| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Inne umowy > Umowa spedycji - WZÓR UMOWY

Umowa spedycji - WZÓR UMOWY

Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.


§ 13

Spedytorowi przysługuje prawo do ustalenia trasy przewozu między punktami docelowymi, w szczególności obejmuje ono wybór przejść granicznych.

§ 14

Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za różnice wagowe i ilościowe stwierdzone przy rozładunku, jeżeli nie przekraczają one norm ubytków naturalnych oraz przy zgodnej liczbie sztuk i nienaruszonych opakowaniach wchodzących w skład ładunku.

§ 15

Niniejsza umowa została podpisana na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia podpisania przez strony.

§ 16

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby drugiej strony umowy pod rygorem bezskuteczności.

§ 17

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy prawa przewozowego i konwencji o międzynarodowym przewozie drogowym.

§ 19

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Zleceniodawcy.

§ 20

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
              Zleceniodawca                      Spedytor

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa spedycji

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »