| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Inne umowy > Umowa dostawy - WZÓR UMOWY

Umowa dostawy - WZÓR UMOWY

W umowie dostawy strony określają zasady dostarczania określonego towaru. W umowie strony określają m.in. warunki płatności, jak również kontroli jakości dostarczanego towaru. Pobierz bezpłatny wzór.

§ 10

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy następujące kary umowne:

1. Gdy Odbiorca odbierze towar z opóźnieniem Dostawcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości towaru za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wartości dostawy.

2. .............................................................................................

§ 11

Umowa zostaje zawarta na czas nie określony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

1. Jako prawo właściwe dla niniejszej umowy strony wybierają prawo polskie.

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące umowy dostawy.

§ 14

Sądem właściwym miejscowo w sporach wynikłych z niniejszej umowy będzie sąd w ...............................................................

§ 15

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym z każdej wersji językowej dla każdej ze stron.
..........................................          ...........................................
                Dostawca                                               Odbiorca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa dostawy

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK