawo do uzyskania patentu, prawo ochronne lub prawo z rejestracji i prawo do wynagrodzenia;
  • dochody uzyskane z tytułu korzystania i rozporządzania prawami twórcy stanowią już składnik majątku wspólnego, a nie osobistego;
 • Przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej:
  • przedmiotami nabytymi w zamian za składniki majątkowe majątku osobistego są przedmioty (pieniądze, rzeczy, prawa majątkowe), które małżonek uzyskuje w zamian za zbycie, utratę lub uszkodzenie składnika majątku osobistego; chodzi o przedmioty majątkowe zastępujące określony składnik majątku osobistego.

Samochód osobowy stanowi składnik majątku osobistego małżonka. Samochód ten został skradziony. Odszkodowanie z tytułu kradzieży samochodu wchodzi do majątku osobistego małżonka, a nie do majątku wspólnego.

Składnik majątku osobistego małżonka stanowi nieruchomość lokalowa. Małżonek w drodze umowy sprzedaży zbył tę nieruchomość. Cena uzyskana za sprzedaż mieszkania wchodzi do majątku osobistego małżonka.

Zobacz serwis: Małżeństwo

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Podział majątku małżonków - jak go dokonać?
Podział majątku małżonków - jak go dokonać?

Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK