REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 15 marca 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do siedziby Europejskiej Agencji Leków (COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)) 11

Strony 148 - 148 Pobierz pdf

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) (COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS))

Strony 152 - 152 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych (COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS))

Strony 182 - 182 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2019, sekcja III - Komisja (2017/2286(BUD))

Strony 217 - 217 Pobierz pdf

REKLAMA

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Pomocpaństwa - Luksemburg - Pomoc państwa SA.50400 (2019/C)(ex 2019/NN-2) - Domniemana pomoc państwa na rzecz Huhtamäki - Zaproszenie do zgłaszania uwagzgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2019 - Budżet korygujący nr 1

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 2

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 - Budżet korygujący nr 1

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2019 - Budżet korygujący nr 1

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatkówAgencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywnościna rok budżetowy 2019

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2019

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Część I - Zestawienie dochodówi wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rokbudżetowy 2019 - Budżet korygujący nr 1

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Dialog społeczny w zakresie innowacji w gospodarce cyfrowej” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Kobiety na Bałkanach Zachodnich” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Reforma WTO pod kątem dostosowania do tendencji w handlu światowym” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Rola wewnętrznych grup doradczych w monitorowaniu wdrażania umów o wolnym handlu”(opinia rozpoznawcza na wniosek Parlamentu Europejskiego)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie wprowadzenia szczegółowych środków technicznych dotyczących funkcjonowania docelowego systemu VAT dotyczącego opodatkowania wymiany handlowej między państwami członkowskimi [COM(2018) 329 final - 2018/0164 (CNS)]

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w zakresie dostosowania rocznych płatności zaliczkowych w latach 2021-2023”[COM(2018) 614 final - 2018/0322 (COD)]

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro”[COM(2018) 759 final]

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich. Wkład Komisji Europejskiej w spotkanie przywódców w Salzburgu w dniach 19-20 września 2018 r.”[COM(2018) 634 final - 2018/0329 COD]

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2115/2005 i rozporządzenie Rady (WE) nr 1386/2007”[COM(2018) 577 final - 2018/0304 (COD)]

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji”(COM(2018) 630 final - 2018/0328 (COD))

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego „Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [zmienionej dyrektywą (UE) 2018/2002] i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 [w sprawie zarządzania unią energetyczną] w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej”[COM(2018)744 final - 2018/0385 (COD)]

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 w zakresie niektórych przepisów dotyczących płatności bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do lat 2019 i 2020”[COM(2018) 817 final - 2018/0414(COD)]

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

REKLAMA