| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Majątek

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Aktualizacja: 15.05.2018

Decydujące znaczenie dla przynależności określonego przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego małżonków ma czas jego nabycia w relacji do czasu powstania wspólności majątkowej małżeńskiej oraz pochodzenie środków przeznaczonych na jego nabycie. Co to oznacza d;a małżonków? »

Ustawowa wspólność majątkowa

Aktualizacja: 24.04.2018

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa. Małżonkowie mogą jednak w umowie zawartej w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową. »

Wpływ ustanowienia rozdzielności majątkowej na stosunki majątkowe małżonków

Aktualizacja: 06.03.2018

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa. Małżonkowie mogą jednak w umowie zawartej w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową, w tym rozdzielność z wyrównaniem dorobków, przy czym umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. »

Majątek osobisty małżonka

Aktualizacja: 17.11.2016

Majątek osobisty każdego z małżonków stanowią nie tylko przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej. Majątek osobisty stanowią także przedmioty majątkowe nabyte w drodze dziedziczenia, czy też darowizny. »

Rozdzielność majątkowa przed sądem tylko z ważnych powodów

Aktualizacja: 17.11.2016

Rozdzielności majątkowej przez sąd może żądać każdy z małżonków. Może ona powstać wyłącznie z ważnych powodów. Rozdzielność majątkowa powstanie z dniem, w którym zapadł wyrok ją ustanawiający. »

Wyłączenie wspólności ustawowej małżonków w drodze orzeczenia sądu

Aktualizacja: 11.07.2011

Podstawowym ustrojem majątkowym pomiędzy małżonkami jest ustawowa wspólność majątkowa. Ustrój rozdzielności majątkowej może powstać bądź w drodze umowy bądź w drodze orzeczenia sądu. »

Podział majątku

Aktualizacja: 21.03.2011

Istnieją dwie możliwości dokonania podziału majątku wspólnego. Jest to podział umowny i podział sądowy. Prawo do wystąpienia z wnioskiem o podział majątku nie ulega przedawnieniu. »

Założenia do projektu ustawy prawo spółdzielcze

Aktualizacja: 03.03.2011

Międzyresortowy zespół pracuje nad projektem ustawy prawo spółdzielcze. Zgodnie z założeniami, po zmianach udziały w spółdzielni będzie można odziedziczyć, a członkowie spółdzielni będą mogli brać udział w zebraniu walnym przez pełnomocnika. »

Wsparcie dla rodzin kupujących mieszkanie

Aktualizacja: 20.01.2011

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, przedłożony przez ministra infrastruktury został przyjęty przez Radę Ministrów. »

Rozdzielność majątkowa małżonków

Aktualizacja: 10.11.2010

Ustrój rozdzielności majątkowej między małżonkami to forma umownego ustroju majątkowego pomiędzy małżonkami. W ustroju tym małżonkowie nie gromadzą majątku wspólnego – lecz każdy pracuje na rzecz swojego majątku osobistego. Każdy z małżonków samodzielnie zarządza swoim majątkiem. »

Odpowiedzialność małżonka dłużnika

Aktualizacja: 25.03.2012

Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową. »

Służebność mieszkania a umowa o dożywocie

Aktualizacja: 23.03.2010

Służebność osobista to przysługujące wskazanej osobie fizycznej uprawnienia na cudzej nieruchomości mające na celu zaspokojenie jej potrzeb. Do służebności osobistych stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych z zachowaniem przepisów art. 296 kc i następne. »

Notariusz sporządzi intercyzę

Aktualizacja: 04.11.2009

Intercyza jest małżeńską umową majątkową, która wprowadza rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami. Aby sporządzić intercyzę należy bezwzględnie udać się do notariusza. »

Ustanowienie rozdzielnosci majatkowej przez sąd

Aktualizacja: 21.03.2016

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Jak należy rozumieć ważne powody? Od jakiego momentu powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa? »

Uzależnienie od gier i zakładów jako przyczyna ubezwłasnowolnienia

Aktualizacja: 13.07.2015

Rodziny osób uzależnionych od gier i hazardu niejednokrotnie stają się bezradne wobec trwonienia majątku przez ich bliskiego. Czy można coś zrobić od strony prawnej by temu zapobiec? Czy istnieją skuteczne środki prawne ochrony takiej rodziny? Pierwsze, co z reguły przychodzi na myśl, to możliwość ubezwłasnowolnienia uzależnionego od hazardu. Przyjrzyjmy się od strony prawnej, czy takie rozwiązanie będzie skuteczne. »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »