REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9404 - Goldman Sachs/B&B Hotels) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zalecenie Rady z dnia 14 czerwca 2019 r. mające na celu skorygowanie znaczącego odnotowanego odstępstwa od ścieżki dostosowania prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego w Rumunii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Zalecenie Rady z dnia 14 czerwca 2019 r. mające na celu skorygowanie znaczącego odnotowanego odstępstwa od ścieżki dostosowania prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego na Węgrzech

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8934 - Danske Bank/DNB/Nordea Bank/SEB/Svenska Handelsbanken/Swedbank/KYC Utility)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9364 - Stoa/InfraVia II Invest/SBI Crypto Investment/Tiger Infrastructure Europe/Etix Group)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Wycofanie wniosków Komisji

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Komunikat rządu Zjednoczonego Królestwa dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9406 - Lone Star - Stark Group/Saint-Gobain BDD)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9227 - Rockwell/Schlumberger/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Komunikat Komisji - Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9323 - RheinEnergie/SPIE/TankE)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9363 - Koito/Elbit/BWV/JV)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków antysubsydyjnych

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Zawiadomienie dotyczące wznowienia dochodzenia w następstwie wyroków z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawach T-300/16 i T-301/16 dotyczących rozporządzeń wykonawczych Komisji (UE) 2016/387 i (UE) 2016/388 nakładających ostateczne cło wyrównawcze oraz ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących z Indii

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9314 - Sogeclair/AddUp/PrintSky) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9382 - Toyota Financial Services Corporation/Mazda Motor Corporation/SMM Auto Finance JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA