| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Inne umowy > Umowa spedycji - WZÓR UMOWY

Umowa spedycji - WZÓR UMOWY

Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.


§ 13

Spedytorowi przysługuje prawo do ustalenia trasy przewozu między punktami docelowymi, w szczególności obejmuje ono wybór przejść granicznych.

§ 14

Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za różnice wagowe i ilościowe stwierdzone przy rozładunku, jeżeli nie przekraczają one norm ubytków naturalnych oraz przy zgodnej liczbie sztuk i nienaruszonych opakowaniach wchodzących w skład ładunku.

§ 15

Niniejsza umowa została podpisana na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia podpisania przez strony.

§ 16

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby drugiej strony umowy pod rygorem bezskuteczności.

§ 17

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy prawa przewozowego i konwencji o międzynarodowym przewozie drogowym.

§ 19

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Zleceniodawcy.

§ 20

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
              Zleceniodawca                      Spedytor

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa spedycji

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Szulikowski

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK