REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9211 - TransDigm Group/Esterline Technologies)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9290 - Softbank Group/Altamira)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9284 - BillerudKorsnäs Venture/ALPLA Holding/ecoXpac)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Kursy walutowe euro

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji dotyczące stosowania Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia lub protokołów w sprawie reguł pochodzenia przewidujących kumulację diagonalną pomiędzy umawiającymi się stronami tej konwencji

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących od dnia 1 czerwca 2019 r.(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ( Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1 ))

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9339 - Kennedy Wilson/AXA/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących wspólnych zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (dyrektywa 2009/81/WE w sprawie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9340 - Alliance Automotive Group/Parts Point Group)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9364 - Stoa/InfraVia II Invest/SBI Crypto Investment/Tiger Infrastructure Europe/Etix Group) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9375 - Clearlake/Insight/Appriss) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9346 - Investcorp/Aberdeen/JV)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9272 - 3i Group/TIIC Management/Meridiam Infrastructure Finance/DirectRoute (Limerick))

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9271 - 3i Group/TIIC Management/Aberdeen)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9310 - PFR/IFM/PSA/DCT)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie świąt urzędowych i wakacji sądowych

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Ogłoszenie o konkursie otwartym

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-118/17: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Budai Központi Kerületi Bíróság - Wegry) - Zsuzsanna Dunai/ERSTE Bank Hungary Zrt (Odesłanie prejudycjalne - Ochrona konsumentów - Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich - Dyrektywa 93/13/EWG - Artykuł 1 ust. 2 - Artykuł 6 ust. 1 - Umowa kredytu denominowanego w walucie obcej - Różnice kursowe - Zastąpienie przepisem ustawowym nieuczciwego warunku umowy uznanego za nieważny - Ryzyko kursowe - Dalsze obowiązywanie umowy po usunięciu nieuczciwego warunku - Krajowy system jednolitej wykładni prawa)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-128/17: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 13 marca 2019 r. - Rzeczpospolita Polska/Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej (Skarga o stwierdzenie nieważności - Dyrektywa (UE) 2016/2284 - Redukcja krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych - Przyjmowanie aktów prawa Unii - Przebieg procedury prawodawczej - Artykuł 4 ust. 3 TUE - Zasada lojalnej współpracy - Skuteczne wykonywanie uprawnień dyskrecjonalnych prawodawcy Unii - Ocena skutków - Wystarczająca ocena skutków zaskarżonego aktu - Artykuł 5 ust. 4 TUE - Zasada proporcjonalności - Artykuł 4 ust. 2 TUE - Równość państw członkowskich wobec traktatów - Artykuł 191 ust. 2 TFUE - Polityka Unii w dziedzinie środowiska naturalnego - Uwzględnienie różnorodności regionów Unii Europejskiej - Kontrola sądowa)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-221/17: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State - Niderlandy) - M.G. Tjebbes i in./Minister van Buitenlandse Zaken (Odesłanie prejudycjalne - Obywatelstwo Unii Europejskiej - Artykuł 20 TFUE - Artykuły 7 i 24 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej - Obywatelstwo państwa członkowskiego i obywatelstwo państwa trzeciego - Utrata z mocy prawa obywatelstwa państwa członkowskiego i obywatelstwa Unii - Konsekwencje - Proporcjonalność)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA