| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Dom > Umowa o generalne wykonawstwo - WZÓR UMOWY

Umowa o generalne wykonawstwo - WZÓR UMOWY

Umowa o roboty budowlane w zakresie generalnego wykonawstwa obejmuje wykonanie całości robót budowlanych dotyczących danej inwestycji. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za końcowy efekt.

2. W przypadku zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu albo przewidywanych dłuższych przerw w wykonaniu robót. Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru w terminie ....... dni.


§ 9

1. Z ramienia Wykonawcy roboty prowadził będzie: ........................................................................................................................................................................

2. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie: .........................................................................................................................................................................


§ 10

W razie zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, strona która popadła w zwłokę, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości ....................... % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.


§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.


§ 12

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie Przepisy kodeksu cywilnego.


§ 13

Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądów Gospodarczych.


§ 14

Umowa została sporządzona w ............ jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.……………………………….                                                                         …………………………….
            zamawiający                                                                                    wykonawca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o generalne wykonawstwo

reklama

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »