| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Inne umowy > Umowa dostawy - WZÓR UMOWY

Umowa dostawy - WZÓR UMOWY

W umowie dostawy strony określają zasady dostarczania określonego towaru. W umowie strony określają m.in. warunki płatności, jak również kontroli jakości dostarczanego towaru. Pobierz bezpłatny wzór.

§ 10

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy następujące kary umowne:

1. Gdy Odbiorca odbierze towar z opóźnieniem Dostawcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości towaru za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wartości dostawy.

2. .............................................................................................

§ 11

Umowa zostaje zawarta na czas nie określony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

1. Jako prawo właściwe dla niniejszej umowy strony wybierają prawo polskie.

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące umowy dostawy.

§ 14

Sądem właściwym miejscowo w sporach wynikłych z niniejszej umowy będzie sąd w ...............................................................

§ 15

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym z każdej wersji językowej dla każdej ze stron.
..........................................          ...........................................
                Dostawca                                               Odbiorca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa dostawy

reklama

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »